Lorem ipsum is simply dummy text here.
Geboortehoroscoop van Yasser Arafat

Onderstaande karakter beschrijving is gebaseerd op de planeten, de ascendant in de tekens en de aspecten.

Astrologie is deels exact en deels berust het op intuitie.

De horoscoop geeft een beeld van iemands mogelijkheden en eventuele blokkades.
Als men negatieve kanten van zijn/haar karakter onder ogen durft te zien en er inzicht in krijgt kan hij/zij eroverheen groeien en als men weet wat de sterke kanten zijn strekt dat uiteraard tot zijn/haar voordeel.
Maar besef wel dat de horoscoop geen vaststaande feiten weergeeft, het is een kaart met de weg die je kunt kiezen.

Aanwijzingen voor het lezen van de beschrijving:

1) De Zon, Maan en de ascendant zijn het belangrijkst. Voor de Ascendant moet de geboortetijd op tien minuten nauwkeurig zijn. Zo niet, dan kan men net zo goed een andere ascendant hebben.

2) De eigenschappen die vaak worden genoemd zijn waarschijnlijk aanwezig.
Tegenstrijdige eigenschappen kun je wegstrepen of ze komen afwisselend aan bod.

3) De kracht van de aspecten wordt bepaald door de speling (orb). Dit wordt aangegeven door het aantal sterren dat voor het aspect staat.
Hoe meer sterren, hoe krachtiger de werking. Ook bepaalt het aantal en de kracht van de aspecten de sterkte van de bijbehorende planeet.
Dus ook voor de planeten geldt: hoe meer sterren des te krachtiger de werking.

4) De planeten met de aspecten (en uiteraard ook de leef omgeving) bepalen hoe iemand in elkaar zit, de aspecten met en het teken van de Ascendant en het MC bepalen hoe de eigenschappen naar buiten komen.

En dan nu de karakterbeschrijving:

ZON in MAAGD (Virgo)

De maagd is in de eerste plaats nuchter, verstandig, eenvoudig en systematisch.
Het huis van een maagd zou makkelijk te herkennen moeten zijn: netjes, ordelijk en brandschoon. Alles altijd netjes op de juiste plaats. Natuurlijk zullen er wel uitzonderingen zijn, maar dit is wel de teneur.
“Wie het kleine niet eert is het grote niet weerd” is het spreekwoord van de maagd.
Een maagd geeft zich niet over aan bespiegelingen of fijnbesnaarde theorieen, maar blijft altijd met beide benen op de grond staan. Ook feestvieren en ontspannen zijn heel moeilijk voor dit teken.
Maar pas op, de boog kan niet altijd gespannen zijn, en door al het gepieker en plichtsbesef wordt de grote lijn maar al te vaak uit het oog verloren.
Want we zijn niet geschapen om zuchtend en steunend door het leven te gaan, maar we zijn geschapen om ervan te genieten, hoe moeilijk dat soms ook kan zijn.
Beroemde maagden: Prins Claus, Romy Schneider. Beroep: Tandtechnicus, ingenieur, boekhouder, notaris, enz.

 • * * – – – – ZON vierkant MAAN:

De Zon en de Maan staan haaks op elkaar. Eerste of laatste kwartier. Geeft onzekerheid en onrust, en een zekere spanning, wat we zeker niet negatief moeten opvatten, want spanning geeft ook energie. Kan ook relatieproblemen geven, want de zon staat voor het mannelijke en de maan voor het vrouwelijke.

 • * * * * – – ZON konjunkt NEPTUNUS:

De verbinding van de Zon met Neptunus geeft een verlangen naar het onwerkelijke en onwezenlijke. De grenzen tussen droom en werkelijkheid zijn niet erg duidelijk. Het materieele leven wordt als een beperking ervaren. Er is een verlangen om op te gaan in een groter geheel. Maakt ontvankelijk, intuitief en onzeker. Het is moeilijk om de eigen belangen te behartigen, omdat het eigen ego niet als iets afzonderlijks wordt gezien. Maar iedere sterveling heeft recht op zijn eigen plekje, en daarom kan het helemaal geen kwaad om je af en toe eens te laten horen.

 • * * – – – – ZON driehoek ASCENDANT:

De eigenschappen van de Zon kunnen hier ongehinderd naar buiten. Geeft zelfvertrouwen, grootmoedigheid en leiderskwaliteiten. Er is een goede uitstraling en anderen reageren hier positief op. Maakt eerlijk en recht door zee, maar ook een tikje egocentrisch en eigengereid. Is graag het middelpunt van een gezelschap.

