Lorem ipsum is simply dummy text here.
Geboortehoroscoop van Martin Luther King

Onderstaande karakter beschrijving is gebaseerd op de planeten, de ascendant in de tekens en de aspecten.

Astrologie is deels exact en deels berust het op intuitie.

De horoscoop geeft een beeld van iemands mogelijkheden en eventuele blokkades.
Als men negatieve kanten van zijn/haar karakter onder ogen durft te zien en er inzicht in krijgt kan hij/zij eroverheen groeien en als men weet wat de sterke kanten zijn strekt dat uiteraard tot zijn/haar voordeel.
Maar besef wel dat de horoscoop geen vaststaande feiten weergeeft, het is een kaart met de weg die je kunt kiezen.

Aanwijzingen voor het lezen van de beschrijving:

1) De Zon, Maan en de ascendant zijn het belangrijkst. Voor de Ascendant moet de geboortetijd op tien minuten nauwkeurig zijn. Zo niet, dan kan men net zo goed een andere ascendant hebben.

2) De eigenschappen die vaak worden genoemd zijn waarschijnlijk aanwezig.
Tegenstrijdige eigenschappen kun je wegstrepen of ze komen afwisselend aan bod.

3) De kracht van de aspecten wordt bepaald door de speling (orb). Dit wordt aangegeven door het aantal sterren dat voor het aspect staat.
Hoe meer sterren, hoe krachtiger de werking. Ook bepaalt het aantal en de kracht van de aspecten de sterkte van de bijbehorende planeet.
Dus ook voor de planeten geldt: hoe meer sterren des te krachtiger de werking.

4) De planeten met de aspecten (en uiteraard ook de leef omgeving) bepalen hoe iemand in elkaar zit, de aspecten met en het teken van de Ascendant en het MC bepalen hoe de eigenschappen naar buiten komen.

En dan nu de karakterbeschrijving:

ZON in STEENBOK (Capricornus)

Ernstig, beheerst en vaak eenzaam de top bereiken is het devies van de steenbok.
Rustig en kalm wordt de carriereplanning uitgestippeld en uitgevoerd. Tegenslagen worden geduldig weggewerkt. Niet uit het oog mag worden verloren dat niemand helemaal alleen iets bereiken kan.
Altijd zal samenwerking en overleg nodig zijn om het gestelde doel te bereiken.
Daarom is het belangrijk een zeker geestelijk overwicht na te streven zodat een natuurlijk gezag wordt uitgestraald en aanvaard. Als U het gezag niet uitstraalt, maar afdwingt komen er gegarandeerd moeilijkheden.
Het kan daarom geen kwaad om enkele psychologie of filosofie werkjes door te worstelen.
Vergeet ook niet om af en toe iets aan sport of ontspanning te doen, en laat de prestatie drang dan maar even thuis. Bekende Steenbokken: Albert Schweitzer en Martin Luther King. Tenslotte enige beroepsadviezen: Wiskundige, Mijnbouwdeskundige, geoloog of een administratief beroep.

 • – – – – – – ZON sextiel MAAN:

Dit aspekt geeft innerlijke rust en harmonie, wat een grote steun kan zijn in je hele leven. Gunstig voor je gezondheid en voor het maken van vrienden.

 • * * * – – – ZON inkonjunkt MARS:

Er is veel energie, maar op de een of andere manier wordt deze niet goed gedoseerd. Er is veel onzekerheid als we in aktie moeten komen of reageren. Dit kan geirriteerdheid in onze omgeving teweegbrengen. Ook bestaat de kans dat we onszelf over de kop werken.
Het is belangrijk een goede uitlaatklep voor een teveel aan energie te zoeken, bijv. sport.

 • – – – – – – ZON vierkant JUPITER:

Dit aspekt maakt dat we alles zeer ruim zien. Te ruim helaas. De goede eigenschappen van jupiter zoals optimisme jovialiteit, en “geluk” kunnen hier soms doorschieten en ontaarden in opgeblazenheid, onbescheidenheid en onmatigheid. Met een beetje zelfbeheersing en wat meer bescheidenheid kan het toch een gunstig aspekt worden.

