Lorem ipsum is simply dummy text here.
Geboortehoroscoop van Brigitte Bardot

Onderstaande karakter beschrijving is gebaseerd op de planeten, de ascendant in de tekens en de aspecten.

Astrologie is deels exact en deels berust het op intuitie.

De horoscoop geeft een beeld van iemands mogelijkheden en eventuele blokkades.
Als men negatieve kanten van zijn/haar karakter onder ogen durft te zien en er inzicht in krijgt kan hij/zij eroverheen groeien en als men weet wat de sterke kanten zijn strekt dat uiteraard tot zijn/haar voordeel.
Maar besef wel dat de horoscoop geen vaststaande feiten weergeeft, het is een kaart met de weg die je kunt kiezen.

Aanwijzingen voor het lezen van de beschrijving:

1) De Zon, Maan en de ascendant zijn het belangrijkst. Voor de Ascendant moet de geboortetijd op tien minuten nauwkeurig zijn. Zo niet, dan kan men net zo goed een andere ascendant hebben.

2) De eigenschappen die vaak worden genoemd zijn waarschijnlijk aanwezig.
Tegenstrijdige eigenschappen kun je wegstrepen of ze komen afwisselend aan bod.

3) De kracht van de aspecten wordt bepaald door de speling (orb). Dit wordt aangegeven door het aantal sterren dat voor het aspect staat.
Hoe meer sterren, hoe krachtiger de werking. Ook bepaalt het aantal en de kracht van de aspecten de sterkte van de bijbehorende planeet.
Dus ook voor de planeten geldt: hoe meer sterren des te krachtiger de werking.

4) De planeten met de aspecten (en uiteraard ook de leef omgeving) bepalen hoe iemand in elkaar zit, de aspecten met en het teken van de Ascendant en het MC bepalen hoe de eigenschappen naar buiten komen.

En dan nu de karakterbeschrijving:

ZON in WEEGSCHAAL (Libra)

Zoeken naar evenwicht en harmonie is het doel van de weegschaal. Dit wil niet zeggen dat dit teken evenwichtig en uitgebalanceerd is. Integendeel, want voordat de balans in evenwicht is moet er heel wat afgewogen worden, en slaat de balans nu eens naar deze, en dan weer naar de andere kant door, een tikje besluiteloos dus. Als er snel en doortastend opgetreden moet worden kun je dan ook maar beter even naar bijvoorbeeld een ram gaan. Een van de eigenschappen van de weegschaal is ook dat hij/zij geneigd is om met iedereen mee te praten. Dit kan weleens overkomen als onoprechtheid, maar het is alleen maar bedoeld als vriendelijkheid. Deze eigenschap vinden we ook bij veel oosterse volkeren, die ook geneigd zijn om het bezoek naar de mond te praten. Iets anders te doen zou heel onbeleefd gevonden worden. Het heeft zijn voordelen om gewoon direkt op de man af te zeggen wat je bedoelt, maar een beetje vriendelijkheid kan ook geen kwaad nietwaar.
Bovenstaande eigenschappen maken de weegschaal bij uitstek geschikt als vredestichter.
Beroemde weegschalen zijn dan ook: Mahatma Gandhi en John Lennon. Beroepkeuze advies: Diplomaat, rechter, leraar, kunstenaar.

 • – – – – – – ZON driehoek MAAN:

Dit aspekt wordt door de traditie als gunstig beschouwd. Geeft harmonie en innerlijke rust, die een grote steun kunnen zijn in je hele leven. Je maakt makkelijk vrienden omdat je een vriend bent. Als alles echter te makkelijk gaat dreigt het gevaar van luiheid en oninteressantheid.

 • * * – – – – ZON inkonjunkt URANUS:

Er is een grote vrijheidsliefde en een sterk verlangen naar onafhankelijkheid. Het valt ons echter moeilijk aan deze gevoelens gehoor te geven. Ook allerlei vernieuwende, dikwijls heel geniale, ideeen komen maar moeilijk tot uitvoering. Dit alles kan tot een grote innerlijke onrust leiden. Waarschijnlijk is alles niet erg praktisch en daardoor moeilijk te realiseren. Ook de veelheid van ideeen kan ons daarbij parten spelen.