ZON in HUIS 9

Je bent optimistisch van aard en ziet bij voorkeur het goede in de mensen. Je bent heel erg ge‹nteresseerd in de zin van het leven en doet er van alles aan om je kennis hierover te vermeerderen. Zo studeer je graag en leest onderwerpen op dit gebied. Ook maak je graag verre reizen met het doel je mensenkennis te vergroten.
Mogelijk ben je religieus van aard, wat weer iets anders is dan dat de bestaande kerken en godsdiensten je zoveel zeggen. Je kijkt graag vooruit in het leven en maakt steeds plannen voor de toekomst.
Hoewel je in het algemeen de mensen accepteert zoals ze zijn, is het bij deze stand van de zon mogelijk, dat je anderen je mening opdringt en hen weinig ruimte voor verweer laat.


MAAN in STIER

Dit is een degelijke combinatie. Het zou best kunnen dat deze persoon veel gevoel voor muziek heeft. Zeker is er een grote voorliefde voor kunst in het algemeen.
Verder kunnen deze mensen zich inzetten voor maatschappelijke doelen als deze als goed en heilzaam beschouwd worden. De gezondheid laat niet veel te wensen over, en de portemonaie is meestal goed gevuld.
Deze personen hebben wel snel het gevoel dat ze onheus bejegend worden en kunnen dan behoorlijke driftbuien krijgen. Het is dus niet alles goud wat er blinkt.

 • * * * – – – MAAN driehoek MERCURIUS:

Het verstand en het gevoel gaan harmonisch samen met als gevolg een goede mensenkennis en een taktvol optreden. Maar dit aspekt kan ook een beetje rusteloos maken omdat er twee wisselvallige planeten samengaan. Je kunt makkelijk schrijven en praten over allerlei zaken maar vooral over je eigen en andermans gevoelens. Goede eigenschappen voor een beroep als jounalist.

 • * * – – – – MAAN sextiel VENUS:

Dit aspekt geeft veel innerlijke rust en een vriendelijk optreden. Maakt geliefd en bemind, dus aan vrienden geen gebrek. Je houdt van mooie dingen en van luxe. Een zeker gevoel voor kunst en creatieve zaken is je ook niet vreemd. Alleen dreigt wel het gevaar dat je met slepende kwesties blijft zitten want dit aspekt maakt niet dat je nou eens even de knuppel in het hoenderhok zult gooien.

 • * * – – – – MAAN driehoek MARS:

Dit aspekt maakt impulsief, overhaast en en geeft veel daadkracht en energie. Er is een grote vrijheidsdrang en ze zijn gewend om de dingen gewoon recht voor z’n raap te zeggen. Deze mensen worden snel door hun gevoelens meegesleept en hebben dan de neiging om overhaast en ondoordacht te handelen. Ze zijn erg snel enthousiast en blijven niet lang bij de pakken neerzitten. Probeer een bezigheid te vinden waarbij de overtollige energie eruit kan. Bijvoorbeeld een individuele sport zoals bijv. atletiek.

 • * * * * – – MAAN vierkant NEPTUNUS:

De grens tussen droom en werkelijkheid is erg vaag. Er is veel aanleg voor mystieke en artistieke zaken. Niet zelden zijn deze mensen paranormaal begaafd. De dagelijkse beslommeringen worden als een grote beperking ervaren. De stemmingen wisselen elkaar snel af. Deze stand maakt overgevoelig en onzeker. Er kunnen problemen ontstaan omdat deze mensen de werkelijkheid niet zien. Of de dingen worden te mooi afgeschilderd, of ze worden verkeerd aangevoeld.

 • * * * * * * MAAN inkonjunkt ASCENDANT:

We voelen ons erg onzeker omdat we ons meestal heel anders voordoen voor de buitenwereld dan we eigenlijk wel zouden willen. En het grootste probleem is nog dat we er zelf niets van begrijpen. Dit alles maakt ons kwetbaar en moeilijk te begrijpen voor anderen. We hebben sterke behoeften aan fijne kontakten met andere mensen, maar zijn ook bang ons te kwetsbaar op te stellen, waardoor we gemakkelijk kansen laten liggen.