 • – – – – – – ZON oppositie PLUTO:

Pluto is de kleinste en de laatste planeet en staat aan de rand van ons zonnestelsel. De werking van deze planeet is er niet minder om. Pluto maakt fel, hard, wilskrachtig en niet tot compromis bereid. Dat dit tot problemen kan leiden hoeft geen betoog. Maar de moeilijkheden die we ondervinden in het dagelijkse leven zijn een afspiegeling van de inhoud van ons onderbewuste. Als we een link kunnen leggen tussen een veel voorkomend probleem en een onderbewust beeld, kunnen we het probleem verwerken en oplossen. De oppositie kan aanleiding geven tot zelfoverschatting en machtswellust. De tomeloze energie en uitstraling kan tot veel botsingen met de omgeving leiden. Er is zelfs een neiging tot fanatisme en agressie.

 • * * * – – – ZON konjunct MIDHEMEL:

Een zeer gunstig aspekt voor de maatschappelijke positie. Je bent nadrukkelijk aanwezig en iedereen aanvaardt dat zonder morren. Er is een kleine kans op zelfoverschatting omdat alles je zo gemakkelijk afgaat. Mensen met deze stand houden niet van een ondergeschikte positie en proberen meestal snel eigen baas te worden. Doelbewust, ondernemend en evenwichtig.

ZON in HUIS 9

Je bent optimistisch van aard en ziet bij voorkeur het goede in de mensen. Je bent heel erg ge‹nteresseerd in de zin van het leven en doet er van alles aan om je kennis hierover te vermeerderen. Zo studeer je graag en leest onderwerpen op dit gebied. Ook maak je graag verre reizen met het doel je mensenkennis te vergroten.
Mogelijk ben je religieus van aard, wat weer iets anders is dan dat de bestaande kerken en godsdiensten je zoveel zeggen. Je kijkt graag vooruit in het leven en maakt steeds plannen voor de toekomst.
Hoewel je in het algemeen de mensen accepteert zoals ze zijn, is het bij deze stand van de zon mogelijk, dat je anderen je mening opdringt en hen weinig ruimte voor verweer laat.


MAAN in VISSEN

Laat je niet te veel leiden door dromen en fantasien. De werkelijkheid is al ingewikkeld genoeg. Maar wat is de werkelijkheid nietwaar ? Dat is het grote probleem voor deze romantische sentimentele mensen. Maar je bent niet voor niets op deze aarde gezet, anders was je wel tussen twee werelden blijven zweven. Hier en nu moet je leven en werken. Het contakt met ontwikkelde en beschaafde mensen is van het grootste belang.
Misschien een lidmaatschap van een esoterische of filosofische organisatie ?

 • * * * * – – MAAN vierkant MARS:

Dit aspekt maakt impulsief, overhaast en snel geirriteerd. Deze mensen worden snel door hun gevoelens meegesleept en hebben dan de neiging om erg overhaast en ondoordacht te handelen. Er is zelfs aanleg voor agressief gedrag zowel physiek als psychisch. Ze zijn wel snel enthousiast en blijven niet lang bij de pakken neerzitten. Probeer een bezigheid te vinden waarbij de overtollige energie eruit kan. Bijvoorbeeld een individuele sport zoals bijv. atletiek.

 • – – – – – – MAAN vierkant SATURNUS:

Maakt gesloten en in zichzelf gekeerd. Het is moeilijk om de gevoelens te laten zien. De buitenwereld denkt dan al gauw dat er helemaal geen gevoelens zijn, maar niets is minder waar. Dit zijn verantwoordelijke en ernstige mensen die niet gauw tevreden zijn over zichzelf en zo kandidaat zijn voor minderwaardigheids en schuldgevoelens. Ze nemen zichzelf en het werk zo serieus dat ze geen fouten durven te maken, en niet makkelijk zijn te porren voor nieuwe ideeen. Kom ontspan je eens en laat de boel de boel.

 • * * * * – – MAAN driehoek PLUTO:

Deze mensen willen het onderste uit de kan op emotioneel gebied. Als de omstandigheden deze diepe gevoelens niet verschaffen worden ze afgedwongen met alle gevolgen van dien. Alles intens en tot op de bodem uitzoeken en ervaren. Pas als we beseffen dat alle opwinding en onrust een weerspiegeling is van ons eigen innerlijk komen we in rustiger vaarwater, en kan een diep inzicht ontstaan over de uiteindelijke werkelijkheid. Pas dan kun je je medemensen echt van dienst zijn als je dat wilt tenminste.

