Lorem ipsum is simply dummy text here.
Geboortehoroscoop van Louis Armstrong

Onderstaande karakter beschrijving is gebaseerd op de planeten, de ascendant in de tekens en de aspecten.

Astrologie is deels exact en deels berust het op intuitie.

De horoscoop geeft een beeld van iemands mogelijkheden en eventuele blokkades.
Als men negatieve kanten van zijn/haar karakter onder ogen durft te zien en er inzicht in krijgt kan hij/zij eroverheen groeien en als men weet wat de sterke kanten zijn strekt dat uiteraard tot zijn/haar voordeel.
Maar besef wel dat de horoscoop geen vaststaande feiten weergeeft, het is een kaart met de weg die je kunt kiezen.

Aanwijzingen voor het lezen van de beschrijving:

1) De Zon, Maan en de ascendant zijn het belangrijkst. Voor de Ascendant moet de geboortetijd op tien minuten nauwkeurig zijn. Zo niet, dan kan men net zo goed een andere ascendant hebben.

2) De eigenschappen die vaak worden genoemd zijn waarschijnlijk aanwezig.
Tegenstrijdige eigenschappen kun je wegstrepen of ze komen afwisselend aan bod.

3) De kracht van de aspecten wordt bepaald door de speling (orb). Dit wordt aangegeven door het aantal sterren dat voor het aspect staat.
Hoe meer sterren, hoe krachtiger de werking. Ook bepaalt het aantal en de kracht van de aspecten de sterkte van de bijbehorende planeet.
Dus ook voor de planeten geldt: hoe meer sterren des te krachtiger de werking.

4) De planeten met de aspecten (en uiteraard ook de leef omgeving) bepalen hoe iemand in elkaar zit, de aspecten met en het teken van de Ascendant en het MC bepalen hoe de eigenschappen naar buiten komen.

En dan nu de karakterbeschrijving:

ZON in KREEFT (Cancer)

Gevoelig en gesloten is de kreeft volgens de traditie. De familie en het huis zijn zeer belangrijk voor dit teken. Dit is ook het typische moederteken. De kreeft wil verzorgen en vertroetelen, maar ook vasthouden.
Het is belangrijk dat de motieven zuiver blijven, want maar al vaak ontaard moederliefde in bezitsdrang, en wordt het onderwerp van de liefde lijdend voorwerp. Een kreeft moet leren om op tijd los te kunnen laten. Doe goed en zie niet om. Maar laten we niet overdrijven, in deze harde koude komputertijd is wat meer intu-itie en gevoeligheid broodnodig, kortom hoe meer kreeften hoe beter.
De kreeft is zeer vatbaar voor indrukken en aan wisselende stemmingen onderhevig. Bij twistgesprekken trekt de kreeft zich liever terug in zijn eigen hoekje, en gaat daar stil zitten mokken.
Bekende kreeften: Kardinaal Alfrink en Gina Lollobrigida. Als beroep moeten we denken aan: Directrice bejaardentehuis, huisvrouw of man, archivaris, museummedewerker, of iets in de bouw.

 • – – – – – – ZON konjunkt VENUS:

Dit is het enige aspekt wat deze hemellichamen kunnen maken, aangezien ze nooit verder dan 48 graden uit elkaar staan. Gustig voor relaties. Maakt vriendelijk en meegaand, maar minder geschikt om moeilijke problemen op te lossen, omdat deze mensen liever de vrede willen bewaren. Geeft ook liefde voor kunst en de schone dingen des levens.

 • * * * – – – ZON inkonjunkt URANUS:

Er is een grote vrijheidsliefde en een sterk verlangen naar onafhankelijkheid. Het valt ons echter moeilijk aan deze gevoelens gehoor te geven. Ook allerlei vernieuwende, dikwijls heel geniale, ideeen komen maar moeilijk tot uitvoering. Dit alles kan tot een grote innerlijke onrust leiden. Waarschijnlijk is alles niet erg praktisch en daardoor moeilijk te realiseren. Ook de veelheid van ideeen kan ons daarbij parten spelen.

 • * * * * – – ZON sextiel MIDHEMEL:

Een gunstig aspekt voor de maatschappelijke positie. Je bent nadrukkelijk aanwezig en iedereen aanvaardt dat zonder morren. Doelbewust, ondernemend en evenwichtig. Mensen met deze stand houden niet van een ondergeschikte positie en proberen meestal snel eigen baas te worden.

