Lorem ipsum is simply dummy text here.
Geboortehoroscoop van Jaques Cousteau

Onderstaande karakter beschrijving is gebaseerd op de planeten, de ascendant in de tekens en de aspecten.

Astrologie is deels exact en deels berust het op intuitie.

De horoscoop geeft een beeld van iemands mogelijkheden en eventuele blokkades.
Als men negatieve kanten van zijn/haar karakter onder ogen durft te zien en er inzicht in krijgt kan hij/zij eroverheen groeien en als men weet wat de sterke kanten zijn strekt dat uiteraard tot zijn/haar voordeel.
Maar besef wel dat de horoscoop geen vaststaande feiten weergeeft, het is een kaart met de weg die je kunt kiezen.

Aanwijzingen voor het lezen van de beschrijving:

1) De Zon, Maan en de ascendant zijn het belangrijkst. Voor de Ascendant moet de geboortetijd op tien minuten nauwkeurig zijn. Zo niet, dan kan men net zo goed een andere ascendant hebben.

2) De eigenschappen die vaak worden genoemd zijn waarschijnlijk aanwezig.
Tegenstrijdige eigenschappen kun je wegstrepen of ze komen afwisselend aan bod.

3) De kracht van de aspecten wordt bepaald door de speling (orb). Dit wordt aangegeven door het aantal sterren dat voor het aspect staat.
Hoe meer sterren, hoe krachtiger de werking. Ook bepaalt het aantal en de kracht van de aspecten de sterkte van de bijbehorende planeet.
Dus ook voor de planeten geldt: hoe meer sterren des te krachtiger de werking.

4) De planeten met de aspecten (en uiteraard ook de leef omgeving) bepalen hoe iemand in elkaar zit, de aspecten met en het teken van de Ascendant en het MC bepalen hoe de eigenschappen naar buiten komen.

En dan nu de karakterbeschrijving:

ZON in TWEELINGEN (Gemini)

Veranderlijk, rusteloos en intelligent zijn de sleutelwoorden van de tweeling.
De tweeling past zich snel aan aan nieuwe omstandigheden, maar heeft er dan ook weer heel snel genoeg van. Dit teken is meestal van alles op de hoogte, en kan overal over meepraten, maar helaas, verder komt het vaak niet omdat er meestal te weinig diepgang is. Het doorzettingsvermogen van de stier ontbreekt hier nu eenmaal.
U kunt zich echter geen betere gesprekspartner wensen als juist een tweeling. Vaak zijn ze ook erg handig, dus met een tweeling buurman of vrouw ben je lang niet slecht af. Maar kijk wel uit want soms zijn ze niet helemaal recht door zee.
Een tweeling kan zich in ieder standpunt verplaatsen, want volgens hem/haar bestaat de waarheid helemaal niet. Het is maar net vanuit welk standpunt je het bekijkt. Helaas wordt dit door omstanders weleens uitgelegd als oneerlijkheid, of onstandvastigheid, maar voor de tweeling is het alleen maar een gevolg van zijn manier van denken.
Beroemde tweelingen: Couperus en Anne Frank. Als beroep kunnen we denken aan: Journalist, servicemonteur, komputerdeskundige en alle commerciele beroepen.

 • * – – – – – ZON inkonjunkt URANUS:

Er is een grote vrijheidsliefde en een sterk verlangen naar onafhankelijkheid. Het valt ons echter moeilijk aan deze gevoelens gehoor te geven. Ook allerlei vernieuwende, dikwijls heel geniale, ideeen komen maar moeilijk tot uitvoering. Dit alles kan tot een grote innerlijke onrust leiden. Waarschijnlijk is alles niet erg praktisch en daardoor moeilijk te realiseren. Ook de veelheid van ideeen kan ons daarbij parten spelen.

