Lorem ipsum is simply dummy text here.
Geboortehoroscoop van Prins Charles, de Prins of Wales

Onderstaande karakter beschrijving is gebaseerd op de planeten, de ascendant in de tekens en de aspekten.

Astrologie is deels exact en deels berust het op intuitie.

Aanwijzingen voor het lezen van de beschrijving:

1) De Zon, Maan en de ascendant zijn het belangrijkst. Voor de Ascendant moet de geboortetijd op tien minuten nauwkeurig zijn. Zo niet, dan kun iemand net zo goed een andere ascendant hebben.

2) De eigenschappen die vaak worden genoemd zijn waarschijnlijk aanwezig.
Tegenstrijdige eigenschappen worden tegen elkaar weggestreept of ze komen afwisselend aan bod.

3) De kracht van de aspecten wordt bepaald door de speling (orb). Dit wordt aangegeven door het aantal sterren dat voor het aspect staat.
Hoe meer sterren, hoe krachtiger de werking. Ook bepaalt het aantal en de kracht van de aspecten de sterkte van de bijbehorende planeet.
Dus ook voor de planeten geldt: hoe meer sterren des te krachtiger de werking.

4) De planeten met de aspecten (en uiteraard ook de leef omgeving) bepalen hoe iemand in elkaar zit, de aspecten met, en het teken van de Ascendant en het MC bepalen hoe de eigenschappen naar buiten komen.

Dan nu de karakterbeschrijving:

ZON in SCHORPIOEN (Scorpio)

Dit teken heeft een buitengewoon krachtige wil, en een sterk verlangen om overal in door te dringen.
Sommige mensen voelen zich weleens bedreigd want je kunt niet makkelijk iets verbergen voor een schorpioen. Bovendien vinden niet veel mensen het leuk de waarheid over zichzelf aan te horen.
Als je een schorpioen beledigt of andersinds tena komt, dan lijkt het soms net of er niets gebeurt, maar wees er zeker van dat de wraak nog komt, al is het na tien jaar. Dit klinkt allemaal misschien wat negatief, maar voor onze samenleving zijn de schorpioenen van onschatbare waarde. Het is noodzakelijk om regelmatig wakker geschud te worden, om met je neus op de feiten gedrukt te worden, anders blijf je waarschijnlijk volharden in je verkeerde gewoontes. En dit nu is de taak van de schorpioen. Het is alleen wel te hopen dat deze taak met takt en verdraagzaamheid wordt verricht. Ze verrichten bovendien onschatbare diensten in wetenschap en techniek door hun ontembare werklust en tomeloze wilskracht. Beroemde schorpioenen: Marie Curie en Alfred Nobel. Als beroep moeten we denken aan: Wetenschapper, rechercheur of psychiater.

 • – – – – – – ZON vierkant PLUTO:

Pluto is de kleinste en de laatste planeet en staat aan de rand van ons zonnestelsel. De werking van deze planeet is er niet minder om. Pluto maakt fel, hard, wilskrachtig en niet tot compromis bereid. Dat dit tot problemen kan leiden hoeft geen betoog. Maar de moeilijkheden die we ondervinden in het dagelijkse leven zijn een afspiegeling van de inhoud van ons onderbewuste. Als we een link kunnen leggen tussen een veel voorkomend probleem en een onderbewust beeld, kunnen we het probleem verwerken en oplossen. Het vierkant kan aanleiding geven tot zelfoverschatting en machtswellust. De tomeloze energie en uitstraling kan tot veel botsingen met de omgeving leiden.

ZON in HUIS 4

Je bent huiselijk en zoekt geborgenheid. Je familie en je ouderlijk huis hebben voor jou dan ook een speciale betekenis. Je voelt je er gewoonlijk behaaglijk en keert er graag naar terug als het eens wat tegen zit in de wereld. Daarnaast ben je heel gevoelig, maar slechts weinigen zullen de diepte van je emoties opmerken.
Om jezelf te beschermen sluit je jezelf mogelijk wel wat teveel af, ook een soort thuis voor je gevoelsleven. In het algemeen zorg je graag voor degenen waarvan je houdt en heb je hiermee heel fijne gevoelsbanden.


MAAN in STIER

Dit is een degelijke combinatie. Het zou best kunnen dat deze persoon veel gevoel voor muziek heeft. Zeker is er een grote voorliefde voor kunst in het algemeen.
Verder kunnen deze mensen zich inzetten voor maatschappelijke doelen als deze als goed en heilzaam beschouwd worden. De gezondheid laat niet veel te wensen over, en de portemonaie is meestal goed gevuld.
Deze personen hebben wel snel het gevoel dat ze onheus bejegend worden en kunnen dan behoorlijke driftbuien krijgen. Het is dus niet alles goud wat er blinkt.