 • * * * * * – ZON sextiel MIDHEMEL:

Een gunstig aspekt voor de maatschappelijke positie. Je bent nadrukkelijk aanwezig en iedereen aanvaardt dat zonder morren. Doelbewust, ondernemend en evenwichtig. Mensen met deze stand houden niet van een ondergeschikte positie en proberen meestal snel eigen baas te worden.

ZON in HUIS 8

Al op jonge leeftijd probeer je tot de diepere zaken van het leven door te dringen en dat zul je je hele leven wel blijven doen. Dit alles gebeurt meestal niet openlijk en de meeste mensen hebben er dan ook geen notie van wat er allemaal in jouw binnenste afspeelt. Je interesseert je vooral voor allerlei verborgen of verdrongen zaken. Omdat je niet snel tevreden bent met je gegraaf kan dit wel eens wat irritatie opwekken in je omgeving. Voor jou is het echter heel belangrijk tot de diepste kernen van het bestaan door te dringen.
Werk dat je aanspreekt ligt naast het psychologische en para-psychologische vermoedelijk ook in andere beroepen over verborgen of geheimzinnige zaken. Je kunt dan denken aan archelogie, chirurgie of het beheren van de eigendommen van anderen.


MAAN in TWEELINGEN

Deze personen zijn gesteld op veel wisselende kontakten, en hebben waarschijnlijk een grote belangstelling voor wetenschap en kunst. Het zijn goede sprekers, die in staat zijn met iedereen mee te praten, en wisselende stemmingen goed aan te voelen.
Uit kijken voor oppervlakkigheid en besluiteloosheid. Er is vaak inwendige twijfel of op het gevoel of op het verstand afgegaan moet worden. Laat in twijfelgevallen het verstand prevaleren.

 • * * * * * – MAAN vierkant NEPTUNUS:

De grens tussen droom en werkelijkheid is erg vaag. Er is veel aanleg voor mystieke en artistieke zaken. Niet zelden zijn deze mensen paranormaal begaafd. De dagelijkse beslommeringen worden als een grote beperking ervaren. De stemmingen wisselen elkaar snel af. Deze stand maakt overgevoelig en onzeker. Er kunnen problemen ontstaan omdat deze mensen de werkelijkheid niet zien. Of de dingen worden te mooi afgeschilderd, of ze worden verkeerd aangevoeld.

MAAN in HUIS 4

Je bent heel gevoelig en zoekt op de eerste plaats je eigen veilige en warme plek. Wanneer daarnaast je huiselijke leven op rolletjes loopt, gaat het met jou meestal ook goed. Je huis staat dan wijd open voor al degenen, die aan jouw zorgen toevertrouwd zijn. Ook anderen vinden bij jou een warm onthaal. Omdat je vooral funktioneert vanuit je emoties kan hierin echter snel verandering komen door gebeurtenissen, waarbij je gevoelsleven wordt geraakt. Ook kun je wat veranderlijk zijn in je huiselijke situatie en op zijn tijd behoefte hebben te verhuizen of in huis het een en ander te veranderen.


MERCURIUS in WEEGSCHAAL

Probeert alles tweemaal te overdenken voordat tot een oordeel wordt gekomen. Goed spreker die de zaken van alle kanten zal belichten. Heeft wel eens moeite met het maken van een keuze, en kan daardoor weleens wat onevenwichtig schijnen. Over het algemeen echter bedachtzame en vriendelijke mensen, met een voorliefde voor harmonieuze en mooie dingen.

 • * * * * * * MERCURIUS konjunct JUPITER:

De manier van denken en praten is joviaal en hartelijk. Deze mensen hebben een ruim denkraam en houden niet van gezeur over details. Soms worden de verhalen een beetje mooier gemaakt dan de werkelijkheid, dat is geen oneerlijkheid, het is alleen een manier om de toehoorders te boeien. Dit aspekt geeft verder een verlangen de horizon te verbreden door reizen en studie.

 • * – – – – – MERCURIUS driehoek SATURNUS:

Het denken is rechtlijnig en praktisch. Er is een groot concentratie vermogen, en een begonnen studie wordt ook afgemaakt. Onze gedachten zijn rustig en helder, we zijn niet zo in voor nieuwe ideeen en een tikje conservatief. De kontakten en het praten zijn degelijk en goed overdacht. Er is veel ambitie en doorzettingsvermogen. Gunstig voor de carriere.