 • – – – – – – ZON konjunkt PLUTO:

Pluto is de kleinste en de laatste planeet en staat aan de rand van ons zonnestelsel. De werking van deze planeet is er niet minder om. Pluto maakt fel, hard, wilskrachtig en niet tot compromis bereid. Dat dit tot problemen kan leiden hoeft geen betoog. Maar de moeilijkheden die we ondervinden in het dagelijkse leven zijn een afspiegeling van de inhoud van ons onderbewuste. Als we een link kunnen leggen tussen een veel voorkomend probleem en een onderbewust beeld, kunnen we het probleem verwerken en oplossen. De konjunctie kan aanleiding geven tot zelfoverschatting en machtswellust. Door de tomeloze energie en uitstraling kan er veel bereikt worden, maar kan het ook heel erg mis gaan.

ZON in HUIS 7

Het is voor jou het best samen met anderen wat te ondernemen. Het kan hierbij gaan om een huwelijk, een compagnonschap, een goede vriendschap, maar ook het samen met anderen allerlei dingen ondernemen. Je zoekt daarbij in de regel naar iemand, waarop je kunt bouwen en die zichzelf kan zijn.Die bijv. het zonnetje in huis is. Omdat jezelf ook heel sterke eigen gedachten hebt hoe je samen met anderen wilt funktioneren, kan dit in bepaalde gevallen echter wel problemen geven, bijv. bij een partnerschap of in de zakenwereld. Meestal kun je echter een goed begrip opbrengen voor dergelijke situaties met tegenstellingen.
In het algemeen kun je goed samenwerken met anderen en ben je uitstekend geschikt om als praatpaal te dienen voor anderen, die met problemen zitten op relatiegebied.


MAAN in LEEUW

Wil graag de baas spelen, maar mist waarschijnlijk de echte leiderscapaciteiten om dit te verwezelijken, het is alleen maar een verlangen, en geen kern van het wezen. Heeft toch een groot verantwoordelijksheidsgevoel, en straalt veel warmte uit.
Er is behoefte aan statussymbolen, aanzien en macht. Als kan worden afgerekend met trots, en mischien ook wel verwaandheid, en deze omgezet kunnen worden in een zekere waardigheid, dan kan wellicht wat van het grote verlangen verwezenlijkt worden.

 • * * – – – – MAAN vierkant VENUS:

Er is veel onzekerheid in relaties. Het is moeilijk om liefde te geven, en daarom wordt er ook weinig liefde ontvangen. Het verlangen naar aandacht en warmte is daarom juist des te groter. Het gevaar bestaat dat er te geforceerd wordt opgetreden zodat het doel voorbij wordt geschoten. Probeer wat meer evenwicht en vertrouwen te hebben in je relaties. De spanning die dit aspekt geeft is wel een stimulans voor creatieve activiteiten.

MAAN in HUIS 9

Je bent heel gevoelsmatig betrokken bij dat wat je denkt hier op aarde te moeten doen. Je hebt dan ook een grote behoefte je kennis hierover te vergroten door te lezen of door te reizen, het liefst naar verre landen met andere kulturen. Je bent van nature vrij onrustig en je bent eerder bezig met toekomstplannen dan met de dingen van alledag. Omdat je optimistisch van aard bent, stel je je toekomstdromen misschien wel te mooi voor. Gaat iets dan niet door dan maak je toch gewoon andere plannen, nietwaar? Bij het studeren laat je je in sterke mate leiden door het gevoel. Als je ergens met je gevoelens achter kunt staan, neem je de stof veel sneller op.


MERCURIUS in STIER

Een goed geheugen, tamelijk conservatieve denkwijze. Eenmaal ingenomen standpunten worden niet snel weer losgelaten. Opname van leerstof gaat niet zo snel, maar wordt goed vastgehouden. Belangstelling voor kunst en mooie dingen.

 • * – – – – – MERCURIUS driehoek JUPITER:

De manier van denken en praten is joviaal en hartelijk. Deze mensen hebben een ruim denkraam en houden niet van gezeur over details. Soms worden de verhalen een beetje mooier gemaakt dan de werkelijkheid, dat is geen oneerlijkheid, het is alleen een manier om de toehoorders te boeien. Dit aspekt geeft verder een verlangen de horizon te verbreden door reizen en studie.