ZON in HUIS 11

Je bent begaan met het lot van anderen en je hebt een sterk ontwikkeld sociaal gevoel. Je werkt het liefst met anderen samen in bijv. groepen of verenigingen. Daarbij zul je zeker proberen je steentje bij te dragen om alles goed te doen funktioneren en eventueel neem jezelf de leiding in handen. Je hebt een sterke behoefte aan goede vriendschappen met andere mensen, waaruit je onder meer de nodige levensenergie kunt putten. Deze vrienden moeten bij voorkeur een sterke identiteit uitstralen. Je beseft namelijk heel goed dat elk mens anders is en zijn eigen waardeoordelen heeft en je kunt dit ook waarderen.
Staat de zon minder gunstig in huis 11 dan zou het kunnen, dat je je wil te sterk wilt opleggen aan je vrienden of aan hen waarmee je samenwerkt in een groep.


MAAN in WEEGSCHAAL

Dit geeft vriendelijke mensen, met een groot verlangen naar vrede en rechtvaardigheid.
Ze zijn echter ook een tikje onstabiel, en aangezien deze mensen ook veel behoefte hebben aan omgang met andere mensen zal het ze vaak een beetje moeilijk vallen om innerlijke vrede te bereiken, tussen al die uiterlijke onrust.
Terwijl dat toch noodzakelijk is om een echte vredestichter te worden. Want zoals je wel weet maken zachte heelmeesters stinkende wonden, en vaak zijn er harde maatregelen nodig om langzaam gegroeide misstanden uit de weg te ruimen.

 • * * – – – – MAAN sextiel MERCURIUS:

Het verstand en het gevoel gaan harmonisch samen met als gevolg een goede mensenkennis en een taktvol optreden. Maar dit aspekt kan ook een beetje rusteloos maken omdat er twee wisselvallige planeten samengaan. Je kunt makkelijk schrijven en praten over allerlei zaken maar vooral over je eigen en andermans gevoelens. Goede eigenschappen voor een beroep als jounalist.

 • * * * * * – MAAN driehoek MARS:

Dit aspekt maakt impulsief, overhaast en en geeft veel daadkracht en energie. Er is een grote vrijheidsdrang en ze zijn gewend om de dingen gewoon recht voor z’n raap te zeggen. Deze mensen worden snel door hun gevoelens meegesleept en hebben dan de neiging om overhaast en ondoordacht te handelen. Ze zijn erg snel enthousiast en blijven niet lang bij de pakken neerzitten. Probeer een bezigheid te vinden waarbij de overtollige energie eruit kan. Bijvoorbeeld een individuele sport zoals bijv. atletiek.

 • * * * * – – MAAN sextiel JUPITER:

Dit aspekt geeft veel optimisme en een grootvertrouwen in de toekomst. Alles zal wel op z’n pootjes terechtkomen. Er is ook veel belangstelling voor vreemde landen en culturen, en ook de diepten van de menselijke psyche noden tot een nader onderzoek. De medemensen mogen ook meedelen in het geluk en worden met raaden daad bijgestaan bij tegenslag of verdriet.

 • * * * * – – MAAN vierkant SATURNUS:

Maakt gesloten en in zichzelf gekeerd. Het is moeilijk om de gevoelens te laten zien. De buitenwereld denkt dan al gauw dat er helemaal geen gevoelens zijn, maar niets is minder waar. Dit zijn verantwoordelijke en ernstige mensen die niet gauw tevreden zijn over zichzelf en zo kandidaat zijn voor minderwaardigheids en schuldgevoelens. Ze nemen zichzelf en het werk zo serieus dat ze geen fouten durven te maken, en niet makkelijk zijn te porren voor nieuwe ideeen. Kom ontspan je eens en laat de boel de boel.

 • – – – – – – MAAN sextiel URANUS:

Impulsief, origineel en flitsend maakt dit aspekt. Alles is goed als het maar anders is. Je trekt je weinig aan van je omgeving, en gaat gewoon je eigen gang.
Er is een grote vrijheidsdrang en veel belangstelling voor alternatieve ideeen. Met veel enthousiasme geef je je over aan opwindende nieuwe theorieen en gevoelsexperimenten. Probeer ook eens wat aan mystiek of esoterie te doen.