 • * * * – – – MERCURIUS oppositie URANUS:

Geeft flitsende originele ideeen en een snelle manier van praten. De gedachten malen onophoudelijk door het hoofd, en kunnen niet stop gezet worden. Er zitten soms wel geniale invallen tussen, maar het is wel erg vermoeiend en kan zelfs wel tot overspannenheid leiden. Dit aspekt geeft een scherpe tong waarmee soms taktloze en ondoordachte dingen gezegd worden. Ook vinden we ander te langzaam praten en denken en kunnen we het geduld niet opbrengen om eens rustig te luisteren. Dit kan eenzaamheid met zich mee brengen.

 • * * * * * – MERCURIUS vierkant PLUTO:

De manier van denken en communiceren is intens en doordringend. Problemen worden tot op de bodem overdacht en uitgezocht. Het spreken is fel en agressief. Dit is een gunstige stand voor onderzoekswerk, maar een ongunstige voor het leggen van contakten, omdat de scherpe tong alom wordt gevreesd. Niet bereid tot het doen van concessies.

 • * * * * * – MERCURIUS driehoek ASCENDANT:

De goede eigenschappen van Mercurius komen hier ongehinderd naar buiten. Goede en spitse conversatie en een helder en vlot denkvermogen. Tevens maakt dit aspekt nieuwsgierig en handig. Er is weinig kans op emotionele uitbarstingen omdat alles eerst goed overdacht wordt. Gunstig aspekt voor een journalist.

MERCURIUS in HUIS 8

Met je leergierige aanleg ben je bij deze stand van Mercurius in het huis van de verborgen zaken waarschijnlijk heel geschikt voor het onderzoeken van allerlei zaken. Je kritische en analyserende instelling komen uitstekend van pas wanneer dingen tot op de bodem moeten worden uitgezocht. Je kunt dan denken aan speurwerk op allerlei gebied, bijv. bij de recherche of bij wetenschappelijk of psychologisch onderzoek.
Je wilt gewoonlijk het laatste woord hebben. Doordat je vooral verstandelijk te werk gaat, kun je problemen krijgen wanneer gevoelselementen te zeer gaan meespelen. Je gaat je dan te veel zorgen maken, wat nerveusiteit en in het ergste geval neurotisch gedrag tot gevolg kan hebben.


VENUS in MAAGD

Altijd op zoek naar de ideale partner, vooral in intellektueel en maatschappelijk opzicht. En als die dan gevonden is blijft het vaak een koele platonische relatie, die vooral is gebaseerd op verstandelijke overwegingen. Pas op, laat je tijd niet voorbij gaan. De liefde en een goede relatie zijn het meest waardevolle wat een mens kan beleven op aarde.
Denken over liefde is heel wat anders dan de liefde bedrijven. Dit is een gebied waar je je verstand maar beter thuis kunt laten. Natuurlijk, er zijn koninkrijken ten onder gegaan door ondoordachte liefdesrelaties.
Maar als je eenmaal hebt kennisgemaakt met echte liefde, er helemaal gedachtenloos in op bent gegaan, je volledig hebt gegeven dan weet je dat dat beter is dan tien jaar redeneren.

 • * * * * * – VENUS inkonjunkt SATURNUS:

We voelen ons erg kwetsbaar op het gebied van relaties en kunnen moeilijk omgaan met het geven en ontvangen van gevoelens van warmte en liefde. Ons verantwoordelijksheidgevoel is dikwijls zo groot dat we bang zijn een relatie te beginnen. Komen we daar wel aan toe dan hebben we zo’n grote behoefte aan zekerheid, dat we datgene wat bij het beginnen van een relatie zo belangrijk is, het spel, het liefst willen overslaan. Dit gaat dan dikwijls ten koste van het emotionele stuk van de relatie.

VENUS in HUIS 7

Al op jonge leeftijd doe je graag dingen met anderen samen. Het is echter wel nodig dat alles gladjes verloopt, want aan ruzie heb je een grote hekel. Als je wat ouder bent heb je al snel behoefte aan een vaste relatie. Je hebt als het ware het gevoel dat je dan pas kompleet bent. Het uitpraten van problemen is dikwijls een moeilijk punt bij deze stand van Venus. Liever sus je en sticht je vrede dan de zaken open en bloot te bespreken. Er is dan een grote kans dat je eigen verlangens niet voldoende aan bod komen. Maar omdat je gewoonlijk kiest voor een vriendelijke partner zal alles waarschijnlijk wel meevallen. Je zult alleen eens moeten proberen zelf wat meer te ondernemen.