 • * – – – – – MERCURIUS driehoek URANUS:

Geeft flitsende originele ideeen en een snelle manier van praten. De gedachten malen door het hoofd, en kunnen niet gemakkelijk stop gezet worden. Er zitten soms wel geniale invallen tussen, maar het is wel erg vermoeiend. Dit aspekt maakt intelligent idealistisch en onafhankelijk. Gunstig voor creatieve beroepen hoewel misschien wel wat begeleiding nodig is, want er is weinig doorzettingsvermogen om de ideeen in bruikbare zaken om te zetten.

 • * * * * – – MERCURIUS oppositie ASCENDANT:

Dit aspekt geeft een spitse conversatie en een helder en vlot denkvermogen. Tevens maakt dit aspekt nieuwsgierig en handig. Er is wat nervositeit en onrust omdat we de aandacht niet lang bij een onderwerp kunnen houden. Ook is er een kans op ruzie en misverstanden omdat we geneigd zijn onze lange neus in andermans zaken te steken en dan ongevraagd onze mening te verkondigen.

 • * * * * * – MERCURIUS vierkant MIDHEMEL:

Geeft een scherp en helder verstand en een vlotte babbel. Misschien wel een te vlotte babbel. Vaak voelen we ons onbegrepen want de ander kan de rappe praatjes en de snelle wisseling van onderwerp niet bijbenen. Geeft ook onrust en een sterke behoefte aan afwisseling zodat we nogal eens dingen niet afmaken. Ook zou je iets minder snel met je oordeel klaar moeten staan.

MERCURIUS in HUIS 6

Je bent heel geschikt voor werkzaamheden, waarbij het om vaardigheid gaat. Ook zie je dikwijls snel oplossingen en mogelijkheden voor problemen waar anderen niet uitkomen. Je werkt heel precies en gedisciplineerd, wat onder meer nuttig kan zijn bij boekhoudkundig of archiefwerk of in de reiswereld. Ook in de handel zijn deze eigenschappen zeer welkom, vooral als het om grote bedragen gaat. Omdat je zo kritisch bent kun je last krijgen van allerlei nerveuze spanningen. Neem daarom op tijd wat rust. Een goede opleiding is voor jou heel belangrijk, omdat je het later in je loopbaan toch vooral van je mentale vermogens en kundigheden moet hebben.


VENUS in STIER

Langdurige relaties en veel zekerheid moet het zijn voor deze stand. Dit zijn de mensen die eerst een vaste baan, een mooi huis en voldoende promotie kansen moeten hebben voordat ze de hun levenspartner de hand durven te vragen. Het is te hopen dat julie allebei deze levensinstelling hebben, want anders wordt het natuurlijk een vreselijke teleurstelling voor een van de twee. Bovendien is het tegenwoordig door de grote welvaart die we genieten wel heel erg gemakkelijk om een relatie te beeindigen. Daarom moet je een echte levenskustenaar zijn om een lange verbintenis op te kunnen bouwen. Probeer daarom niet te bezitterig of te krampachtig te zijn want dat is de beste manier om er snel een eind aan te maken.

VENUS in HUIS 6

Prettige werkomstandigheden zijn voor jou heel belangrijk. Je zult je daarbij vooral aangetrokken voelen door beroepen die met schoonheid of luxe te maken hebben, zoals in de modewereld of in de vermaakindustrie. Je vindt het fijn daarin dienstbaar te zijn en mensen te helpen.
Je geeft gemakkelijker warmte en genegenheid dan dat je het toelaat. Bij een slechte stand van Venus in dit huis kan dit zelfs tot minderwaardigheidsgevoelens leiden op dit gebied. Dit heeft dan echter minder te maken met het niet geliefd zijn van jouw persoontje dan met je eigen ideeā€°n daarover. Ook is het mogelijk dat je gevoel voor het scheppen van een warme aangename sfeer bij je werk leidt tot bijzondere genegenheden met je kollega’s, waaruit dan best eens een liefdesrelatie kan ontstaan.
Je gezondheid is meestal goed. Stel je echter te hoge eisen aan je lichaam dan kunnen telkens terugkerende klachten optreden, totdat je jouw grenzen beter hebt leren kennen.