 • – – – – – – MAAN vierkant NEPTUNUS:

De grens tussen droom en werkelijkheid is erg vaag. Er is veel aanleg voor mystieke en artistieke zaken. Niet zelden zijn deze mensen paranormaal begaafd. De dagelijkse beslommeringen worden als een grote beperking ervaren. De stemmingen wisselen elkaar snel af. Deze stand maakt overgevoelig en onzeker. Er kunnen problemen ontstaan omdat deze mensen de werkelijkheid niet zien. Of de dingen worden te mooi afgeschilderd, of ze worden verkeerd aangevoeld.

MAAN in HUIS 2

Je financien zijn nogal eens aan veranderingen onderhevig. Je zoekt vooral emotionele geborgenheid, die je bijv. zou kunnen vinden in het verzamelen van mooie dingen, die voor jou een heel bepaalde waarde hebben en waarbij je jezelf prettig voelt. Je hebt gevoel voor mooie duurzame spullen zoals bijv. antiek.
In relaties bestaat de mogelijkheid, dat je teveel bezitsdrang laat blijken. Bedenk echter dat niets beter werkt om een relatie te beeindigen of te verzieken dan het beknotten van de vrijheid van de partner.


MERCURIUS in LEEUW

Ruim denkraam, met weinig interesse voor details, die worden aan “gewone” mensen overgelaten. Is in staat een wijs oordeel te vellen en is sympathiek, hartelijk en openhartig. Erg gesteld op eerlijkheid. Aanleg om fraaie speeches te houden voor een groot publiek, of presentaties voor internationele concerns te doen. Als het bovenstaande niet realiseerbaar is kan het problematisch zijn om met wat mindere omstandigheden genoegen te nemen.

 • * * * – – – MERCURIUS sextiel MARS:

Geeft een alerte en vlotte manier van denken en praten. Eerst denken en dan doen. Soms hebben we geen geduld om anderen even uit te laten praten want we zitten zelf zo vol van ideeen en gedachten die we graag willen laten horen. Geeft een koel, helder verstand meer gericht op aktie en zakendoen dan op studeren.

 • – – – – – – MERCURIUS driehoek JUPITER:

De manier van denken en praten is joviaal en hartelijk. Deze mensen hebben een ruim denkraam en houden niet van gezeur over details. Soms worden de verhalen een beetje mooier gemaakt dan de werkelijkheid, dat is geen oneerlijkheid, het is alleen een manier om de toehoorders te boeien. Dit aspekt geeft verder een verlangen de horizon te verbreden door reizen en studie.

 • * * * * * – MERCURIUS driehoek URANUS:

Geeft flitsende originele ideeen en een snelle manier van praten. De gedachten malen door het hoofd, en kunnen niet gemakkelijk stop gezet worden. Er zitten soms wel geniale invallen tussen, maar het is wel erg vermoeiend. Dit aspekt maakt intelligent idealistisch en onafhankelijk. Gunstig voor creatieve beroepen hoewel misschien wel wat begeleiding nodig is, want er is weinig doorzettingsvermogen om de ideeen in bruikbare zaken om te zetten.

MERCURIUS in HUIS 12

Je houdt je gedachten vaak voor anderen verborgen, omdat je al gauw denkt dat ze niet goed zijn of omdat men het er toch wel weer niet mee eens zal zijn. Je mijmert daarom graag wat in je eentje en kunt daarbij fantastische ideeen ontwikkelen. Wanneer je je dan ook nog in een rustige omgeving bevindt, kun je soms heel romantische verhalen, brieven of gedichten schrijven.
Je begrijpt vermoedelijk lang niet alles wat er in je brein afspeelt. Dit belet je niet veel te praten in gezelschappen. Maar of het allemaal wel zo zinnig is wat je te vertellen hebt en of je wel goed begrepen wordt, daar twijfel je wel eens aan.


VENUS in KREEFT

Hier komen veel goede eigenschappen van de liefdesplaneet naar voren: Romantisch, liefdevol, aanhankelijk, zeer gevoelig voor indrukken, vriendelijk en emotioneel. Een ideale partner dus ?
Niets is perfekt op deze aardkloot, en de belangrijkste tekortkoming van deze mensen moeten we zoeken in een eigenschap van de kreeft. De kreeft wil alles vasthouden, en is bang voor veranderingen. Vaak is er bijvoorbeeld een te sterke binding met het ouderlijk huis, en worden alle eigenschappen van de echtgenoot(e) afgemeten aan hoe het vroeger was. En omdat het verleden vaak veel te mooi wordt afgespiegeld, kan de nieuwe partner niet aan dit ideaalbeeld voldoen. Probeer dus wat meer in het heden te leven, probeer ook geen angst te hebben voor het stukgaan van een relatie. Alles is toch maar tijdelijk, en vroeger of later moeten we toch afscheid nemen van onze dierbaren. Als dat vandaag nog niet is, geniet dan maar van deze dag, en de volgende dag misschien ? ….