MARS in LEEUW

Maakt geschikt voor een verantwoordelijke positie, er is een grote aanleg om te dirigeren en te organiseren. Het plan staat helder voor de geest en de anderen worden enthousiast gemaakt om de uitvoer ter hand te nemen. Oppassen voor een te grote eerzucht en te veel eigenbelang. Tevens kunnen door te veel trots kansen gemist worden.
Maar verder is dit een fraaie stand die de eigenaar ervan ver kan opstuwen in de vaart der volkeren.

 • * * – – – – MARS oppositie SATURNUS:

Mars is de energie en daadkracht maar Saturnus is de beperking. Als de krachten elkaar afwisselen, is het hollen (Mars) of stilstaan (Saturnus). Waarschijnlijk zullen er veel moeilijkheden te overwinnen zijn, maar daar zul je als een beter en rijker mens uit te voorschijn komen. Ook is er veel geldingsdrang zodat je regelmatig zult zuchten onder de door jezelf aangetrokken hoeveelheid werk. Probeer de zonzijde te blijven zien en probeer ook eens wat zonniger over te komen want dit aspekt kan ervoor zorgen dat je nogal koel en hard overkomt.

MARS in HUIS 6

Je houdt ervan hard te werken, wanneer je tenminste zelf mag bepalen hoe iets gedaan moet worden. In een dienstbaar beroep, waarin discipline en doorzettingsvermogen vereist worden en waarbij tevens een zekere mate van zelfstandigheid bestaat, voel je je daarom heel goed thuis. Ook van je kollega’s of ondergeschikten verlang je deze werklust. Anders kan het wel eens resulteren in een te agressieve konfrontatie, wat de sfeer bij het werk natuurlijk niet ten goede komt. Eigen baas in een eenmansbedrijf zou daarom ook wel iets voor je zijn, maar dat is jammer genoeg niet voor iedereen haalbaar. Je gezondheid is in de regel vrij goed en je hebt waarschijnlijk een snel herstellingsvermogen als je ziek wordt.


JUPITER in WEEGSCHAAL

Een goede stand voor de ontwikkeling van ruime filosofische en religieuze denkbeelden. Bij goede toepassing zal dit de geestelijke en materieele ontwikkeling zeer ten goede komen. Geeft menslievende, sympathieke en populaire mensen.

 • * – – – – – JUPITER driehoek SATURNUS:

Het geestverruimende, uitbreidende principe van jupiter wordt gecompenseerd door de beperkende kracht van saturnus. Dit kan betekenen dat de krachten elkaar afwisselen, dus nu eens optimistisch en vol vertrouwen en dan weer wat sombertjes en weinig zelfvertrouwen. Of het kan betekenen dat de krachten elkaar aanvullen zodat met een positieve instelling lang en gestaag ergens aan gewerkt kan worden.

 • * * * – – – JUPITER oppositie URANUS:

Dit aspekt maakt erg onafhankelijk, intuitief en individualistisch en geeft originele en geestverruimende ideeen. Er is belangstelling voor filosofie en new age zaken. Maar we voelen ons niet zo thuis in groepen. Ook al omdat onze ideeen erg onrealistisch en irrationeel zijn. Bovendien zijn we veel te heftig, fel en wisselvallig zodat we niet serieus worden genomen.

 • * * * * * – JUPITER vierkant PLUTO:

Zowel op materieel als geestelijk gebied laten we ons niet met een kluitje in het riet sturen. We graven net zo diep tot de onderste steen boven komt. Een goed aspekt voor onderzoek op allerlei gebied. Ook kan dit aspekt nogal eigenwijs en machtsbelust maken. Dit wordt nog versterkt door het spanningsaspekt, zodat we moeten oppassen niet te fanatiek en te doordrammerig te worden. Ook bestaat het gevaar voor overbelasting doordat we geen maat weten te houden.

 • * * * * * – JUPITER driehoek ASCENDANT:

Hier komen de jupiter eigenschappen ongehinderd naar buiten: Joviaal, hartelijk, optimistisch, grootmoedig en rechtvaardig. Behoefte aan vrijheid en blijheid. Je wilt graag je blik verruimen, maar ook die van een ander. Soms dring je hierbij je eigen mening wat teveel op.