MARS in KREEFT

Hier voelt mars zich niet zo thuis, de daadkracht en de energie worden omgezet in prachtige ideeen en dromerijen, en komen naar buiten als prachtige gloedvolle verhalen die veilig bij de open haard verteld worden.
De wilskracht om deze verhalen in daden om te zetten ontbreekt meestal. Ook zijn deze mensen te zeer aan huis en familie gebonden om op avontuur te willen gaan. Tevens zijn ze zeer gesteld op een grote persoonlijke vrijheid.

 • * * * * * – MARS oppositie URANUS:

Dit aspekt geeft een soort konstant werkende vulkaantjes. Er is weinig geduld en veel behoefte aan afwisseling en aktie. Dit resulteert in nerveuze eigenzinnige en grillige mensen die makkelijk overspannen raken of in moeilijkheden komen. We hebben de neiging om konstant te provoceren zodat we vaak overhoop liggen met opvoeders en later met de baas op het werk. De vrijheidsdrang en het verlangen naar onafhankelijkheid zijn zo groot, en er is zo weinig geduld dat er een grote kans is op onaangepast gedrag waardoor we maar moeilijk een plekje in de maatschappij zullen kunnen veroveren. Ga eens wat aan sport doen, daar kun je je overtollige energie goed kwijt.

MARS in HUIS 8

Je verlangens zijn heftig en met je grote geldingsdrang wil je de dingen die je verlangt ook bezitten of bereiken. Dit geldt zeker ook bij relaties, waarin je jezelf met je sterke sexuele aktiviteit maar al te graag wilt bewijzen. Een beetje voorzichtigheid bij dergelijke aangelegenheden kan geen kwaad, anders komen hier beslist konflikten van. Het valt je moeilijk zaken met anderen te delen, je ziet dat dan al gauw als een verlies voor jezelf. Onderzoek van allerlei zaken op verborgen en soms ook verboden terrein interesseert je misschien erg en je stort er jezelf in dat geval met al je energie op.
Door je intense levenswijze, waarbij je wel eens teveel van je lichaam vraagt, kunnen op oudere leeftijd lichamelijke klachten ontstaan. Tracht je daarom op tijd wat in te tomen.


JUPITER in WEEGSCHAAL

Een goede stand voor de ontwikkeling van ruime filosofische en religieuze denkbeelden. Bij goede toepassing zal dit de geestelijke en materieele ontwikkeling zeer ten goede komen. Geeft menslievende, sympathieke en populaire mensen.

 • * * * * – – JUPITER inkonjunkt SATURNUS:

Het geestverruimende, uitbreidende principe van Jupiter wordt tegengewerkt door de beperkende kracht van Saturnus. Hierbij speelt vooral het onzekere gevoel mee dat we steeds weer ondervinden als we joviaal en enthousiast willen zijn. Of wanneer we nu eens heel verantwoordelijk en gedisciplineerd bezig zijn, kunnen we het gevoel krijgen dat het toch geen zin heeft en verlangen we weer meer naar het vrije en ongebonden leven.

 • * * * – – – JUPITER sextiel ASCENDANT:

Hier komen de jupiter eigenschappen ongehinderd naar buiten: Joviaal, hartelijk, optimistisch, grootmoedig en rechtvaardig. Behoefte aan vrijheid en blijheid. Je wilt graag je blik verruimen, maar ook die van een ander. Soms dring je hierbij je eigen mening wat teveel op.

