Lorem ipsum is simply dummy text here.
Geboortehoroscoop van Lady Diana Spencer, Princess of Wales

Onderstaande karakter beschrijving is gebaseerd op de planeten, de ascendant in de tekens en de aspecten.

Astrologie is deels exact en deels berust het op intuitie.

De horoscoop geeft een beeld van iemands mogelijkheden en eventuele blokkades.
Als men negatieve kanten van zijn/haar karakter onder ogen durft te zien en er inzicht in krijgt kan hij/zij eroverheen groeien en als men weet wat de sterke kanten zijn strekt dat uiteraard tot zijn/haar voordeel.
Maar besef wel dat de horoscoop geen vaststaande feiten weergeeft, het is een kaart met de weg die je kunt kiezen.

Aanwijzingen voor het lezen van de beschrijving:

1) De Zon, Maan en de ascendant zijn het belangrijkst. Voor de Ascendant moet de geboortetijd op tien minuten nauwkeurig zijn. Zo niet, dan kan men net zo goed een andere ascendant hebben.

2) De eigenschappen die vaak worden genoemd zijn waarschijnlijk aanwezig.
Tegenstrijdige eigenschappen kun je wegstrepen of ze komen afwisselend aan bod.

3) De kracht van de aspecten wordt bepaald door de speling (orb). Dit wordt aangegeven door het aantal sterren dat voor het aspect staat.
Hoe meer sterren, hoe krachtiger de werking. Ook bepaalt het aantal en de kracht van de aspecten de sterkte van de bijbehorende planeet.
Dus ook voor de planeten geldt: hoe meer sterren des te krachtiger de werking.

4) De planeten met de aspecten (en uiteraard ook de leef omgeving) bepalen hoe iemand in elkaar zit, de aspecten met en het teken van de Ascendant en het MC bepalen hoe de eigenschappen naar buiten komen.

En dan nu de karakterbeschrijving:

ZON in KREEFT (Cancer)

Gevoelig en gesloten is de kreeft volgens de traditie. De familie en het huis zijn zeer belangrijk voor dit teken. Dit is ook het typische moederteken. De kreeft wil verzorgen en vertroetelen, maar ook vasthouden.
Het is belangrijk dat de motieven zuiver blijven, want maar al vaak ontaard moederliefde in bezitsdrang, en wordt het onderwerp van de liefde lijdend voorwerp. Een kreeft moet leren om op tijd los te kunnen laten. Doe goed en zie niet om. Maar laten we niet overdrijven, in deze harde koude komputertijd is wat meer intu-itie en gevoeligheid broodnodig, kortom hoe meer kreeften hoe beter.
De kreeft is zeer vatbaar voor indrukken en aan wisselende stemmingen onderhevig. Bij twistgesprekken trekt de kreeft zich liever terug in zijn eigen hoekje, en gaat daar stil zitten mokken.
Bekende kreeften: Kardinaal Alfrink en Gina Lollobrigida. Als beroep moeten we denken aan: Directrice bejaardentehuis, huisvrouw of man, archivaris, museummedewerker, of iets in de bouw.

 • – – – – – – ZON konjunkt MERCURIUS:

Dit is het enige aspekt wat deze hemellichamen kunnen maken, omdat Mercurius nooit verder dan 28 graden vanaf de Zon staat. Geeft een vlotte prater en een graag geziene gast. Aangezien het verstand en het ego hier samen gaan bestaat het gevaar dat de objectiviteit wat minder is en dat er slecht geluisterd kan worden. De eigen standpunten worden graag en veel verkondigt.

 • * * – – – – ZON inkonjunkt JUPITER:

Enerzijds zien we alles zeer ruim met dit aspekt. We kunnen heel optimistisch en joviaal zijn, met de neiging wat al te onbescheiden te zijn. Anderzijds kan echter ook het gevoel bestaan dat we het allemaal wat al te gemakkelijk zien. Dit geeft wat onzekerheid, maar met een beetje zelfbeheersing en wat meer bescheidenheid kan het toch een gunstig aspekt worden.