JUPITER in HUIS 8

Je belangstelling gaat uit naar de psychische achtergronden van het menselijk bestaan, naar geboorte en dood en alles wat daar tussen gebeurt. Je deelt deze belangstelling en de kennis die je daardoor verwerft ook graag met anderen. Je hebt gewoonlijk een goed inzicht in mensen en veel begrip voor hun situatie. Hierdoor kan het voorkomen dat je mensen psychisch kunt genezen. Je moet alleen oppassen dat je jezelf niet overschat en gaat denken dat alleen jij de kennis en het inzicht in pacht hebt.
Beroepen die voor jou geschikt zijn kunnen te maken hebben met het oplossen van psychische problemen bij mensen, bijv. psycholoog of ook wel arts, maar dan wel een arts die de psychische achtergronden van de mens in sterke mate bij zijn/haar diagnose betrekt.
Er is bij deze Jupiterstand kans op erfenissen. Ook kun je vermoedelijk goed omgaan met geld of bezittingen van anderen.


SATURNUS in WATERMAN

De vernieuwingsdrift van de waterman wordt hier in praktische banen geleid door de weerstand van saturnus. Dit is een gunstige stand die menslievend en betrouwbaar maakt. Praktische hulp wordt geboden waar dat nodig en gewenst is. Mensen met deze stand weten dat je eigenlijk maar bitter weinig voor iemand anders doen kunt. Als iemand namelijk in moeilijkheden verkeert en de moeilijkheden worden opgelost, maar het inzicht in het waarom is er nog niet, dan komen de problemen gegarandeerd terug. Is het niet nu, dan wel in een volgend leven.

 • * * – – – – SATURNUS konjunct ASCENDANT:

Hier kunnen de eigenschappen van saturnus hun volle werking ontplooien. Dat wil zeggen onze manier van optreden, de buitenkant wordt door saturnus gekleurd: We komen serieus en gesloten over en zullen op feestjes en partijen zeker niet het hoogste woord voeren. Maar in de plaats daarvan hebben we veel verantwoordelijkheidsgevoel en doorzettingsvermogen, voorwaar lang geen slechte eigenschappen.

SATURNUS in HUIS 12

Je vindt het moeilijk je persoonlijke gevoelens te tonen. Je voelt je vaak minderwaardig aan anderen en twijfelt er dan aan of je iets wel kunt of dat men je wel aardig vindt. Dit kan te maken hebben met het gemis van een soort vaderlijke steun tijdens je vroegste jeugdjaren of wanneer die wel aanwezig was een verkeerd gerichte steun, die niet bij jouw persoontje paste. Door het gemis aan veiligheid en zekerheid in jezelf blijf je zoeken naar oplossingen hiervoor. Deze kunnen bijv. liggen in een partner die je hierbij goed kan ondersteunen of in een heel ingrijpend geestelijk groeiproces. Van deze groeimogelijkheden zul je waarschijnlijk echter pas later kunnen profiteren.

 • * – – – – – URANUS vierkant PLUTO:

Dit aspekt komt voor in de geboortehoroskopen van mensen die in 1932-1935 geboren zijn. Het is geen persoonlijk maar een groepsaspekt.

URANUS in HUIS 2

Met Uranus in het huis van de bezittingen, vind je eigendom en andere materiele zaken maar ballast. Het is ook mogelijk, dat je het als een middel ziet je ideeen te verwezenlijken, waarvan de uitkomst je zowel steenrijk als straatarm kan maken. Kortom, de waarde van bezittingen zegt je niet zoveel. Mogelijke beroepen kunnen te maken hebben met het uitvinden van nieuwe dingen. Ook banen in de luchtvaart, electronica e.d. komen in aanmerking. Waarschijnlijk bestaat er ook belangstelling voor occulte zaken, zoals bijv. astrologie.

NEPTUNUS in HUIS 7

Je hebt de neiging je partner te idealiseren en komt er daarom gewoonlijk pas laat achter wat voor een persoon het eigenlijk is. Wanneer het dan op een teleurstelling uitloopt, wordt je relatie bijna zeker een chaos. Het is dan ook belangrijk voor je niet te snel een vaste relatie aan te gaan. Met je hooggestemde ideeen over het huwelijk is het belangrijk eerst jezelf en de mensen in het algemeen beter te leren kennen. Wanneer je dan een vaste relatie aangaat, zal dit waarschijnlijk met iemand zijn die zoals jezelf wat spiritueel is ingesteld. Het zal dan beslist een heel romantische en meer dan alledaagse relatie zijn. Opgepast moet worden voor genegenheden voor aan verslavingen lijdende personen. Op zich is hier natuurlijk niets tegen maar bij deze stand van Neptunus raak je het gezicht op de werkelijke situatie gemakkelijk kwijt.