 • – – – – – – MAAN oppositie MERCURIUS:

Het gevoel en het verstand gaan niet harmonisch samen, maar wisselen elkaar op een rusteloze manier af. Het is moeilijk tot een evenwichtig oordeel te komen omdat het heldere verstand vertroebeld en meegesleurd wordt door emotionele overwegingen. Bij tijden zijn we wel erg geslepen en spits, maar het is moeilijk om de gedachtenstroom onder controle te houden, wat zich uit als concentratie problemen en een aanleg voor nerveuze klachten. Toch zijn er creatieve mogelijkheden op schrijf gebied.

 • * * * * * – MAAN driehoek JUPITER:

Dit aspekt geeft een onverwoestbaar optimisme en een groot vertrouwen in de toekomst. Alles zal wel op z’n pootjes terechtkomen. Er is ook veel belangstelling voor vreemde landen en culturen, en ook de diepten van de menselijke psyche noden tot een nader onderzoek.
De medemensen mogen ook meedelen in het geluk, en worden met raad en daad bijgestaan bij tegenslag of verdriet.

 • * – – – – – MAAN driehoek SATURNUS:

Maakt gesloten en in zichzelf gekeerd. Het is moeilijk om de gevoelens te laten zien. De buitenwereld denkt dan al gauw dat er helemaal geen gevoelens zijn, maar niets is minder waar. Dit zijn verantwoordelijke en ernstige mensen die het goed menen, maar toch tamelijk eenzaam zijn omdat vrolijkheid nu eenmaal aantrekkelijker is dan ernst. Maar op maatschappelijk gebied verrichten ze erg veel opbouwend werk.

 • * * * * * – MAAN sextiel URANUS:

Impulsief, origineel en flitsend maakt dit aspekt. Alles is goed als het maar anders is. Je trekt je weinig aan van je omgeving, en gaat gewoon je eigen gang.
Er is een grote vrijheidsdrang en veel belangstelling voor alternatieve ideeen. Met veel enthousiasme geef je je over aan opwindende nieuwe theorieen en gevoelsexperimenten. Probeer ook eens wat aan mystiek of esoterie te doen.

 • * – – – – – MAAN vierkant ASCENDANT:

In onze kontakten met de omgeving laten we ons leiden door gevoelsmatige motieven. Dit maakt nogal kwetsbaar, onzeker, en erg gevoelig voor kritiek. We laten ons gemakkelijk beinvloeden en meeslepen door de omgeving, en zijn daardoor sterk aan wisselende stemmingen onderhevig. Dit aspekt geeft een sterke behoefte aan fijne kontakten met andere mensen maar we hebben angst om ons te kwetsbaar op te stellen, en missen daardoor veel kansen.

MAAN in HUIS 10

Je voelt al op jonge leeftijd aan hoe de maatschappij in elkaar zit en wat je moet doen om hierin goed te kunnen funktioneren. Je hebt een warme uitstraling en voelt je het best op je plaats, wanneer je waardering geniet voor wat je doet. Het meest in aanmerking komende beroepen voor jou zijn waarschijnlijk die, die je in aanraking brengen met het publiek. Je kunt dan bijv. denken aan public relations, verkoop of iets in de politiek. Je moeder, of degene die haar plaats tijdens je jeugdjaren heeft ingenomen, heeft waarschijnlijk een grote invloed op de keuzes die jij maakt in het leven, vooral tijdens je jeugd.
Bij een wat ongunstige stand kan de grote wisselvalligheid van de maan je parten spelen, waardoor je je teveel door de gevoelens van anderen laat bepalen en wat wispelturig overkomt.


MERCURIUS in SCHORPIOEN

Zeer scherpzinnig, goed concentratievermogen en een grote belangstelling voor verborgen of geheime zaken. Is soms wel eens een beetje te scherp van de tongriem gesneden, en komt daardoor niet altijd even vriendelijk over. Kan ook nogaleens van het ene uiterste in het andere vervallen. Is echter zeer geschikt voor wetenschappelijk of medisch werk.

 • * * * * – – MERCURIUS sextiel SATURNUS:

Het denken is rechtlijnig en praktisch. Er is een goed concentratie vermogen, en een begonnen studie wordt ook afgemaakt. Onze gedachten zijn rustig en helder, we zijn niet zo in voor nieuwe ideeen en een tikje conservatief. De kontakten en het praten zijn degelijk en goed overdacht. Er is veel ambitie en doorzettingsvermogen. Gunstig voor de carriere.

