Lorem ipsum is simply dummy text here.
Geboortehoroscoop van Walt Disney

Onderstaande karakter beschrijving is gebaseerd op de planeten, de ascendant in de tekens en de aspecten.

Astrologie is deels exact en deels berust het op intuitie.

De horoscoop geeft een beeld van iemands mogelijkheden en eventuele blokkades.
Als men negatieve kanten van zijn/haar karakter onder ogen durft te zien en er inzicht in krijgt kan hij/zij eroverheen groeien en als men weet wat de sterke kanten zijn strekt dat uiteraard tot zijn/haar voordeel.
Maar besef wel dat de horoscoop geen vaststaande feiten weergeeft, het is een kaart met de weg die je kunt kiezen.

Aanwijzingen voor het lezen van de beschrijving:

1) De Zon, Maan en de ascendant zijn het belangrijkst. Voor de Ascendant moet de geboortetijd op tien minuten nauwkeurig zijn. Zo niet, dan kan men net zo goed een andere ascendant hebben.

2) De eigenschappen die vaak worden genoemd zijn waarschijnlijk aanwezig.
Tegenstrijdige eigenschappen kun je wegstrepen of ze komen afwisselend aan bod.

3) De kracht van de aspecten wordt bepaald door de speling (orb). Dit wordt aangegeven door het aantal sterren dat voor het aspect staat.
Hoe meer sterren, hoe krachtiger de werking. Ook bepaalt het aantal en de kracht van de aspecten de sterkte van de bijbehorende planeet.
Dus ook voor de planeten geldt: hoe meer sterren des te krachtiger de werking.

4) De planeten met de aspecten (en uiteraard ook de leef omgeving) bepalen hoe iemand in elkaar zit, de aspecten met en het teken van de Ascendant en het MC bepalen hoe de eigenschappen naar buiten komen.

En dan nu de karakterbeschrijving:

ZON in BOOGSCHUTTER (Sagittarius)

Dit zijn eerst en vooral idealistische mensen. Daarom is het erg belangrijk voor dit teken om een duidelijk doel voor ogen te hebben.
Liefst een wat praktisch en binnen een mensenleven bereikbaar doel. Want de boogschutter is geneigd voor onduidelijke geestelijke idealen z’n ziel en z’n zaligheid te offeren. Probeer eerst maar om hier op aarde je zaakjes voor elkaar te krijgen en dan zien we wel weer verder.
Een boogschutter is erg op z’n vrijheid gesteld, maar kan soms moeilijk begrijpen dat ook andere mensen daarop gesteld zijn, en misschien niet zo warm lopen voor dezelfde idealen. Toch is de dit teken van nature wel verdraagzaam, en veel problemen zal dit wel niet geven.
Tenslotte moet opgemerkt worden dat de boogschutter dol is op debatteren en filosoferen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Bekende boogschutters: Winston Churchill en Walt Disney. Beroep: Dierenarts, Reklame maker, Priester of Dominee, of Politicus.

 • * * * – – – ZON sextiel MAAN:

Dit aspekt geeft innerlijke rust en harmonie, wat een grote steun kan zijn in je hele leven. Gunstig voor je gezondheid en voor het maken van vrienden.

 • * * – – – – ZON konjunct URANUS:

Er is een grote vrijheidsliefde en een sterke verlangen naar onafhankelijkheid. Dit aspekt geeft geniale vernieuwende ideeen, die tot maatschappelijke of technische omwentelingen kunnen leiden. Het zal duidelijk zijn dat dit door de omgeving niet altijd gewaardeerd wordt, zodat het zeker geen makkelijk aspekt is.

 • * – – – – – ZON oppositie PLUTO:

Pluto is de kleinste en de laatste planeet en staat aan de rand van ons zonnestelsel. De werking van deze planeet is er niet minder om. Pluto maakt fel, hard, wilskrachtig en niet tot compromis bereid. Dat dit tot problemen kan leiden hoeft geen betoog. Maar de moeilijkheden die we ondervinden in het dagelijkse leven zijn een afspiegeling van de inhoud van ons onderbewuste. Als we een link kunnen leggen tussen een veel voorkomend probleem en een onderbewust beeld, kunnen we het probleem verwerken en oplossen. De oppositie kan aanleiding geven tot zelfoverschatting en machtswellust. De tomeloze energie en uitstraling kan tot veel botsingen met de omgeving leiden. Er is zelfs een neiging tot fanatisme en agressie.