VENUS in HUIS 12

Je toont je liefdesgevoelens niet gemakkelijk. Mensen die je graag mag hebben hier dan ook dikwijls geen weet van. Dit kan betekenen dat het voor jou wat moeilijk is een relatie te beginnen. Ken je iemand wat beter en weet je dat je er op kunt vertrouwen, dan kun je echter heel beminnelijk zijn. Je hebt alleen de neiging je partner al te veel te idealiseren en te streven naar het onbereikbare. Het gevaar bestaat dan dat je blijft zoeken, misschien ook alleen maar in de rijke wereld van je verbeelding, of dat je blijft steken in heimelijke liefdesbetrekkingen. Muziek, gedichten schrijven en andere kunstvormen zijn dan mogelijke uitlaatkleppen. Met je grote invoelingsvermogen in je omgeving ben je heel geschikt anderen te helpen. In het algemeen heb je ook veel voor je medemens over.


MARS in TWEELINGEN

Deze stand geeft een grote kans op energie versnippering. Houdt zich bezig met teveel verschillende zaken zodat er niets wordt afgerond. De energie voorraad wordt vaak niet omgezet in fysieke daadkracht, maar wordt omgezet in veel ideeen, en woorden. Als de aandacht lang genoeg bij 1 onderwerp gehouden kan worden is echter een grote kans van slagen, door de grote leergierigheid, vindingrijkheid en opmerkingsgave. Er is bijv. een grote aanleg voor computers, en andere moderne technieken.

 • * * * – – – MARS oppositie JUPITER:

Geeft energieke en daadkrachtige mensen die niet kunnen stilzitten. Er is een grote behoefte aan onafhankelijkheid en vrijheid. Vaak zijn we iets te overmoedig en nemen wat teveel risico en hooi op onze vork. Ook is er behoefte aan filosofische en religieuze bespiegelingen. Het gevaar dreigt dat we onze ideeen wat al te enthousiast op willen dringen. Dit heeft uiteraard een averechts effekt. Probeer ook eens te luisteren. Ook moeten we niet te veel en te grote zaken willen doen, anders dreigt uitputting, physiek en psychisch.

 • * * – – – – MARS oppositie URANUS:

Dit aspekt geeft een soort konstant werkende vulkaantjes. Er is weinig geduld en veel behoefte aan afwisseling en aktie. Dit resulteert in nerveuze eigenzinnige en grillige mensen die makkelijk overspannen raken of in moeilijkheden komen. We hebben de neiging om konstant te provoceren zodat we vaak overhoop liggen met opvoeders en later met de baas op het werk. De vrijheidsdrang en het verlangen naar onafhankelijkheid zijn zo groot, en er is zo weinig geduld dat er een grote kans is op onaangepast gedrag waardoor we maar moeilijk een plekje in de maatschappij zullen kunnen veroveren. Ga eens wat aan sport doen, daar kun je je overtollige energie goed kwijt.

MARS in HUIS 10

Je hebt een grote eerzucht en wilt hard werken om wat in de maatschappij te bereiken. Al op jonge leeftijd kies je de studies, die daarvoor nodig zijn. Je kunt alleen moeilijk tegen gezag en je zult er daarom moeite mee hebben dingen te doen die anderen je opdragen, vooral dan wanneer je geen respekt voor die ander kunt opbrengen. De eisen die jezelf aan het leven stelt en ook denkt aan de ander te kunnen stellen, zijn daarvoor te hoog. Dit speelt uiteraard ook mee, wanneer je met je carriere bezig bent en daarbij met chefs te maken krijgt. Een baan waarin je zelfstandig kunt werken of waarin je eigen baas bent, komt daarom op de eerste plaats in aanmerking.
Staat Mars niet zo gunstig in huis 10 dan ben je mogelijk wat ruw en overmoedig, wat je al snel vijanden kan opleveren.