 • * * * * * – ZON driehoek NEPTUNUS:

De verbinding van de Zon met Neptunus geeft een verlangen naar het onwerkelijke en onwezenlijke. De grenzen tussen droom en werkelijkheid zijn niet erg duidelijk. Het materieele leven wordt als een beperking ervaren. Er is een verlangen om op te gaan in een groter geheel. Maakt ontvankelijk, intuitief en onzeker. De grote gevoeligheid die dit aspekt geeft kan gebruikt worden in creatieve bezigheden zoals schilderen en muziek. Soms hebben deze mensen een paranormale gave zoals helderziendheid. Als die gebruikt wordt om andere mensen bij te staan zal dat een ook een positieve uitwerking hebben op de persoon zelf.

 • * * – – – – ZON sextiel PLUTO:

Pluto is de kleinste en de laatste planeet en staat aan de rand van ons zonnestelsel. De werking van deze planeet is er niet minder om. Pluto maakt fel, hard en wilskrachtig. Dat dit tot problemen kan leiden hoeft geen betoog.
Maar de moeilijkheden die we ondervinden in het dagelijkse leven zijn een afspiegeling van de inhoud van ons onderbewuste. Als we een link kunnen leggen tussen een veel voorkomend probleem en een onderbewust beeld, kunnen we het probleem verwerken en oplossen. Het sixtiel verzacht de felle werking van Pluto en maakt dat de confrontatie met de omgeving wat minder hard is. Door de energie en uitstraling maakt dit aspekt geschikt voor leidinggevende functies.

ZON in HUIS 5

Je bent kreatief en levenslustig en houdt ervan, wanneer anderen je in het zonnetje zetten. Ook je openheid en eerlijkheid worden erg gewaardeerd. Je moet alleen uitkijken, dat je niet alle aandacht naar je toetrekt, want de anderen willen soms ook wel eens wat meer dan een plaatsje op de tweede rij nietwaar?
Graag wil je jezelf bevestigen in het leven. Dit kan zowel door avontuurlijke ondernemingen, waartoe zeker ook liefdesavontuurtjes behoren, als door kreatieve aktiviteiten. Hierbij moet ondere meer het voortbrengen van kinderen gerekend worden. Je hebt als het ware een natuurlijke aanleg voor het ouderschap en voor de begeleiding bij de ontwikkeling van je kinderen.


MAAN in WATERMAN

Deze personen worden nogal eens aangetroffen in woongroepen of communes aangezien ze een zeer onconventionele gevoelsleven hebben, en een hekel hebben aan conservatieve ideeen op dit gebied.
Hebben ze zich toch gesetteld in een gewone straat en een gewoon huisje, dan zal dat toch waarschijnlijk een huishouden van jan steen zijn, waarin de kinderen misschien wel een tikje te vrij worden gelaten. Hierbij moet je bedenken dat kinderen zo af en toe ook behoefte aan wat zekerheid hebben. Er is een zeer goed ontwikkeld voorstellingsvermogen, en intuitie. Andere mensen worden overladen met revolutionaire plannen en ideeen. Geprobeerd moet worden om ook op de langere termijn wat te bereiken.

 • * * * * * * MAAN vierkant VENUS:

Er is veel onzekerheid in relaties. Het is moeilijk om liefde te geven, en daarom wordt er ook weinig liefde ontvangen. Het verlangen naar aandacht en warmte is daarom juist des te groter. Het gevaar bestaat dat er te geforceerd wordt opgetreden zodat het doel voorbij wordt geschoten. Probeer wat meer evenwicht en vertrouwen te hebben in je relaties. De spanning die dit aspekt geeft is wel een stimulans voor creatieve activiteiten.