 • * * * * * * PLUTO inkonjunkt ASCENDANT:

De behoefte aan macht, die bij alle aspekten van Pluto met de Ascendant aanwezig is, gaat bij het inkonjunkt gepaard met wat onzekere en onrustgevoelens. We willen immers zeker niet onvriendelijk overkomen, maar de omgeving kan maar moeilijk omgaan met je grote geldingsdrang en je vermogen op een weinig ontziende manier zwakke plekken bloot te leggen. Slaag je er echter in de specifieke vermogens van Pluto – alles wat niet goed is afbreken en dan weer iets nieuws opbouwen – goed in je leven in te passen, dan kan dit leiden tot het vermogen diep te kunnen doordringen in je eigen en andermans psyche. Gewoonlijk zijn hiervoor wel ingrijpende levenservaringen nodig, die je over je onzekerheid heenhelpen.

PLUTO in HUIS 5

Je doet alles heel serieus en wilt overal in uitblinken. Aangezien het bij deze stand van Pluto vooral gaat over spel en andere vormen van plezier maken, kan dit wel eens gaan ten koste van de echte vreugde. Anderen zullen dit niet altijd accepteren, zeker niet als daarbij hun gevoelens te zeer in het gedrang komen. Dit kan dan een nare sfeer of ruzie tot gevolg hebben.
Overal wil je het onderste uit de kan halen, of het nu om liefde, sport of andere hobby’s gaat. Het gevaar dat je daardoor alleen komt te staan is niet denkbeeldig. Wanneer je in aanraking komt met spelen waarin geld omgaat, ben je geneigd om hoge bedragen te spelen en hoog in te zetten. Het winnen of verliezen zegt je daarbij minder dan de spanning van het alles-of-niets spel.

NOORD-MAANKNOOP in WATERMAN
Vorige Incarnatie.

NOORD-MAANKNOOP in HUIS 12

ASCENDANT WATERMAN (AQUARIUS)

De uitwerking van de tekens op de ascendant is vrijwel hetzelfde als op de zon. Echter bij de zon gaat het over je ego, je wil, oftewel je innerlijk terwijl de ascendant over je persoonlijkheid (persona=masker), je uiterlijke gedrag gaat: Nieuwe ideeen en de toekomst zijn de zaken waar de waterman zich het liefst mee bezighoudt.
Zoals je vast wel weet is het aquarius tijdperk net begonnen. Volgens veel astrologen en nieuwe tijd mensen geeft dit een stortvloed van veranderingen en een vergeestelijking van het leven. De tijd zal het leren, maar in ieder geval zijn de dingen die in verband worden gebracht met het aquarius tijdperk natuurlijk ook de dingen die verband houden met de aquarius mens.
Zoals een zoeken naar de diepere oorzaak en zin van het bestaan. Hiermee verband houdt een voorliefde voor de studie van de natuur, de dieren ,de psyche van de mens en soms ook occulte zaken. Ook wordt hierover graag gedebateerd, maar een waterman zal niet gauw zijn of haar mening opdringen aan een ander.


GELUKSPUNT in SCHORPIOEN

Wanneer je je eigen emoties hebt leren begrijpen en er goed mee kunt omgaan, kan dit een goede hulp zijn bij je doorgaans diepgaande kontakten met anderen en bijdragen tot je geluk.

GELUKSPUNT in HUIS 8

Met het gelukspunt in het huis van leven en dood en alles wat daarmee te maken heeft, zoals het verborgene en de sexualiteit, is het aan te bevelen wat minder te hechten aan dat wat je hebt meegekregen op het gebied van geloof en levensbeschouwing, maar de diepere betekenis van alles wat hiermee te maken heeft te onderzoeken. Dit is zeker geen gemakkelijke opgave en meestal is er een belangrijke gebeurtenis nodig in het leven om zover te komen. Je ziet dan wellicht ook de betrekkelijkheid van materiele zaken goed in, wat je geschikt maakt om anderen hierover te adviseren. Ook op gebieden, waar je je psychologische vaardigheden nuttig kunt gebruiken om anderen de betrekkelijkheid van veel dingen te leren inzien, ligt een mogelijke taak voor je.