JUPITER in BOOGSCHUTTER

Sociaalvoelend, milieubewust en verdraagzaam maakt deze stand. Jupiter staat hier in z’n element en daarom komen alle goede eigenschappen van deze planeet hier naar voren. Deze mensen zijn zeer ruimdenkend en gaan redelijk onbezorgd door het leven. Verder houden ze vaak van sport. Kortom joviale mensen. (joviaal komt van Jupiter.)

JUPITER in HUIS 4

Je bent waarschijnlijk op materieel gebied weinig tekort gekomen tijdens je jeugdjaren bij je ouder(s), waar de sfeer ook hartelijk en welwillend was. Zelf zul je ook altijd proberen het huiselijk leven zo prettig mogelijk te maken, zeker ook voor je huisgenoten. Je bent gevoelsmatig bij hen betrokken en zult altijd trachten door je zorg en toewijding een bron van warmte voor hen te zijn. Soms geeft deze stand van Jupiter aan dat we land en/of huizen bezitten. Bij een minder goede plaatsing is het mogelijk, dat je teveel geld uitgeeft om je huis nog mooier of groter te maken. Ook kan het zijn, dat je dan teveel nadruk legt op je familiebanden. In dat geval is het wellicht beter ergens anders te gaan wonen, waar je jezelf wat vrijer kunt voelen.


SATURNUS in STEENBOK

Deze mensen willen en kunnen veel bereiken in het maatschappelijk en geestelijke leven. Of ze er ook van kunnen genieten is een andere vraag. Vaak willen ze alleen werken, en zijn ze wat somber en eenzaam. Probeer wat meer samen te werken, dit kan meer levensvreugde geven.

 • * * – – – – SATURNUS oppositie NEPTUNUS:

De nuchtere realistische saturnus staat tegenover de dromerige en zweverige neptunus. De uitwerking hangt sterk af van de tekens waar dit aspekt in valt. Het kan betekenen dat we droom en werkelijkheid niet goed uit elkaar weten te houden, zodat makkelijk het slachtoffer van waanideeen kunnen worden. Ook kan er behoefte aan afzondering zijn doordat we ons onbegrepen voelen.

SATURNUS in HUIS 5

Je optreden heeft duidelijk iets tweeledigs. Enerzijds wil je jezelf waarmaken en laten zien, dat je iemand bent die weet wat hij wil. Anderzijds ben je bang om een slechte indruk te maken of heb je het gevoel, dat je niet aan je eigen verwachtingen kunt voldoen. Het is voor jou daarom niet gemakkelijk echt van spel en andere plezierige dingen te genieten. In je jeugd wordt je daarom dikwijls niet begrepen. Ook op latere leeftijd heb je waarschijnlijk maar weinig vrienden, maar de vrienden die je hebt zijn dan wel heel goede en toegewijde vrienden.

 • – – – – – – URANUS driehoek ASCENDANT:

Sterke behoefte aan onafhankelijkheid en onconventioneel gedrag. Je wilt al op jonge leeftijd je eigen gang gaan en je komt daardoor wat onhandelbaar en rebels over. Je bent rusteloos en mogelijk ook wat nerveus en je houdt van verandering en afwisseling. Je probeert op de eerste plaats jezelf te zijn en een eigen wereldje te scheppen. Door het harmonische karakter van de driehoek voel je nieuwe situaties goed aan en kun je jezelf op jouw manier toch redelijk aanpassen. Met je vernieuwingsdrang stimuleer je je omgeving en geef je dikwijls het sein voor veranderingen.

URANUS in HUIS 4

Door de grote veranderlijkheid van je gevoelens is het moeilijk voor je je ergens thuis te voelen. Al in je jeugd heb je het gevoel er niet bij te horen en je zult dan ook beslist wel eens als een “vreemd” kind betiteld zijn. Ook later zul je je snel vervelen als er zo nu en dan niet wat verandert in je huis of in je leefomstandigheden. Je bent altijd in voor nieuwe gezichtspunten op dit gebied en dikwijls kom je er ook zelf mee op de proppen.
Voor het stichten van een traditioneel eigen “thuis” ben je dan ook minder geschikt dan voor woongemeenschappen e.d.

NEPTUNUS in HUIS 11

Je hebt waarschijnlijk heel fijne spirituele vrienden, waarvoor je best wel wat over kunt hebben. Maar omdat je ook de neiging hebt je vrienden te idealiseren, is het soms mogelijk dat je in je vriendschap misleid wordt. Je ziet niet altijd duidelijk of je wel met betrouwbare personen te doen hebt. Heb je echter een goede vriend of vriendin dan probeer je daarmee een warme gevoelsmatige band te scheppen, waarbij het stoffelijke aspekt op de tweede plaats komt. Je hebt bijna altijd goede bedoelingen met je vrienden.