ZON in HUIS 3

Je hebt een grote behoefte aan kontakt met je omgeving en wilt zoveel mogelijk te weten komen en weer verder vertellen. Je kunt waarschijnlijk snel leren en bent dan ook een student, die boven het gemiddelde van je omgeving uitsteekt. Het is echter wel mogelijk dat het allemaal wat oppervlakkig is. Bij een minder goede stand, door bijv. lastige aspekten, kom je vermoedelijk heel wispelturig over en zou je je met roddel kunnen inlaten.
Werk dat goed bij je past, zou je kunnen vinden in beroepen als vertegenwoordiger, journalist of schrijver.


MAAN in WEEGSCHAAL

Dit geeft vriendelijke mensen, met een groot verlangen naar vrede en rechtvaardigheid.
Ze zijn echter ook een tikje onstabiel, en aangezien deze mensen ook veel behoefte hebben aan omgang met andere mensen zal het ze vaak een beetje moeilijk vallen om innerlijke vrede te bereiken, tussen al die uiterlijke onrust.
Terwijl dat toch noodzakelijk is om een echte vredestichter te worden. Want zoals je wel weet maken zachte heelmeesters stinkende wonden, en vaak zijn er harde maatregelen nodig om langzaam gegroeide misstanden uit de weg te ruimen.

 • * * * * * – MAAN vierkant MARS:

Dit aspekt maakt impulsief, overhaast en snel geirriteerd. Deze mensen worden snel door hun gevoelens meegesleept en hebben dan de neiging om erg overhaast en ondoordacht te handelen. Er is zelfs aanleg voor agressief gedrag zowel physiek als psychisch. Ze zijn wel snel enthousiast en blijven niet lang bij de pakken neerzitten. Probeer een bezigheid te vinden waarbij de overtollige energie eruit kan. Bijvoorbeeld een individuele sport zoals bijv. atletiek.

 • – – – – – – MAAN vierkant JUPITER:

Dit aspekt maakt optimistisch, maar ook eigenwijs en zorgeloos. Er is veel belangstelling voor vreemde landen en culturen, en ook de diepten van de menselijke psyche noden tot een nader onderzoek. Dit kan makkelijk doorschieten naar een zich volledig inzetten voor een of andere nieuwe heilsboodschap of theorie. De medemensen mogen ook meedelen in het geluk, maar er bestaat echter een kans op geirriteerdheid als het positivisme wat al te nadrukkelijk wordt opgedrongen.

 • – – – – – – MAAN vierkant SATURNUS:

Maakt gesloten en in zichzelf gekeerd. Het is moeilijk om de gevoelens te laten zien. De buitenwereld denkt dan al gauw dat er helemaal geen gevoelens zijn, maar niets is minder waar. Dit zijn verantwoordelijke en ernstige mensen die niet gauw tevreden zijn over zichzelf en zo kandidaat zijn voor minderwaardigheids en schuldgevoelens. Ze nemen zichzelf en het werk zo serieus dat ze geen fouten durven te maken, en niet makkelijk zijn te porren voor nieuwe ideeen. Kom ontspan je eens en laat de boel de boel.

MAAN in HUIS 1

Je hebt waarschijnlijk veel fantasie en wilt je emoties graag aan de buitenwereld tonen. Daarbij verlang je er sterk naar, dat je ook erkenning geniet voor alles wat je doet. Met je behoefte om te beschermen en te bemoederen neem je snel een zorgende houding aan. Je bent gevoelig en kunt veel warmte uitstralen. Ook is er een grote behoefte aan sensatie en verandering, waarbij je jezelf heel snel aan je omgeving kunt aanpassen. Bij een moeilijke stand ben je wat overgevoelig en humeurig.