 • – – – – – – MAAN oppositie MARS:

Dit aspekt maakt impulsief, overhaast en snel geirriteerd. Deze mensen worden snel door hun gevoelens meegesleept en hebben dan de neiging om erg overhaast en ondoordacht te handelen. Er is zelfs aanleg voor agressief gedrag zowel physiek als psychisch. Ze zijn wel snel enthousiast en blijven niet lang bij de pakken neerzitten. Probeer een bezigheid te vinden waarbij de overtollige energie eruit kan. Bijvoorbeeld een individuele sport zoals bijv. atletiek.

 • * * * * * – MAAN oppositie URANUS:

Impulsief, origineel en flitsend maakt dit aspekt. Er is weinig rust in het gevoelsleven. Alles is goed als het maar anders is. Je trekt je weinig aan van je omgeving, en gaat gewoon je eigen gang. Soms is het gedrag zelfs provocerend al was het maar om wat meer leven in de brouwerij te brengen. Aangezien je waarschijnlijk dezelfde mensen aantrekt is er een goede kans op scherpe conflicten.
Als het maar niet saai wordt, nietwaar?

 • * * * * * – MAAN vierkant MIDHEMEL:

Waarschijnlijk wordt er vaak van beroep gewisseld en misschien vinden we het beroep wel helemaal niet zo belangrijk. We zijn liever lekker thuis met allerlei dingen bezig. We zijn heel gevoelig voor kritiek en willen graag aardig gevonden worden. Dit aspekt maakt onzeker en rusteloos, we voelen ons onbegrepen en er bestaat zelf een kans dat we ons helemaal afsluiten voor de buitenwereld.

MAAN in HUIS 1

Je hebt waarschijnlijk veel fantasie en wilt je emoties graag aan de buitenwereld tonen. Daarbij verlang je er sterk naar, dat je ook erkenning geniet voor alles wat je doet. Met je behoefte om te beschermen en te bemoederen neem je snel een zorgende houding aan. Je bent gevoelig en kunt veel warmte uitstralen. Ook is er een grote behoefte aan sensatie en verandering, waarbij je jezelf heel snel aan je omgeving kunt aanpassen. Bij een moeilijke stand ben je wat overgevoelig en humeurig.


MERCURIUS in KREEFT

Een zeer sterk geheugen zouden we hier aan moeten treffen en tevens een grote fantasie. Er is veel belangstelling voor de oudheid en antiek. In de omgang zijn deze mensen taktvol, zwijgzaam en niet gewend om de dingen recht voor z’n raap te zeggen. Verder zijn ze spaarzaam en vlijtig, en soms ook een beetje melancholiek.

 • * * * * – – MERCURIUS sextiel MARS:

Geeft een alerte en vlotte manier van denken en praten. Eerst denken en dan doen. Soms hebben we geen geduld om anderen even uit te laten praten want we zitten zelf zo vol van ideeen en gedachten die we graag willen laten horen. Geeft een koel, helder verstand meer gericht op aktie en zakendoen dan op studeren.

 • * * * * – – MERCURIUS inkonjunkt JUPITER:

De manier van denken en praten is joviaal maar eigenwijs. Je hebt een ruim denkraam, maar dan weer heb je behoefte je teveel met kleinigheden bezig te houden om vervolgens over te gaan op allerlei grootse ideeen. Het gevolg hiervan kan zijn dat we ons kwetsbaar voelen en moeilijk begrepen worden. Probeer wat meer ontspannen te handelen of ga eerst eens goed bij jezelf na waarover je het zoal wilt hebben.

 • * – – – – – MERCURIUS driehoek NEPTUNUS:

De manier van denken en praten is niet rechtlijnig en precies, maar erg intuitief. Het is moeilijk schijn en werkelijkheid uit elkaar te houden. Door de grote gevoeligheid kan veel geleerd worden op geestelijk gebied, en in creatieve beroepen kan ook veel bereikt worden doordat veel wordt aangevoeld, het hoeft niet beredeneerd te worden. Dit aspekt maakt vriendelijk, idealistisch en geeft een grote fantasie

 • * * * – – – MERCURIUS sextiel PLUTO:

De manier van denken en communiceren is intens en doordringend. Problemen worden tot op de bodem overdacht en uitgezocht. Het spreken is fel en overtuigend. Dit is een gunstige stand voor onderzoekswerk en het opdoen van veel mensenkennis. Maar dan moet wel geleerd worden eens wat meer te luisteren en wat minder te dwingen. want dan kruipen de mensen in hun schulp, en kom je niet veel aan de weet.