 • – – – – – – MAAN sextiel ASCENDANT:

De stemmingen van mensen in onze omgeving worden goed aangevoeld, en we hebben zelf ook weinig problemen om ons te uiten. Dit aspekt geeft een rustig en stabiel gemoed en we stellen veel prijs op een fijne band met de mensen om ons heen. Ook is er een behoefte om mensen die het moeilijk hebben te verzorgen en bij te staan.

MAAN in HUIS 11

Vriendschappen waarop je kunt vertrouwen en die ook emotioneel iets voor je betekenen, zijn heel belangrijk voor jou. Meestal sluit je dan ook vriendschap met mensen die je lang kent. Deze vrienden zullen waarschijnlijk ook gemakkelijker stemmingswisselingen accepteren, die bij jou nog wel eens kunnen voorkomen bij je kontakten. Staat de maan slecht geplaatst in huis 11 dan kan roddel wel eens het gevolg zijn. Je zorgt graag voor je vrienden. Ben je lid van een klub of een ander soort vereniging dan voel je je heel sterk betrokken bij de andere leden en sta je graag klaar om te helpen waar dit nodig is.
Gebieden waar je met je koesterende aard ook goed op je plaats bent zijn kindercrˆches, bejaardentehuizen enz.


MERCURIUS in WATERMAN

Hier hebben we te maken met de ideale causeur, die de geniale ideeen uit zijn/haar mouw schudt. Het is belangrijk dat er regelmatig kontakt is met intelligente en hoogstaande mensen zodat er een goed klankbord is voor deze snelle geesten. Deze stand maakt intuitief, onafhankelijk en idealistisch. Alleen uitkijken dat er niet teveel ins blaue hinein wordt geredeneerd, het moet toch ook nog enige realiteit hebben.

 • * * * * – – MERCURIUS vierkant ASCENDANT:

Dit aspekt geeft een spitse conversatie en een helder en vlot denkvermogen. Tevens maakt dit aspekt nieuwsgierig en handig. Er is wat nervositeit en onrust omdat we de aandacht niet lang bij een onderwerp kunnen houden. Ook is er een kans op ruzie en misverstanden omdat we geneigd zijn onze lange neus in andermans zaken te steken en dan ongevraagd onze mening te verkondigen.

MERCURIUS in HUIS 10

Al op jonge leeftijd besef je dat je moet studeren om in de maatschappij vooruit te komen. Aangezien je een snel en logisch verstand hebt, heb je hiervoor beslist goede kansen. Vooral de exakte vakken zoals wiskunde en natuurkunde liggen je. Je neemt gemakkelijk informatie op over onderwerpen die je interesseren.
Het is best mogelijk, dat je regelmatig van baan wisselt om hogerop te komen of dat je meerdere beroepen tegelijk uitoefent. Aangezien je echter niet uitblinkt door doorzettingsvermogen, zul je moeten oppassen niet te blijven zoeken naar je plaats. Je kent toch het gezegde:” 12 ambachten en 13 ongelukken?”


VENUS in VISSEN

Hier vinden we onbaatzuchtige liefde op z’n best. Deze stand maakt hulpvaardig, sympathiek, offerbereid, en liefdevol. In relaties worden de eigenbelangen helemaal opgeofferd aan die van de partner.
Dit klinkt allemaal heel mooi, maar als je deze stand hebt, moet je toch heel goed oppassen om niet te veel te geven, want dan blijft er niks over voor jezelf. Kom af en toe ook eens voor je eigen belangen op, wees eens assertief (van je af bijten), want anders ga je d’r zelf onderdoor, en dan heeft niemand meer wat aan je.
Verder is er waarschijnlijk niet zoveel belangstelling voor de erotische kant van een relatie, maar er is wel behoefte aan een krachtige partner, waar tegenaan geleund kan worden, maar die toch ook belangstelling heeft voor mystieke en new age zaken.

 • * * * – – – VENUS sextiel ASCENDANT:

De goede venus eigenschappen kunnen hier ongehinderd naar buiten: Een vriendelijk optreden, gevoel voor harmonie en schoonheid. Is een vriend, en heeft daarom ook veel vrienden. Houdt niet van konflicten. Ook zijn deze mensen vaak creatief, hoewel de spanning, de drang om ook echt iets te maken niet in dit aspekt zit. Alles verloopt zo soepel en gladjes dat het gevaar van een zekere luiheid en oppervlakkigheid aanwezig is.