JUPITER in HUIS 11

Je hebt waarschijnlijk geen gebrek aan vrienden. In het algemeen zijn dit fijne vriendschappen met mensen die soortgelijke ideeen aanhangen dan jezelf hebt en waaruit je veel kunt leren. Dit kan betekenen dat je vrienden hebt in kringen die je wat hogerop kunnen brengen of wat oudere vrienden met de nodige levenswijsheid. In ieder geval zul je er meestal door je vrienden op vooruit gaan in geestelijk opzicht of anders toch op stoffelijk gebied.
Bij een minder gunstige stand van Jupiter in huis 11 kan het voorkomen, dat je bij je vrienden wilt overkomen als iemand die de wijsheid in pacht heeft. Hiermee zou je je vrienden, die je voor je persoonlijke groei zo hard nodig hebt, wel eens kunnen verliezen.


SATURNUS in STIER

Groot verantwoordelijksgevoel en doelbewust. Grote behoefte aan zekerheden. Juist dat kan problemen geven aangezien niets zeker is in dit aardse bestaan. Probeer wat meer los te laten en wat vrijer te leven.

 • * * * * * – SATURNUS inkonjunkt ASCENDANT:

Hier komen wat vervelende eigenschappen van Saturnus naar buiten. We komen wat gesloten en serieus over en kunnen ons maar moeilijk amuseren bij feestjes en andere prettige aangelegenheden. Toch dringt steeds weer het gevoel bij ons naar boven onze meningen te ventileren. Helaas gebeurt dat dan gewoonlijk op een wat agressieve manier, waardoor we weer geneigd zijn ons in onze schulp terug te trekken. Ook kunnen we de neiging hebben wat al te pessimistisch met onze zienswijze naar buiten te komen.

 • * * * * – – SATURNUS driehoek MIDHEMEL:

Bij het vinden van onze plaats in de maatschappij ondervinden we veel weerstanden. Wie niet zul je nu misschien zeggen, maar elke verbinding tussen saturnus en het MC zorgt ervoor dat het niet van een leien dakje gaat. Gelukkig is het hier een harmonische verbinding met als resultaat veel doorzettingsvermogen, verantwoordelijkheidsgevoel en een realistische kijk op dingen. Goede zaken voor de carriere waarin we door hard werken proberen te compenseren wat we prive te kort komen.

SATURNUS in HUIS 5

Je optreden heeft duidelijk iets tweeledigs. Enerzijds wil je jezelf waarmaken en laten zien, dat je iemand bent die weet wat hij wil. Anderzijds ben je bang om een slechte indruk te maken of heb je het gevoel, dat je niet aan je eigen verwachtingen kunt voldoen. Het is voor jou daarom niet gemakkelijk echt van spel en andere plezierige dingen te genieten. In je jeugd wordt je daarom dikwijls niet begrepen. Ook op latere leeftijd heb je waarschijnlijk maar weinig vrienden, maar de vrienden die je hebt zijn dan wel heel goede en toegewijde vrienden.

 • * * * * – – URANUS inkonjunkt PLUTO:

Dit aspekt komt voor in de geboortehoroskopen van mensen die omstreeks 1910/1915 zijn geboren. Het is geen persoonlijk maar een groepsaspekt.

URANUS in HUIS 2

Met Uranus in het huis van de bezittingen, vind je eigendom en andere materiele zaken maar ballast. Het is ook mogelijk, dat je het als een middel ziet je ideeen te verwezenlijken, waarvan de uitkomst je zowel steenrijk als straatarm kan maken. Kortom, de waarde van bezittingen zegt je niet zoveel. Mogelijke beroepen kunnen te maken hebben met het uitvinden van nieuwe dingen. Ook banen in de luchtvaart, electronica e.d. komen in aanmerking. Waarschijnlijk bestaat er ook belangstelling voor occulte zaken, zoals bijv. astrologie.