MERCURIUS in HUIS 5

Je hebt een vlotte vriendschappelijke manier van omgang met de andere sexe. Je wilt je op de eerste plaats vermaken, wanneer je met een of andere geestelijke inspanning bezig bent. Allerlei spelletjes als puzzelen en schaken gaan je dan ook beter af dan studeren. Je hebt hiervoor wel de kapaciteiten, maar je verzet je tegen de dwang die er mee gepaard gaat. Het zou daarom goed zijn dat voor jou, zeker tijdens je jeugdjaren, voor een wat vrijer schoolsysteem wordt gekozen. Je bent heel beweeglijk in je konversatie, maar springt gemakkelijk van de hak op de tak. Kortom, vervelen zal men zich niet snel in jouw gezelschap.


VENUS in STIER

Langdurige relaties en veel zekerheid moet het zijn voor deze stand. Dit zijn de mensen die eerst een vaste baan, een mooi huis en voldoende promotie kansen moeten hebben voordat ze de hun levenspartner de hand durven te vragen. Het is te hopen dat julie allebei deze levensinstelling hebben, want anders wordt het natuurlijk een vreselijke teleurstelling voor een van de twee. Bovendien is het tegenwoordig door de grote welvaart die we genieten wel heel erg gemakkelijk om een relatie te beeindigen. Daarom moet je een echte levenskustenaar zijn om een lange verbintenis op te kunnen bouwen. Probeer daarom niet te bezitterig of te krampachtig te zijn want dat is de beste manier om er snel een eind aan te maken.

 • * * * – – – VENUS driehoek SATURNUS:

Geeft vooral behoefte aan een duurzame relatie. Er is veel verantwoordelijkheidsgevoel en plichtsbesef, maar wel wat weinig levensvreugde. Belangrijk is om voldoende zelfvertrouwen aan te kweken. Binnnen relaties wordt er vooral op zekerheid gespeeld. Maar pas op, probeer de ander niet te veel vast te houden anders verwordt de relatie tot een verplichting waarbinnen de ander zich niet ontplooien kan.

 • * * * * * – VENUS vierkant URANUS:

Dit aspekt zorgt voor onconventionele opvattingen op relatie gebied. Er is wel behoefte aan verbindingen, maar ze moeten niet te vast zijn en liefst ook niet te lang duren. Ook alternatieve samenlevingsverbanden zijn hier mogenlijk. Elk mens heeft twee tegenstrijdige behoeften, namelijk de behoefte aan individuele vrijheid, maar tegelijkertijd wil niemand graag alleen zijn, wat uiteraard een beperking van de vrijheid inhoud. Dit aspekt scherpt deze tegenstelling nog eens extra aan doordat het snel geirriteerd, nerveus en erg individualistisch maakt. Probeer af en toe eens in de huid van die ander te kruipen.

 • * * * * * – VENUS oppositie MIDHEMEL:

Geeft een positieve instelling ten aanzien van de rol in de maatschappij. Zal proberen om de vrede te bewaren. Het beroep moet iets te maken hebben met harmonieuze, mooie en artistieke zaken. Het probleem van dit aspekt is dat we proberen de harmonie in onze omgeving af te dwingen, terwijl echte vrede en harmonie alleen bereikt kan worden door zelf harmonieus te zijn. Verder bestaat de kans dat we wat gemakzuchtig zijn en anderen de kastanjes uit vuur laten halen.