 • – – – – – – MAAN driehoek MIDHEMEL:

Waarschijnlijk wordt er weleens van beroep gewisseld en misschien vinden we het beroep wel helemaal niet zo belangrijk. We zijn nogal gevoelig voor kritiek en willen graag aardig gevonden worden. We kunnen erg goed met mensen omgaan, we voelen emotionele problemen goed aan en kunnen anderen dan ook met raad en daad bijstaan. De wisselvalligheid van de maan wordt gecompenseerd door de harmonische verbinding, zodat we gevoelsmatig vrij rustig en stabiel zijn met dit aspekt.

MAAN in HUIS 5

Je hebt een grote behoefte je uit te drukken via je gevoelens, die bij deze stand van de maan meestal heel heftig zijn. Je voelt je prettig als je in de belangstelling staat en laat je niet gemakkelijk afbrengen van de weg, die je emoties je aangeven.
Je luistert altijd op de eerste plaats naar je eigen gevoel en wanneer dat aangeeft, dat je je aangetrokken voelt tot iemand van de andere sexe, is er weinig dat je daarvan af kan houden. Soms kan dit leiden tot onvoorziene en moeilijk te verantwoorden problemen, waarin je dan terecht komt. Ook genotzucht en de behoefte aan liefdesavontuurtjes komen bij deze maanstand voor. Meestal houd je veel van kinderen en je zult vermoedelijk meerdere kinderen grootbrengen.


MERCURIUS in MAAGD

Dit levert zeer rationalistische mensen op die tevens erg praktisch en precies zijn. Meer aandacht voor details dan voor de grote lijnen. Maakt geschikt voor wetenschappelijk werk. Is tamelijk gesloten, en heeft waarschijnlijk niet veel gevoel voor humor. Kortom een zeer nuttig mens.

 • * * * * * – MERCURIUS sextiel VENUS:

De manier van denken is niet koel en zakelijk maar meer gericht op het maken van goede kontakten met andere mensen. Konflikten worden niet op een koele verstandelijke manier benaderd, de inspanningen zijn meer gericht op het bewaren van de lieve vrede. De interesse is wat meer op creatieve dan op exakte zaken gericht.

 • * * * * – – MERCURIUS vierkant SATURNUS:

Er is een goed concentratie vermogen, en een begonnen studie wordt ook afgemaakt. We zijn niet zo in voor nieuwe ideeen en een tikje conservatief. De kontakten en het praten gaan wat stroef zodat we wel eens wat eenzaam of melancholiek zijn. Dit aspekt maakt serieus, koel en soms wat pessimistisch.

 • * * – – – – MERCURIUS vierkant ASCENDANT:

Dit aspekt geeft een spitse conversatie en een helder en vlot denkvermogen. Tevens maakt dit aspekt nieuwsgierig en handig. Er is wat nervositeit en onrust omdat we de aandacht niet lang bij een onderwerp kunnen houden. Ook is er een kans op ruzie en misverstanden omdat we geneigd zijn onze lange neus in andermans zaken te steken en dan ongevraagd onze mening te verkondigen.

MERCURIUS in HUIS 9

Je bent steeds bezig je kennis over de wereld en de mensen die er wonen te vergroten. Je maakt daarom graag verre reizen, waarbij je de verschillende volken en kulturen bestudeert. Ook probeer je die te vergelijken met de kulturen die je al kent. Het is natuurlijk ook mogelijk dat je zover niet komt en bijv. veel leest over deze onderwerpen. Je verspreidt de kennis en het inzicht, die je verkregen hebt graag onder andere mensen om die ook te laten meeleren. Het schrijven van reisverhalen en levvensbeschouwelijke verhalen gaat je vermoedelijk ook goed af.
Je interessesferen liggen bij het studeren in het algemeen, bij rechten, religie en verder alles wat met het doel en de zin van het menselijk bestaan te maken heeft.


VENUS in KREEFT

Hier komen veel goede eigenschappen van de liefdesplaneet naar voren: Romantisch, liefdevol, aanhankelijk, zeer gevoelig voor indrukken, vriendelijk en emotioneel. Een ideale partner dus ?
Niets is perfekt op deze aardkloot, en de belangrijkste tekortkoming van deze mensen moeten we zoeken in een eigenschap van de kreeft. De kreeft wil alles vasthouden, en is bang voor veranderingen. Vaak is er bijvoorbeeld een te sterke binding met het ouderlijk huis, en worden alle eigenschappen van de echtgenoot(e) afgemeten aan hoe het vroeger was. En omdat het verleden vaak veel te mooi wordt afgespiegeld, kan de nieuwe partner niet aan dit ideaalbeeld voldoen. Probeer dus wat meer in het heden te leven, probeer ook geen angst te hebben voor het stukgaan van een relatie. Alles is toch maar tijdelijk, en vroeger of later moeten we toch afscheid nemen van onze dierbaren. Als dat vandaag nog niet is, geniet dan maar van deze dag, en de volgende dag misschien ? ….