VENUS in HUIS 11

Vriendschappen zijn voor jou van groot belang. Je voelt je niet prettig als je te lang in je eentje moet zijn en zoekt dan ook snel een gezellige warme sfeer bij vrienden of bij klubs of verenigingen waarvan je lid bent. Alleen moet het daar wel vriendelijk en harmonieus aan toe gaan. Aan ruzies heb je een grote hekel en dit kan er dan ook wel eens de oorzaak van zijn, dat je moeilijk met je problemen voor de dag komt. Je zou daarbij immers de sfeer wel eens kunnen verpesten, nietwaar?
In het algemeen heb je aan vrienden geen klagen, ook al omdat je in vriendschappen zeker niet egoistisch bent. Je bent graag bereid wat voor je vrienden te doen of mee te helpen in groepen en je krijgt gewoonlijk ook zelf wel hulp als je die nodig hebt.


MARS in TWEELINGEN

Deze stand geeft een grote kans op energie versnippering. Houdt zich bezig met teveel verschillende zaken zodat er niets wordt afgerond. De energie voorraad wordt vaak niet omgezet in fysieke daadkracht, maar wordt omgezet in veel ideeen, en woorden. Als de aandacht lang genoeg bij 1 onderwerp gehouden kan worden is echter een grote kans van slagen, door de grote leergierigheid, vindingrijkheid en opmerkingsgave. Er is bijv. een grote aanleg voor computers, en andere moderne technieken.

 • * * * – – – MARS oppositie SATURNUS:

Mars is de energie en daadkracht maar Saturnus is de beperking. Als de krachten elkaar afwisselen, is het hollen (Mars) of stilstaan (Saturnus). Waarschijnlijk zullen er veel moeilijkheden te overwinnen zijn, maar daar zul je als een beter en rijker mens uit te voorschijn komen. Ook is er veel geldingsdrang zodat je regelmatig zult zuchten onder de door jezelf aangetrokken hoeveelheid werk. Probeer de zonzijde te blijven zien en probeer ook eens wat zonniger over te komen want dit aspekt kan ervoor zorgen dat je nogal koel en hard overkomt.

MARS in HUIS 2

Je energie richt zich op de eerste plaats op het verwerven van eigendommen. Je kunt daarbij of gierig of vrijgevig overkomen, maar in wezen komt het neer op jouw eigen vrije wil om met je geld en andere middelen te doen wat jezelf wilt. Men moet daarom niet ongevraagd iets van je lenen of nog erger kapot maken, want dan is het hek van de dam. Bij spekulaties en zakendoen heb je de neiging te vlug te reageren. Als beroep kun je denken aan iets waarin je je energie kwijt kunt en waarbij je tevens geld verdient.


JUPITER in STIER

Geeft veel behoefte aan materieele welvaart, maar er wordt ook veel uitgedeeld, zodat dit vaak graag geziene mensen zijn. Soms hebben deze mensen een gat in de hand, maar meestal zijn ze toch goede rentmeesters, vriendelijk en meevoelend.

 • – – – – – – JUPITER driehoek SATURNUS:

Het geestverruimende, uitbreidende principe van jupiter wordt gecompenseerd door de beperkende kracht van saturnus. Dit kan betekenen dat de krachten elkaar afwisselen, dus nu eens optimistisch en vol vertrouwen en dan weer wat sombertjes en weinig zelfvertrouwen. Of het kan betekenen dat de krachten elkaar aanvullen zodat met een positieve instelling lang en gestaag ergens aan gewerkt kan worden.

 • * * * * * * JUPITER driehoek NEPTUNUS:

Geeft af en toe een grote behoefte aan wegdromen uit de werkelijkheid. Veel belangstelling voor spirituele en metaphysische new age zaken zoals helderziendheid, magnetiseren, astrologie, enz. We voelen als vanzelf aan dat alles eigenlijk een eenheid is en dat het gevoel van “ik ben een afgescheiden apart wezen” eigenlijk alleen maar een westerse materialistische dwaling is.

 • * * * – – – JUPITER vierkant MIDHEMEL:

De expansieve kracht van jupiter komt hier onder spanning te staan en dat kan resulteren in overdrijving, zelfoverschatting en een te groot optimisme. Ook hebben we snel ons oordeel klaar omdat we niet zo goed kunnen luisteren. Maar we hebben zo’n groot en aanstekelijk enthousiasme dat dit aspekt toch niet slecht is voor de maatschappelijke positie.