VENUS in HUIS 4

Komfort, schoonheid en harmonie in je huiselijke omgeving zijn voor jou van groot belang. Je probeert een fijne sfeer te scheppen in je huis en mogelijk verzamel je wel mooie kleine dingen of kunst om je woning mee te verfraaien. Een goede harmonische band met je ouders is voor jou van grote waarde. Zo belangrijk zelfs, dat je je emoties niet altijd durft te tonen uit angst de sfeer in huis aan te tasten. Dit kan later problemen geven, wanneer jezelf een relatie aangaat en je partner ook emotioneel moet ondersteunen. Meestal echter is het innerlijke gevoelsleven bij deze stand van Venus zo rijk, dat je ook hier wel mee kunt omgaan.


MARS in MAAGD

De beschikbare energie en daadkracht worden uiterst beheerst en gedoseerd toegepast. Maakt zeer geschikt voor precisiewerk of wetenschappelijk onderzoek. Er wordt meer gelet op details dan op de grote lijnen. Deze mensen zijn dan ook niet zo geschikt om leiding te geven.
Verder zijn ze zeer kritisch tegenover anderen, maar ook ten opzichte van zichzelf. Dit kan de levensvreugde weleens in de weg staan.

 • * * – – – – MARS konjunkt PLUTO:

Geeft een onbegrensde energie en wilskracht en een grote geldingsdrang. We kunnen uitstekend voor onszelf opkomen en hoeven dus niet naar een assertiviteits cursus. Belangrijk is dat er een goede uitlaatklep is voor al deze energie zoals een carriere met veel vaart en afwisseling of anders veel sport.

MARS in HUIS 7

Veel hartstochtelijke gevoelens maar ook veel strijd met hen, waarvoor we het meest voelen, komen bij deze stand van Mars nogal eens voor. Je hebt de neiging je eigen gang te gaan en je zin door te drijven en dat nu is zeker binnen een relatie niet wenselijk. Gewoonlijk voel je je aangetrokken door personen, die ook een sterke marskant hebben. Meningsverschillen zijn dan eerder nodig om de lucht te reinigen dan dat ze met de mantel der liefde bedekt worden en onder de oppervlakte blijven doorwerken.
Door de grote energievoorraad waarover je beschikt en je grote daadkracht kun je samen met je partner of met anderen in het algemeen veel ondernemen en bergen werk verzetten.


JUPITER in WATERMAN

Er is veel interesse voor sociale en new age zaken. Er is een grote gemeenschapszin, en op deze gebieden worden gedurfde initiatieven genomen, die op geinspireerde en originele wijze samen worden uitgevoerd. Soms weleens al te origineel, en dan kunnen de veranderingen makkelijk tot een chaos lijden.

 • * * – – – – JUPITER vierkant NEPTUNUS:

Geeft een grote behoefte aan wegdromen uit de werkelijkheid. Veel belangstelling voor spirituele en metaphysische new age zaken zoals helderziendheid, magnetiseren, astrologie, enz. Maar door het spanningsaspekt is het gevaar aanwezig dat we de werkelijkheid uit het oog verliezen en onpraktische dromers worden. Vergeet niet dat je niet voor niks op deze planeet gezet bent. Als je een hoog ontwikkeld geestelijk wezen zou zijn, zou je niet hier geboren zijn, dus los eerst maar de aardse problemen op.

 • * * * * * – JUPITER inkonjunkt PLUTO:

Zowel op materieel als geestelijk gebied laten we ons niet met een kluitje in het riet sturen. We graven net zo diep tot de onderste steen boven komt. Het gevaar bestaat evenwel dat we alles ineens willen en meer dan we aankunnen. We moeten er daarom voor opletten niet te fanatiek en op macht belust te worden. Het gevaar van overbelasting komt dan zeker om de hoek kijken. Bij crisissituaties kan dit aspekt echter heel goed werken om wat diepgaander de oorzaken te onderzoeken.