MERCURIUS in SCHORPIOEN

Zeer scherpzinnig, goed concentratievermogen en een grote belangstelling voor verborgen of geheime zaken. Is soms wel eens een beetje te scherp van de tongriem gesneden, en komt daardoor niet altijd even vriendelijk over. Kan ook nogaleens van het ene uiterste in het andere vervallen. Is echter zeer geschikt voor wetenschappelijk of medisch werk.

 • * * * * – – MERCURIUS sextiel VENUS:

De manier van denken is niet koel en zakelijk maar meer gericht op het maken van goede kontakten met andere mensen. Konflikten worden niet op een koele verstandelijke manier benaderd, de inspanningen zijn meer gericht op het bewaren van de lieve vrede. De interesse is wat meer op creatieve dan op exakte zaken gericht.

 • * * * * – – MERCURIUS sextiel ASCENDANT:

De goede eigenschappen van Mercurius komen hier ongehinderd naar buiten. Goede en spitse conversatie en een helder en vlot denkvermogen. Tevens maakt dit aspekt nieuwsgierig en handig. Er is weinig kans op emotionele uitbarstingen omdat alles eerst goed overdacht wordt. Gunstig aspekt voor een journalist.

 • * * * – – – MERCURIUS inkonjunkt MIDHEMEL:

We voelen ons niet zo goed op onze plaats in de maatschappij. Misschien hebben we wel een vlotte babbel, maar we worden dan verkeerd begrepen en gaan weer op zoek naar een andere invulling van onze behoeften op maatschappelijk gebied. Dit kan nervositeit en een zekere gespannenheid met zich meebrengen. Wanneer we er in slagen wat meer zelfvertrouwen te kweken en en een beter inzicht in de wereld met alles wat erin mogelijk is, kan dit aspekt uitgroeien tot een grote steun bij het bereiken van onze idealen.

MERCURIUS in HUIS 3

Je hebt een grote behoefte aan het kontakt met je omgeving. Je staat gewoonlijk direkt klaar met goede raad en bent daardoor waarschijnlijk wel populair bij je kennissen. Je kunt helder denken en schrijven en de zaken goed op een rijtje zetten en bent daardoor zeer geschikt voor werk, waarbij het ordenen en rangschikken en van gegevens belangrijk zijn. Ook beroepen die met handel of talen te maken hebben, liggen je waarschijnlijk goed.
Je houdt van kleine reisjes en er gaat bijna geen dag voorbij, waarop je er niet even op uit moet om iemand te ontmoeten.


VENUS in STEENBOK

Deze stand maakt serieus, trouw, ernstig en geneigd om alleen door het leven te gaan. Als er een partner gevonden is, waarbij vooral materiele overwegingen een rol spelen, dan is het toch mogelijk dat op latere leeftijd onafwendbare krachten voor een verwijdering zorgen. Dat is de werking van saturnus, de wachter op de drempel. Als deze problemen overwonnen kunnen worden zal daaruit een diepere en mooiere relatie tevoorschijn kunnen komen.
Laat jaloezie en wantrouwen je levensvreugde niet bederven.

 • * * * * * – VENUS inkonjunkt NEPTUNUS:

Twijfel en onzekerheid binnen relaties kunnen het gevolg zijn van dit aspekt. De ondermijnende invloed van Neptunus zorgt ervoor dat we telkens als we een relatie willen beginnen onszelf gaan afvragen of we wel aan de verwachtingen van de ander kunnen voldoen. Onze ideeen over de inhoud van zo’n relatie zijn dikwijls heel romantisch en spiritueel. En als het dan weer eens niet lukt zijn we hevig teleurgesteld. Met onze grote kreatieve gaven en onze belangstelling voor alles wat met het hogere te maken heeft als mystiek, filosofie en spiritualiteit, kunnen we grip trachten te krijgen op dit soort gevoelens.