NEPTUNUS in HUIS 8

In je jeugd val je vermoedelijk al op door je rijke en onwereldse fantasieen en wordt je maar moeilijk begrepen door je ouders of andere opvoeders. Je hebt een rijk gevoelsleven en een grote belangstelling voor allelei onbewuste zaken zoals paranormale en spirituele verschijnselen. Ook kreatieve bezigheden waarbij gevoelens een grote rol spelen, zoals musiceren of schilderen, hebben mogelijk je belangstelling. Je bent altijd op zoek naar de spirituele achtergronden van het leven en kunt dikwijls maar moeilijk met het alledaagse omgaan. Oppassen moet je voor het wegvluchten uit de werkelijkheid, waardoor je in niet-zuivere occulte zaken terecht kunt komen bijv. onverantwoorde spirituele sceanses. Ook financiele problemen door anderen -bijv. je partner of zakenrelatie – komen bij Neptunus-stand meermaals voor.

PLUTO in HUIS 7

Je relaties hebben een grote invloed op je persoonlijke groei. De strijd om de macht binnen de relatie, die bij Pluto meestal nogal verborgen verloopt, speelt daarbij een grote rol. Je bent niet tevreden met half werk en problemen moeten dan ook helemaal worden doorgespit. Dit kan dan een gunstige invloed op je ontwikkeling hebben, maar ook leiden tot tiranniek gedrag, wanneer de partner je niet voldoende wil of kan volgen.
Heb je van deze konfrontaties voldoende geleerd dan kun je wel degelijk een goede relatie opbouwen. De band is dan meestal intenser dan bij de meeste andere relaties. Ook ben je dan vermoedelijk heel geschikt om anderen, die met relatieproblemen te kampen hebben, te helpen.

NOORD-MAANKNOOP in STIER
Vorige Incarnatie.

NOORD-MAANKNOOP in HUIS 6

ASCENDANT BOOGSCHUTTER (Sagittarius)

De uitwerking van de tekens op de ascendant is vrijwel hetzelfde als op de zon. Echter bij de zon gaat het over je ego, je wil, oftewel je innerlijk terwijl de ascendant over je persoonlijkheid (persona=masker), je uiterlijke gedrag gaat: Dit zijn eerst en vooral idealistische mensen. Daarom is het erg belangrijk voor dit teken om een duidelijk doel voor ogen te hebben.
Liefst een wat praktisch en binnen een mensenleven bereikbaar doel. Want de boogschutter is geneigd voor onduidelijke geestelijke idealen z’n ziel en z’n zaligheid te offeren. Probeer eerst maar om hier op aarde je zaakjes voor elkaar te krijgen en dan zien we wel weer verder.
Een boogschutter is erg op z’n vrijheid gesteld, maar kan soms moeilijk begrijpen dat ook andere mensen daarop gesteld zijn, en misschien niet zo warm lopen voor dezelfde idealen. Toch is de dit teken van nature wel verdraagzaam, en veel problemen zal dit wel niet geven.
Tenslotte moet opgemerkt worden dat de boogschutter dol is op debatteren en filosoferen over de meest uiteenlopende onderwerpen.


GELUKSPUNT in STEENBOK

Wanneer je trouw blijft aan het doel dat je jezelf gesteld hebt in het leven en je zaken goed organiseert, kan dat in belangrijke mate bijdragen tot een gelukkig leven.

GELUKSPUNT in HUIS 2

Met het gelukspunt in het huis van de waarden – zowel financiele als waarden op het morele vlak – is het aan te bevelen wat meer geloof en vertrouwen te hebben in de dingen die op je afkomen en deze niet uit de weg te gaan. Het ontwikkelen van je eigen ideeen hierover is heel belangrijk. Je kunt daarvan veel profijt hebben voor bv. het veilig stellen van je financiele zekerheid of het omgaan met mystieke en andere paranormale verschijnselen. In het bankwezen of op andere plaatsen waar met geld of andere vormen van bezit wordt omgegaan vind je mogelijk goede arbeidskansen.