JUPITER in HUIS 12

Je hebt een sterke behoefte aan geestelijke diepgang in je leven. Je wilt zo graag weten hoe jezelf en ook de ander in elkaar zit, hoe men denkt, voelt en waarom alles zo verloopt. Maar omdat het twaalfde huis het huis is van de afzondering en van de chaos blijft dit een zoektocht zonder einde. Je laat ook moeilijk iets los over alles wat er diep in je binnenste gebeurt. Je omgeving ziet je daarom al gauw als een onpraktische dromer met veel idealen weliswaar maar ook met veel luchtkastelen. Je belevingswereld is echter heel groot en vooral op de sociale nood in de wereld zul je daarbij een heel eigen kijk krijgen. Je kunt je dan ook gemakkelijk inzetten om anderen te helpen, maar je moet soms wel oppassen dat men geen misbruik maakt van je wel eens wat al te joviale instelling.


SATURNUS in STEENBOK

Deze mensen willen en kunnen veel bereiken in het maatschappelijk en geestelijke leven. Of ze er ook van kunnen genieten is een andere vraag. Vaak willen ze alleen werken, en zijn ze wat somber en eenzaam. Probeer wat meer samen te werken, dit kan meer levensvreugde geven.

SATURNUS in HUIS 12

Je vindt het moeilijk je persoonlijke gevoelens te tonen. Je voelt je vaak minderwaardig aan anderen en twijfelt er dan aan of je iets wel kunt of dat men je wel aardig vindt. Dit kan te maken hebben met het gemis van een soort vaderlijke steun tijdens je vroegste jeugdjaren of wanneer die wel aanwezig was een verkeerd gerichte steun, die niet bij jouw persoontje paste. Door het gemis aan veiligheid en zekerheid in jezelf blijf je zoeken naar oplossingen hiervoor. Deze kunnen bijv. liggen in een partner die je hierbij goed kan ondersteunen of in een heel ingrijpend geestelijk groeiproces. Van deze groeimogelijkheden zul je waarschijnlijk echter pas later kunnen profiteren.

 • * * * * * * URANUS vierkant MIDHEMEL:

Je hebt een grote behoefte jezelf te zijn, iets wat zich reeds op jonge leeftijd manifesteert. Ook hou je van vrijheid, verandering en afwisseling, waardoor je gemakkelijk onhandelbaar en onbetrouwbaar kunt overkomen. Sta je evenwel pal achter een bepaalde zaak of een bepaald principe, dan hou je je aan de verplichtingen die daarbij horen.
Doordat je steeds met je gedachten bezig bent, worden er meestal heel wat ideetjes geboren. Het probleem is echter heel vaak, dat je door deze veelheid niet toekomt aan de uitwerking hiervan.

URANUS in HUIS 7

Je hebt een grote vrijheidsdrang en je zult je daarom maar moeilijk kunnen verenigen met een traditioneel huwelijk, waarin alles volgens regels en plichten moet verlopen. Het samenwonen met een partner is echter heus wel mogelijk, als deze je maar de nodige vrijheid gunt. Je kunt immers zelf wel bepalen wat je van de relatie wilt en of je trouw wilt zijn, nietwaar?
Het kan daarom heel goed zijn, dat je uiteindelijk kiest voor een partner met dezelfde vernieuwende ideeen over het partnerschap als jezelf hebt of die wat onkonventioneel of misschien wel wat excentriek overkomt. Zo’n relatie kan veel bijdragen tot de innerlijke groei van beide partners en vervelen zul je je niet snel.

 • * * * – – – NEPTUNUS sextiel PLUTO:

Dit aspekt komt voor in de geboortehoroskopen van mensen die geboren zijn in de 2-de helft van de 20-ste eeuw. Het is een groepsaspekt, dat te maken heeft met de verdieping in de verborgen en verdrongen kanten van het leven, zoals de para- en dieptepsychologie en alles wat te maken heeft met geboorte en dood. Ook de kernfysica -het verborgene van de materie- valt hieronder.