 • * * * * * – VENUS inkonjunkt SATURNUS:

We voelen ons erg kwetsbaar op het gebied van relaties en kunnen moeilijk omgaan met het geven en ontvangen van gevoelens van warmte en liefde. Ons verantwoordelijksheidgevoel is dikwijls zo groot dat we bang zijn een relatie te beginnen. Komen we daar wel aan toe dan hebben we zo’n grote behoefte aan zekerheid, dat we datgene wat bij het beginnen van een relatie zo belangrijk is, het spel, het liefst willen overslaan. Dit gaat dan dikwijls ten koste van het emotionele stuk van de relatie.

VENUS in HUIS 7

Al op jonge leeftijd doe je graag dingen met anderen samen. Het is echter wel nodig dat alles gladjes verloopt, want aan ruzie heb je een grote hekel. Als je wat ouder bent heb je al snel behoefte aan een vaste relatie. Je hebt als het ware het gevoel dat je dan pas kompleet bent. Het uitpraten van problemen is dikwijls een moeilijk punt bij deze stand van Venus. Liever sus je en sticht je vrede dan de zaken open en bloot te bespreken. Er is dan een grote kans dat je eigen verlangens niet voldoende aan bod komen. Maar omdat je gewoonlijk kiest voor een vriendelijke partner zal alles waarschijnlijk wel meevallen. Je zult alleen eens moeten proberen zelf wat meer te ondernemen.


MARS in WEEGSCHAAL

De daadkracht wordt niet geleid door een krachtige eigen wil, maar wordt geleid door de omgeving, om zodoende een goede sfeer te bereiken. Deze personen zijn meegaand, hartelijk en vriendelijk, dus wat minder geschikt om leiding te geven. Wel kunnnen ze erg goed met iedereen samenwerken. Pas op dat je geen doetje wordt, want al te goed is buurmans gek. Je moet leren om ook eens nee! te kunnen zeggen.

 • * * – – – – MARS vierkant ASCENDANT:

Zoals je misschien wel weet was mars de god van de oorlog. Maar zover hoeft het niet te komen als er maar goed wordt omgesprongen met de energie en de daadkracht die dit aspekt geeft. Eerst doen en dan denken is het devies, dus zorg dat je niet achter een bureautje beland maar kies bezigheden met veel actie. Dit aspekt maakt onafhankelijk, wilskrachtig en nogal agressief. Ook is het vaak hollen of stilstaan, we zijn snel enthousiast maar evensnel is de belangstelling weer weggezakt.

 • * * * * – – MARS konjunct MIDHEMEL:

We willen een actieve en opvallende rol spelen in de maatschappij. Er is een grote werkkracht en strijdbaarheid. Geleerd moet worden om niet over iedereen heen te walsen maar ook eens overleg te plegen. Dan kun je meer bereiken zonder iedereen in het harnas te jagen.

MARS in HUIS 9

Je zult eerder ten strijde trekken voor een of andere goede zaak waar je achter staat dan voor je eigen belangen. Je doet dat dan met alle energie en moed, waarover je beschikt. Je moet er wel voor waken, dat je niet te fanatiek wordt en de werkelijkheid uit het oog verliest.
Je bent heel leergierig en vooral geinteresseerd in de samenhang tussen alles wat er op de wereld gaande is. Heb je dan een mening gevormd dan wil je die ook aan anderen doorgeven. Het is best mogelijk, dat je de anderen daarbij iets wilt opleggen en niet of nauwelijks luistert naar hun idee over dat onderwerp.
Als je wat ouder wordt neemt je reislust mogelijk toe en misschien ga je je dan wel in het buitenland vestigen.


JUPITER in TWEELING

Vindingrijk, vriendelijk en optimistisch van aard. Geeft veel mogelijkheden tot geestverruiming. De mogelijkheden blijven soms echter steken in mentale activiteit. Echter niet doorleefde kennis is ballast op de geestelijke weg.
Maakt verder zeer geschikt voor communicatie met ander mensen.

 • * * * – – – JUPITER sextiel URANUS:

Dit aspekt maakt erg onafhankelijk, intuitief en individualistisch en geeft originele en geestverruimende ideeen. Er is belangstelling voor filosofie en new age zaken. Maakt ook vindingrijk en wat onrustig. Maar we voelen ons niet zo thuis in groepen.