 • * * * * – – PLUTO sextiel ASCENDANT:

Je komt krachtig over en wilt de dingen tot op de bodem uitzoeken. Vooral in de kontakten met anderen, waarbij het gaat om de diepere beweegredenen achter diverse zaken, zijn we niet tevreden voor de onderste steen boven ligt. De mogelijkheid bestaat wel, dat je met je natuurlijke leiderskwaliteiten tracht anderen te manipuleren en dingen naar je hand te zetten. Dit kan uiteraard weerstanden oproepen in je omgeving.
Door je veelvuldige kontakten met mensen die bij je aankloppen voor raad en bescherming doe je veel psychologische kennis op, die je weer bij volgende kontakten kunt gebruiken. Zorg er echter wel voor dat je de emoties, waarover je zoveel te weten bent gekomen, ook toelaat tot je eigen meer persoonlijke kontakten en bedenk dat een liefdevolle relatie zonder strijd ook heel mooi kan zijn.

PLUTO in HUIS 11

Je vrienden zijn belangrijk voor je, omdat je daardoor meer over jezelf te weten kunt komen. Daarvoor is het dan natuurlijk wel nodig, dat deze vriendschappen de nodige diepgang hebben en dat de anderen zich niet zonder meer door jou laten overvleugelen maar ook hun eigen ideeen en waarden inbrengen. Konflikten zijn daarbij zeker niet uitgesloten. Je kunt daar echter goed mee omgaan, wat in de regel ook geldt voor de vrienden waarmee je je omringt. Tevens helpen deze konfrontaties mee aan de persoonlijke groei van jezelf en je vrienden. Je moet soms wel oppassen dat je niet te ver gaat met het wroeten in verborgen of verdrongen zaken. Het kan dan wel eens gebeuren, dat de ander het hiermee helemaal niet eens is en dat het je vrienden gaat kosten.

NOORD-MAANKNOOP in BOOGSCHUTTER
Vorige Incarnatie.

NOORD-MAANKNOOP in HUIS 4

ASCENDANT LEEUW (Leo)

De uitwerking van de tekens op de ascendant is vrijwel hetzelfde als op de zon. Echter bij de zon gaat het over je ego, je wil, oftewel je innerlijk terwijl de ascendant over je persoonlijkheid (persona=masker), je uiterlijke gedrag gaat: Het hemellichaam waar de leeuw het meest op lijkt is de zon. Dus “stralen” en “middelpunt” zijn de trefwoorden. De leeuw is grootmoedig en dominant, en kan daarom weleens wat moeilijk in de omgang zijn.
Voor zwakkere mensen zijn er geen problemen, want die vinden in de leeuw een sterke vriend en beschermer. Vergeet niet de leeuw te bedanken voor zijn inzet, en mooie cadeaux worden zeer op prijs gesteld.
Anders wordt het met mensen die zelf ook sterk en dominant zijn. Dit is vragen om moeilijkheden. Twee kapiteins op een schip dat gaat nu eenmaal niet.
Als een leeuw niet de sociale positie en mogelijkheden heeft om zijn leiderskwaliteiten te gebruiken, kunnen de positieve eigenschappen ontaarden in bemoeizucht en bedisselarij. Wees altijd eerlijk tegen een leeuw, en draai niet om de hete brij heen.


GELUKSPUNT in SCHORPIOEN

Wanneer je je eigen emoties hebt leren begrijpen en er goed mee kunt omgaan, kan dit een goede hulp zijn bij je doorgaans diepgaande kontakten met anderen en bijdragen tot je geluk.

GELUKSPUNT in HUIS 3

Met het gelukspunt in het huis van de dagelijkse kontakten en de kommunikatie is het aan te bevelen te leren je sterke eigen meningen niet altijd maar klakkeloos voor de enige juiste te houden, maar ook eens te luisteren naar wat anderen te zeggen hebben. Je kunt daarvan veel profijt hebben bij het kontakt met andere mensen en het kan dan ook heel gunstig zijn voor allerlei zakelijke en vriendschappelijke betrekkingen. Mogelijke beroepen vindt je op plaatsen waar kontakten met anderen van belang zijn, bv. in de handel of de journalistiek.