 • * * – – – – VENUS driehoek ASCENDANT:

De goede venus eigenschappen kunnen hier ongehinderd naar buiten: Een vriendelijk optreden, gevoel voor harmonie en schoonheid. Is een vriend, en heeft daarom ook veel vrienden. Houdt niet van konflicten. Ook zijn deze mensen vaak creatief, hoewel de spanning, de drang om ook echt iets te maken niet in dit aspekt zit. Alles verloopt zo soepel en gladjes dat het gevaar van een zekere luiheid en oppervlakkigheid aanwezig is.

VENUS in HUIS 5

Je houdt van plezier maken en zeker dan wanneer je gevoelens daar sterk bij betrokken raken. Als je wat ouder bent, voel je je wellicht sterk aangetrokken tot de andere sexe. Je houdt van een romantische sfeer bij je liefdesavontuurtjes. Ook andere aktiviteiten doe je het liefst samen met iemand van het andere geslacht. Je kunt je daarbij inzetten voor een liefdadig doel, zoals het organiseren van een fancyfair of een sinterklaasfeest voor arme kinderen. Het moet in ieder geval wel een soort luxe-werk zijn.
Met je grote gevoel voor harmonie en schoonheid heb je mogelijk ook wel een artistieke aanleg. Je zult dan echter waarschijnlijk wel wat aanmoediging van anderen nodig hebben, want van nature ben je wat lui uitgevallen.


MARS in STEENBOK

Er is een grote gestage werkkracht, veel geduld en doorzettingsvermogen. Deze mensen kun je om een boodschap sturen. Laten zich niet door een beetje tegenslag uit het veld slaan en gaan door tot de opdracht voltooid is. Serieuze werkers. Er is een grote zelfbeheersing en er wordt nooit impulsief gehandeld. Daarom komen deze mensen weleens wat gevoelsarm over. Werken graag alleen, maar als er teveel hooi op de vork wordt genomen dreigt depressiviteit.

MARS in HUIS 4

Met Mars in huis 4 is er in je eigen huis waarschijnlijk geen gebrek aan aktiviteit. Dit kan een heel aktieve doe-het-zelver van je maken. Met je grote behoefte aan zekerheid speel je graag de baas in huis, wat vooral op jonge leeftijd problemen kan geven. Een zekere mate van agressiviteit in huis treedt dan ook meermaals op bij deze stand van Mars. Is het niet mogelijk je emoties tijdens je jeugdjaren te uiten, dan is er een redelijke kans dat deze op latere leeftijd alsnog komen bovendrijven zonder dat je de juiste oorzaken nog kent.


JUPITER in STEENBOK

Maakt geschikt voor het bekleden van een verantwoordelijke positie, omdat een natuurlijk gezag wordt uitgestraald. Op een betrouwbare en nauwgezette wijze wordt naar het doel toegewerkt. Is zeer principieel, en soms ook wel een tikje conventioneel.

 • * * * * * – JUPITER konjunct SATURNUS:

Het geestverruimende, uitbreidende principe van jupiter wordt gecompenseerd door de beperkende kracht van saturnus. Dit kan betekenen dat de krachten elkaar afwisselen, dus nu eens optimistisch en vol vertrouwen en dan weer wat sombertjes en weinig zelfvertrouwen. Of het kan betekenen dat de krachten elkaar aanvullen zodat met een positieve instelling lang en gestaag ergens aan gewerkt kan worden.

 • * * * * – – JUPITER inkonjunkt PLUTO:

Zowel op materieel als geestelijk gebied laten we ons niet met een kluitje in het riet sturen. We graven net zo diep tot de onderste steen boven komt. Het gevaar bestaat evenwel dat we alles ineens willen en meer dan we aankunnen. We moeten er daarom voor opletten niet te fanatiek en op macht belust te worden. Het gevaar van overbelasting komt dan zeker om de hoek kijken. Bij crisissituaties kan dit aspekt echter heel goed werken om wat diepgaander de oorzaken te onderzoeken.