JUPITER in HUIS 12

Je hebt een sterke behoefte aan geestelijke diepgang in je leven. Je wilt zo graag weten hoe jezelf en ook de ander in elkaar zit, hoe men denkt, voelt en waarom alles zo verloopt. Maar omdat het twaalfde huis het huis is van de afzondering en van de chaos blijft dit een zoektocht zonder einde. Je laat ook moeilijk iets los over alles wat er diep in je binnenste gebeurt. Je omgeving ziet je daarom al gauw als een onpraktische dromer met veel idealen weliswaar maar ook met veel luchtkastelen. Je belevingswereld is echter heel groot en vooral op de sociale nood in de wereld zul je daarbij een heel eigen kijk krijgen. Je kunt je dan ook gemakkelijk inzetten om anderen te helpen, maar je moet soms wel oppassen dat men geen misbruik maakt van je wel eens wat al te joviale instelling.


SATURNUS in BOOGSCHUTTER

De beperkende kracht van saturnus wordt geneutraliseerd door het optimisme van jupiter, de heerser van boogschutter. Maar voordat beide krachten in balans zijn zal de bezitter van deze stand vele malen het hoofd gestoten hebben. Als alles goed gaat kan er een sociaal voelend, rechtvaardig mens uit te voorschijn komen.

 • – – – – – – SATURNUS driehoek NEPTUNUS:

De nuchtere realistische saturnus werkt samen met de dromerige en zweverige neptunus. De uitwerking hangt sterk af van de tekens waar dit aspekt in valt. De hang naar het bovennatuurlijke wordt in de hand wordt gehouden door saturnus, zodat het resultaat zeer gunstig wordt voor jezelf en de samenleving. Dit aspekt geeft een realistische kijk op spirituele zaken. Iets wat zeer nuttig is i.v.m. de wildgroei in het new age wereldje.

SATURNUS in HUIS 8

Het is moeilijk voor je om aan de veranderingen in het leven toe te geven. Je voelt je dan heel kwetsbaar en onzeker en zou het liefst alles bij het oude laten. Uiteindelijk besef je echter heus wel, dat veranderingen in het leven niet zijn tegen te houden. Er komt een moment waarop je op jezelf komt te staan en je eigen leven moet gaan opbouwen. Wanneer dat samen met een partner gebeurt zul je je gevoelens daarmee moeten gaan delen en dat is beslist geen sterk punt van jou. Je zult dan ook moeten proberen het leven wat losser te benaderen- natuurlijk niet doorslaan naar de andere kant en veranderingen te zien als een nieuw soort leven. Daarin gelden nieuwe waarden en niet meer de oude vertrouwde.

URANUS in HUIS 12

Je gevoel van vrijheid en volledig jezelf zijn wordt sterk ondermijnd door bepaalde remmingen, die je maar moeilijk kunt omschrijven. Eigenlijk zou je graag wat opwindends of origineels doen in het leven, maar je bent er tegelijkertijd bang voor. Het kan daarom best zo zijn, dat je “uitspattingen” heel plotseling en onverwachts komen. Ook krijg je misschien op de meest gekke plaatsen en momenten je beste invallen. Door je niet-alledaagse gedrag ondervind je vermoedelijk weinig begrip van je omgeving. Ook je ouders begrijpen je als kind niet of maar moeilijk en je gaat daarom waarschijnlijk al vrij vroeg een eigen leven leiden.

 • * * * – – – NEPTUNUS inkonjunkt MIDHEMEL:

Je vindt het maar moeilijk je plaats te vinden in de maatschappij en je bent snel geneigd weg te vluchten, wanneer er ergens een obstakel oprijst. Het is daarom belangrijk voor je, dat je opvoeders of andere voor jou invloedrijke personen je al op jonge leeftijd bijstaan en zich inspannen je wat meer in jezelf te doen geloven. Onrustgevoelens en onzekerheid kunnen bij dit aspekt voorkomen. Je kunt zo’n verheven ideeen hebben, maar hoe kunnen die waargemaakt worden? Slagen we er niet in de kreatieve en menslievende eigenschappen die we hebben in te zetten voor de maatschappij, dan kan het gebeuren dat we ons hieruit terugtrekken. Dit kan zijn in een leven van afzondering, thuis of bijv. in een klooster, of in groepen als religieuze bewegingen of andere, waarbij je nauwelijks toekomt aan de vorming van je persoonlijkheid.