JUPITER in HUIS 6

Je hebt een heel positieve instelling tegenover je werk, maar tevens de neiging alles groot aan te pakken en je eigen gang te gaan. In dienstbare beroepen kan dit wel eens problemen opleveren met je chefs. Maar wanneer men je duidelijk kan maken waarom iets anders moet gebeuren, kun je hiermee ook best weer vrede hebben.
Je gezondheid is in de regel goed, ook al omdat je met je blijmoedige levensinstelling tijdens je werk goed tegen psychische problemen bent opgewassen. Het gevaar is evenwel aanwezig, dat je te laat bepaalde zaken die je gezondheid ondermijnen onderkent. Bijv. dat je door te veel eten te zwaar wordt. Wanneer er dan iets met je gezondheid aan de hand is, is het dikwijls ook goed mis.


SATURNUS in BOOGSCHUTTER

De beperkende kracht van saturnus wordt geneutraliseerd door het optimisme van jupiter, de heerser van boogschutter. Maar voordat beide krachten in balans zijn zal de bezitter van deze stand vele malen het hoofd gestoten hebben. Als alles goed gaat kan er een sociaal voelend, rechtvaardig mens uit te voorschijn komen.

 • – – – – – – SATURNUS konjunct ASCENDANT:

Hier kunnen de eigenschappen van saturnus hun volle werking ontplooien. Dat wil zeggen onze manier van optreden, de buitenkant wordt door saturnus gekleurd: We komen serieus en gesloten over en zullen op feestjes en partijen zeker niet het hoogste woord voeren. Maar in de plaats daarvan hebben we veel verantwoordelijkheidsgevoel en doorzettingsvermogen, voorwaar lang geen slechte eigenschappen.

SATURNUS in HUIS 12

Je vindt het moeilijk je persoonlijke gevoelens te tonen. Je voelt je vaak minderwaardig aan anderen en twijfelt er dan aan of je iets wel kunt of dat men je wel aardig vindt. Dit kan te maken hebben met het gemis van een soort vaderlijke steun tijdens je vroegste jeugdjaren of wanneer die wel aanwezig was een verkeerd gerichte steun, die niet bij jouw persoontje paste. Door het gemis aan veiligheid en zekerheid in jezelf blijf je zoeken naar oplossingen hiervoor. Deze kunnen bijv. liggen in een partner die je hierbij goed kan ondersteunen of in een heel ingrijpend geestelijk groeiproces. Van deze groeimogelijkheden zul je waarschijnlijk echter pas later kunnen profiter

 • * – – – – – URANUS oppositie MIDHEMEL:

Je hebt een sterke behoefte jezelf te zijn, iets wat zich reeds op jonge leeftijd manifesteert. Omdat je ook houdt van vrijheid, verandering en afwisseling kan het zijn dat je wat onhandelbaar en onbetrouwbaar overkomt.
Huis en traditie zijn voor jou eerder een sta in de weg en je zult je er later waarschijnlijk niet al te veel om bekommeren. Ook eventuele kinderen of andere personen waarvoor je een opvoedkundige taak hebt, zul je zelfstandigheid en onafhankelijkheid trachten bij te brengen.

URANUS in HUIS 4

Door de grote veranderlijkheid van je gevoelens is het moeilijk voor je je ergens thuis te voelen. Al in je jeugd heb je het gevoel er niet bij te horen en je zult dan ook beslist wel eens als een “vreemd” kind betiteld zijn. Ook later zul je je snel vervelen als er zo nu en dan niet wat verandert in je huis of in je leefomstandigheden. Je bent altijd in voor nieuwe gezichtspunten op dit gebied en dikwijls kom je er ook zelf mee op de proppen.
Voor het stichten van een traditioneel eigen “thuis” ben je dan ook minder geschikt dan voor woongemeenschappen e.d.

 • * * * * * – NEPTUNUS driehoek ASCENDANT:

Door je grote gevoeligheid voel je de dingen die in je omgeving gebeuren dikwijls feilloos aan, maar verwar je je eigen gevoelens nogal eens met stemmingen die van buiten op je af komen. Zeker als je jong bent kan dit problemen geven, omdat het allemaal aan je kinderlijke fantasieen wordt toegeschreven. Je bent waarschijnlijk heel idealistisch en kunt je gemakkelijk voor iemand of voor een goede zaak opofferen. Of dat altijd op de goede momenten gebeurt valt te betwijfelen, want Neptunus ziet de zaken meestal door een te roze bril en kan ons daardoor in de problemen brengen.
Kunstzinnige beroepen of werk op spiritueel gebied – misschien ben je wel min of meer paranormaal begaafd – zouden in aanmerking kunnen komen.