JUPITER in HUIS 4

Je bent waarschijnlijk op materieel gebied weinig tekort gekomen tijdens je jeugdjaren bij je ouder(s), waar de sfeer ook hartelijk en welwillend was. Zelf zul je ook altijd proberen het huiselijk leven zo prettig mogelijk te maken, zeker ook voor je huisgenoten. Je bent gevoelsmatig bij hen betrokken en zult altijd trachten door je zorg en toewijding een bron van warmte voor hen te zijn. Soms geeft deze stand van Jupiter aan dat we land en/of huizen bezitten. Bij een minder goede plaatsing is het mogelijk, dat je teveel geld uitgeeft om je huis nog mooier of groter te maken. Ook kan het zijn, dat je dan teveel nadruk legt op je familiebanden. In dat geval is het wellicht beter ergens anders te gaan wonen, waar je jezelf wat vrijer kunt voelen.


SATURNUS in STEENBOK

Deze mensen willen en kunnen veel bereiken in het maatschappelijk en geestelijke leven. Of ze er ook van kunnen genieten is een andere vraag. Vaak willen ze alleen werken, en zijn ze wat somber en eenzaam. Probeer wat meer samen te werken, dit kan meer levensvreugde geven.

SATURNUS in HUIS 4

Je durft je gevoelens niet of maar moeilijk te uiten. Men weet daarom eigenlijk maar weinig over je diepere emoties, die er echter wel degelijk zijn. Vooral tijdens je jeugd weet men dikwijls niet wat men aan je heeft; je ouders kennen je niet echt. Dit wordt nog eens benadrukt door je neiging je te strikt aan allerlei regeltjes te houden. Het spreekt daarom vanzelf, dat een goede emotionele band met een van je ouders of met een ander ouder wijs persoon, voor een goede ontwikkeling van je gevoelsleven heel veel kan betekenen.
Mogelijk stort je je helemaal op je werk, zodat je de emoties van het huiselijk leven zoveel mogelijk kunt ontlopen.

 • * * * * * – URANUS oppositie PLUTO:

Dit aspekt komt voor in de geboortehoroskopen van mensen die in 1900-1903 geboren zijn. Het is geen persoonlijk maar een groepsaspekt.

URANUS in HUIS 3

In de kontakten met je omgeving ben je heel ongedurig. Je staat steeds met nieuwe ideeen klaar en wilt die dan het liefst ter plekke uitgevoerd zien. Ook kun je heel gemakkelijk nieuwe wegen inslaan, als je eigen individualiteit en je gevoel voor oorspronkelijkheid hiermee gediend zijn. Het verlies van bestaande kontakten vind je daarbij niet zo erg. Beroepen die je goed liggen hebben waarschijnlijk te maken met je vermogen nieuwe wegen in te slaan bij je denken. Vooral in de kommunikatie- en informatiewereld, o.a.bij de luchtvaart, liggen er voor jou mogelijkheden.

NEPTUNUS in KREEFT
Dit is geen persoonlijke planeet.

NEPTUNUS vierkant ASCENDANT

Je bent wat onzeker en gemakkelijk te beinvloeden door je omgeving. Je komt daarom mogelijk wat weifelend over en de indruk die je maakt wordt dan verkeerd begrepen en uitgelegd. Hierdoor bestaat de kans, dat je je gaat afzonderen in je eigen beslist rijke fantasiewereldje.
Door je grote gevoeligheid pik je veel op uit je omgeving, dikwijls nog eerder dan anderen, die nauwer bij bepaalde situaties betrokken zijn. Omdat je met de daarmee gepaard gaande emoties niet direkt raad weet, zijn je reakties daarop nogal eens verkeerd of komen niet op het goede moment. Hierdoor kun je op wat oneerlijk overkomen, terwijl je uitingen alleen een gevolg zijn van je wat te grote gevoeligheid.

 • – – – – – – NEPTUNUS konjunct MIDHEMEL:

Je bent idealistisch, maar tegelijkertijd heel ontvankelijk voor indrukken en meningen van buiten. Het is daarom moeilijk een juist beeld van jezelf krijgen en je plaats in de maatschappij te vinden.
Toch is het heel goed mogelijk met deze stand van Neptunus uiteindelijk zeer belangrijk werk te gaan verrichten en wel op die gebieden, waar gebruik wordt gemaakt van je vermogen je te kunnen inleven in situaties. Je kunt dan vooral denken aan sociale hulpverlening, maar ook kreatieve en kunstzinnige beroepen komen in aanmerking.