NEPTUNUS in HUIS 5

Je kreativiteit uit zich vooral op schrijf- en kunstgebied. De film- en toneelwereld trekken je daarom waarschijnlijk wel aan. Ook is het goed mogelijk dat je er veel plezier aan beleeft als je anderen kunt helpen. Je moet je echter dan wel eerst goed afvragen of deze anderen het waard zijn. Je bent namelijk heel idealistisch, maar dit houdt natuurlijk ook in, dat je in onze harde wereld nogal eens op teleurstellingen kunt stuiten.
Je bent heel romantisch ingesteld en idealiseert een partner al snel, waardoor de werkelijkheid wat versluierd kan worden. Wanneer je kinderen hebt moet je er voor oppassen, dat je jezelf niet teveel wegcijfert.

 • * * * – – – PLUTO sextiel ASCENDANT:

Je komt krachtig over en wilt de dingen tot op de bodem uitzoeken. Vooral in de kontakten met anderen, waarbij het gaat om de diepere beweegredenen achter diverse zaken, zijn we niet tevreden voor de onderste steen boven ligt. De mogelijkheid bestaat wel, dat je met je natuurlijke leiderskwaliteiten tracht anderen te manipuleren en dingen naar je hand te zetten. Dit kan uiteraard weerstanden oproepen in je omgeving.
Door je veelvuldige kontakten met mensen die bij je aankloppen voor raad en bescherming doe je veel psychologische kennis op, die je weer bij volgende kontakten kunt gebruiken. Zorg er echter wel voor dat je de emoties, waarover je zoveel te weten bent gekomen, ook toelaat tot je eigen meer persoonlijke kontakten en bedenk dat een liefdevolle relatie zonder strijd ook heel mooi kan zijn.

PLUTO in HUIS 3

Je hebt veel overtuigingskracht bij de kontakten, die je met je omgeving hebt. Je weet ook waarover je praat, omdat je zaken die je interesseren eerst grondig bestudeert. Een ander kan er dan gewoonlijk geen speld tussen krijgen. Met je goed ontwikkelde machtsinstinkt zou je dat ook moeilijk verdragen kunnen. Met al je diepgraverij kan het echter niet uitblijven, dat verborgen zaken aan de oppervlakte komen, waarvan lang niet iedereen gediend is. Je zult dan ook zeker wel eens bij jezelf te raden moeten gaan om de oorzaken hiervan te achterhalen. Meestal kom je daar dan weer als herboren uit tevoorschijn.

NOORD-MAANKNOOP in STIER
Vorige Incarnatie.

NOORD-MAANKNOOP in HUIS 1

ASCENDANT STIER (Taurus)

De uitwerking van de tekens op de ascendant is vrijwel hetzelfde als op de zon. Echter bij de zon gaat het over je ego, je wil, oftewel je innerlijk terwijl de ascendant over je persoonlijkheid (persona=masker), je uiterlijke gedrag gaat: Stabiliteit en onveranderlijkheid zijn de belangrijkste kenmerken van de stier. Een tikje conservatief misschien, maar ook goedhartig en trouw.
Bij dit teken hoeven we maar aan het dier te denken om de karakter eigenschappen te kunnen beschrijven. Stevig en vast staat de stier, en hij komt niet zo gauw in beweging, maar als het nodig is dan kan hij op hol slaan en alles vermorzelen wat er onder z’n hoeven komt. Gelukkig gebeurt het bij de meeste stieren niet zo vaak, als ze maar in een rustige en harmonieuze omgeving kunnen wonen of werken.
Een stier houdt van mooie dingen. Antiek en kunst zijn hier in goede handen.


GELUKSPUNT in KREEFT

Wanneer je een sterke emotionele band hebt met je ouders of anderen die je dierbaar zijn of met de plaats waar je wortels liggen, kan dat veel bijdragen tot een gelukkig leven.

GELUKSPUNT in HUIS 3

Met het gelukspunt in het huis van de dagelijkse kontakten en de kommunikatie is het aan te bevelen te leren je sterke eigen meningen niet altijd maar klakkeloos voor de enige juiste te houden, maar ook eens te luisteren naar wat anderen te zeggen hebben. Je kunt daarvan veel profijt hebben bij het kontakt met andere mensen en het kan dan ook heel gunstig zijn voor allerlei zakelijke en vriendschappelijke betrekkingen. Mogelijke beroepen vindt je op plaatsen waar kontakten met anderen van belang zijn, bv. in de handel of de journalistiek.