NEPTUNUS in HUIS 8

In je jeugd val je vermoedelijk al op door je rijke en onwereldse fantasieen en wordt je maar moeilijk begrepen door je ouders of andere opvoeders. Je hebt een rijk gevoelsleven en een grote belangstelling voor allelei onbewuste zaken zoals paranormale en spirituele verschijnselen. Ook kreatieve bezigheden waarbij gevoelens een grote rol spelen, zoals musiceren of schilderen, hebben mogelijk je belangstelling. Je bent altijd op zoek naar de spirituele achtergronden van het leven en kunt dikwijls maar moeilijk met het alledaagse omgaan. Oppassen moet je voor het wegvluchten uit de werkelijkheid, waardoor je in niet-zuivere occulte zaken terecht kunt komen bijv. onverantwoorde spirituele sceanses. Ook financiele problemen door anderen -bijv. je partner of zakenrelatie – komen bij Neptunus-stand meermaals voor.

PLUTO in HUIS 7

Je relaties hebben een grote invloed op je persoonlijke groei. De strijd om de macht binnen de relatie, die bij Pluto meestal nogal verborgen verloopt, speelt daarbij een grote rol. Je bent niet tevreden met half werk en problemen moeten dan ook helemaal worden doorgespit. Dit kan dan een gunstige invloed op je ontwikkeling hebben, maar ook leiden tot tiranniek gedrag, wanneer de partner je niet voldoende wil of kan volgen.
Heb je van deze konfrontaties voldoende geleerd dan kun je wel degelijk een goede relatie opbouwen. De band is dan meestal intenser dan bij de meeste andere relaties. Ook ben je dan vermoedelijk heel geschikt om anderen, die met relatieproblemen te kampen hebben, te helpen.

NOORD-MAANKNOOP in STIER
Vorige Incarnatie.

NOORD-MAANKNOOP in HUIS 5

ASCENDANT BOOGSCHUTTER (Sagittarius)

De uitwerking van de tekens op de ascendant is vrijwel hetzelfde als op de zon. Echter bij de zon gaat het over je ego, je wil, oftewel je innerlijk terwijl de ascendant over je persoonlijkheid (persona=masker), je uiterlijke gedrag gaat: Dit zijn eerst en vooral idealistische mensen. Daarom is het erg belangrijk voor dit teken om een duidelijk doel voor ogen te hebben.
Liefst een wat praktisch en binnen een mensenleven bereikbaar doel. Want de boogschutter is geneigd voor onduidelijke geestelijke idealen z’n ziel en z’n zaligheid te offeren. Probeer eerst maar om hier op aarde je zaakjes voor elkaar te krijgen en dan zien we wel weer verder.
Een boogschutter is erg op z’n vrijheid gesteld, maar kan soms moeilijk begrijpen dat ook andere mensen daarop gesteld zijn, en misschien niet zo warm lopen voor dezelfde idealen. Toch is de dit teken van nature wel verdraagzaam, en veel problemen zal dit wel niet geven.
Tenslotte moet opgemerkt worden dat de boogschutter dol is op debatteren en filosoferen over de meest uiteenlopende onderwerpen.


GELUKSPUNT in MAAGD

Wanneer het mogelijk is wat regelmaat in je leven te krijgen en als je je wanneer dat nodig is dienstbaar kunt maken zal dit je kunnen helpen een fijn en gezond leven te hebben.

GELUKSPUNT in HUIS 9

Met het gelukspunt in het huis van levensbeschouwing, religie en reizen is het aan te bevelen veel kennis te vergaren en vooral te trachten veel verschillende gebieden te onderzoeken. Dit kan zowel gebeuren door studie en onderzoek als door reizen en kontakten met andere volken en kulturen. Door de bewustzijnsverruiming die daarmee gepaard gaat ben je dan uitstekend in staat je ideeen en overtuigingen op anderen over te brengen. In een baan bij het onderwijs of op andere plaatsen waar het uitdragen van een levensvisie aan de orde komt of waar geput moet worden uit een ruime en diepgaande kennis over veel onderwerpen kom je waarschijnlijk goed tot je recht.