NEPTUNUS in HUIS 9

Met Neptunus in huis 9 ben je waarschijnlijk zeer idealistisch. Je stelt de werkelijkheid echter mooier voor dan hij is en bent dan gemakkelijk te be‹nvloeden door onwereldse ideeen over bijv. bijzondere religieuze stromingen. Ook mystieke waarnemingen komen bij deze neptunus-stand meermaals voor, vooral op wat latere leeftijd. Het praktisch uitwerken van je idealen lukt je meestal niet goed. Je voelt de zin van het leven beter aan dan dat je deze logisch kunt beredeneren. Je trekt je het lot van alles wat leeft daarom vermoedelijk erg aan. Ook maak je meestal een vriendelijke indruk en beschouwt alle mensen, of ze nu arm of rijk en meer of minder ontwikkeld zijn, als gelijk.

Je relaties hebben een grote invloed op je persoonlijke groei. De strijd om de macht binnen de relatie, die bij Pluto meestal nogal verborgen verloopt, speelt daarbij een grote rol. Je bent niet tevreden met half werk en problemen moeten dan ook helemaal worden doorgespit. Dit kan dan een gunstige invloed op je ontwikkeling hebben, maar ook leiden tot tiranniek gedrag, wanneer de partner je niet voldoende wil of kan volgen.
Heb je van deze konfrontaties voldoende geleerd dan kun je wel degelijk een goede relatie opbouwen. De band is dan meestal intenser dan bij de meeste andere relaties. Ook ben je dan vermoedelijk heel geschikt om anderen, die met relatieproblemen te kampen hebben, te helpen.

NOORD-MAANKNOOP in LEEUW
Vorige Incarnatie.

NOORD-MAANKNOOP in HUIS 7

ASCENDANT WATERMAN (AQUARIUS)

De uitwerking van de tekens op de ascendant is vrijwel hetzelfde als op de zon. Echter bij de zon gaat het over je ego, je wil, oftewel je innerlijk terwijl de ascendant over je persoonlijkheid (persona=masker), je uiterlijke gedrag gaat: Nieuwe ideeen en de toekomst zijn de zaken waar de waterman zich het liefst mee bezighoudt.
Zoals je vast wel weet is het aquarius tijdperk net begonnen. Volgens veel astrologen en nieuwe tijd mensen geeft dit een stortvloed van veranderingen en een vergeestelijking van het leven. De tijd zal het leren, maar in ieder geval zijn de dingen die in verband worden gebracht met het aquarius tijdperk natuurlijk ook de dingen die verband houden met de aquarius mens.
Zoals een zoeken naar de diepere oorzaak en zin van het bestaan. Hiermee verband houdt een voorliefde voor de studie van de natuur, de dieren ,de psyche van de mens en soms ook occulte zaken. Ook wordt hierover graag gedebateerd, maar een waterman zal niet gauw zijn of haar mening opdringen aan een ander.


GELUKSPUNT in MAAGD

Wanneer het mogelijk is wat regelmaat in je leven te krijgen en als je je wanneer dat nodig is dienstbaar kunt maken zal dit je kunnen helpen een fijn en gezond leven te hebben.

GELUKSPUNT in HUIS 8

Met het gelukspunt in het huis van leven en dood en alles wat daarmee te maken heeft, zoals het verborgene en de sexualiteit, is het aan te bevelen wat minder te hechten aan dat wat je hebt meegekregen op het gebied van geloof en levensbeschouwing, maar de diepere betekenis van alles wat hiermee te maken heeft te onderzoeken. Dit is zeker geen gemakkelijke opgave en meestal is er een belangrijke gebeurtenis nodig in het leven om zover te komen. Je ziet dan wellicht ook de betrekkelijkheid van materiele zaken goed in, wat je geschikt maakt om anderen hierover te adviseren. Ook op gebieden, waar je je psychologische vaardigheden nuttig kunt gebruiken om anderen de betrekkelijkheid van veel dingen te leren inzien, ligt een mogelijke taak voor je.