NEPTUNUS in HUIS 10

Je hebt er moeite mee uit te vinden wat je eigenlijk wilt in de maatschappij. Je voelt de sfeer en de bedoelingen van andere mensen meestal heel goed aan, maar over jezelf kun je maar geen afgerond beeld krijgen. Wanneer dat wel zo is, hetgeen dikwijls pas op wat latere leeftijd gebeurt, zet je je mogelijk met veel liefde in voor andere mensen die het nodig hebben. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan het verzorgen van zieken, het begeleiden van gehandicapten tijdens hun vakantie enz. Met je grote invoelingsvermogen is het soms mogelijk, dat je over helderziende eigenschappen bezit.

PLUTO in HUIS 9

Je hebt een sterke behoefte je te ontwikkelen en je manier van studeren is waarschijnlijk heel grondig en diepgaand. Je wilt overal alles van weten en pluist het dan ook helemaal uit. Je wilt aan anderen jouw standpunten kenbaar maken en bent geneigd dit wat overdreven, soms dwangmatig, te doen. Dit kan natuurlijk wel eens tot heftige konfrontaties leiden, wanneer de ander aan zijn eigen inzichten wil vasthouden. Deze eigenschappen maken je mogelijk wel geschikt voor de reclamewereld of de politiek. Je grote inzicht in de menselijke geest zou je bijvoorbeeld bij werk in de psychiatrie kunnen gebruiken.

NOORD-MAANKNOOP in SCHORPIOEN
Vorige Incarnatie.

NOORD-MAANKNOOP in HUIS 2

ASCENDANT MAAGD (Virgo)

De uitwerking van de tekens op de ascendant is vrijwel hetzelfde als op de zon. Echter bij de zon gaat het over je ego, je wil, oftewel je innerlijk terwijl de ascendant over je persoonlijkheid (persona=masker), je uiterlijke gedrag gaat: De maagd is in de eerste plaats nuchter, verstandig, eenvoudig en systematisch.
Het huis van een maagd zou makkelijk te herkennen moeten zijn: netjes, ordelijk en brandschoon. Alles altijd netjes op de juiste plaats. Natuurlijk zullen er wel uitzonderingen zijn, maar dit is wel de teneur.
“Wie het kleine niet eert is het grote niet weerd” is het spreekwoord van de maagd.
Een maagd geeft zich niet over aan bespiegelingen of fijnbesnaarde theorieen, maar blijft altijd met beide benen op de grond staan. Ook feestvieren en ontspannen zijn heel moeilijk voor dit teken.
Maar pas op, de boog kan niet altijd gespannen zijn, en door al het gepieker en plichtsbesef wordt de grote lijn maar al te vaak uit het oog verloren.
Want we zijn niet geschapen om zuchtend en steunend door het leven te gaan, maar we zijn geschapen om ervan te genieten, hoe moeilijk dat soms ook kan zijn.


GELUKSPUNT in KREEFT

Wanneer je een sterke emotionele band hebt met je ouders of anderen die je dierbaar zijn of met de plaats waar je wortels liggen, kan dat veel bijdragen tot een gelukkig leven.

GELUKSPUNT in HUIS 10

Met het gelukspunt in het huis van de wereld en onze carriere en reputatie daarin is het aan te bevelen je wat meer te richten op de maatschappij met al zijn voors en tegens dan op een gemakkelijk leventje in een huiselijke sfeer. Je komt het best tot je recht wanneer je wat in het openbare leven kunt betekenen, waarbij je dan liever het grotere geheel in de gaten houdt dan dat je jezelf met kleinigheden moet bezighouden. Dikwijls zijn er echter wel de nodige hindernissen te overwinnen voor je hier wat weet te bereiken. Met hard en met grote toewijding werken en het aankweken van het nodige plichtsgevoel is het echter beslist wel mogelijk.