 • * * * * – – MERCURIUS vierkant ASCENDANT:

Dit aspekt geeft een spitse conversatie en een helder en vlot denkvermogen. Tevens maakt dit aspekt nieuwsgierig en handig. Er is wat nervositeit en onrust omdat we de aandacht niet lang bij een onderwerp kunnen houden. Ook is er een kans op ruzie en misverstanden omdat we geneigd zijn onze lange neus in andermans zaken te steken en dan ongevraagd onze mening te verkondigen.

MERCURIUS in HUIS 4

Je wilt je geest graag verruimen en hiervoor heb je waarschijnlijk heel wat boeken en andere hulpmiddelen tot je beschikking.
Je hebt ook graag en veel kontakt met geestverwanten, die je het liefst in je eigen huis uitnodigt. Een onderwerp dat dan wellicht ook ter sprake komt is je gevoelsleven, dat je toch ook wilt begrijpen met Mercurius in dit huis nietwaar. Mogelijk leg je een grote belangstelling aan de dag voor geschiedenis en dan speciaal voor dat stuk, waarbij jezelf of je familie betrokken zijn.
Door je grote beweeglijkheid kan het zijn, dat je de rust die je zoekt thuis moeilijk kunt vinden. Dit kan zich dan uiten in een grote aktiviteit in huis of in regelmatig verhuizen.


VENUS in WEEGSCHAAL

Dit is de thuisbasis van Venus. Hier komt het streven naar eenheid het best naar voren. Echte eenheid kunnen we hier op aarde nooit bereiken, maar we kunnen wel een poging wagen. Dit zijn charmante aantrekkelijke levensgenieters, met liefde voor kunst, mooie dingen en natuurlijk de andere sexe. Er is veel kans op een harmonisch huwelijk, en ook op maatschappelijk gebied zijn er niet veel problemen te verwachten. Kortom, als de andere planeten of slechte aspekten geen roet in het eten gooien zijn dit echte bofkonten. Als alles te gemakkelijk gaat dreigt echter het gevaar van oppervlakkigheid en wisselvalligheid.

 • * * * * – – VENUS konjunct NEPTUNUS:

Geeft romantische en geidealiseerde ideeen over relaties en liefde. De liefde wordt ook in een groter verband gezien. Deze mensen zouden de hele wereld wel willen liefhebben, maar dat is een beetje onpraktisch nietwaar? De partner wordt vaak geidealiseerd, wat natuurlijk prachtig is, maar als die partner dan niet aan het beeld voldoet komt de teleurstelling. Verder geeft dit aspekt belangstelling voor filosofische, mystieke en spirituele zaken. Tevens aanleg voor kunstzinnige ontplooing.

 • * * * * * * VENUS sextiel PLUTO:

Geeft een grote aantrekkingskracht en een mysterieuze uitstraling en charme die weinigen zullen kunnen weerstaan. Het venijn zit in de staart want laat je je inpalmen door de drager van dit aspekt dan wordt je persoonlijke vrijheid tot nul gereduceerd. Het spreekt vanzelf dat dit conflikten kan veroorzaken want niet iedereen laat zich zo zondermeer inpakkken. Pluto maakt jaloers en bezitterig en kan zo eenzaamheid veroorzaken. Rust kan pas ontstaan nadat wordt ingezien dat de onrust uit onszelf komt.

 • * * * – – – VENUS oppositie MIDHEMEL:

Geeft een positieve instelling ten aanzien van de rol in de maatschappij. Zal proberen om de vrede te bewaren. Het beroep moet iets te maken hebben met harmonieuze, mooie en artistieke zaken. Het probleem van dit aspekt is dat we proberen de harmonie in onze omgeving af te dwingen, terwijl echte vrede en harmonie alleen bereikt kan worden door zelf harmonieus te zijn. Verder bestaat de kans dat we wat gemakzuchtig zijn en anderen de kastanjes uit vuur laten halen.

VENUS in HUIS 4

Komfort, schoonheid en harmonie in je huiselijke omgeving zijn voor jou van groot belang. Je probeert een fijne sfeer te scheppen in je huis en mogelijk verzamel je wel mooie kleine dingen of kunst om je woning mee te verfraaien. Een goede harmonische band met je ouders is voor jou van grote waarde. Zo belangrijk zelfs, dat je je emoties niet altijd durft te tonen uit angst de sfeer in huis aan te tasten. Dit kan later problemen geven, wanneer jezelf een relatie aangaat en je partner ook emotioneel moet ondersteunen. Meestal echter is het innerlijke gevoelsleven bij deze stand van Venus zo rijk, dat je ook hier wel mee kunt omgaan.


MARS in BOOGSCHUTTER

Sportief en doelgericht zijn deze mensen. Het is belangrijk dat er een ideaal is waarvoor verbaal of fysiek gestreden kan worden, dan is er een ruime hoeveelheid energie voorhanden. Zorg er verder voor dat er in vrijheid gewerkt kan worden, want deze types laten zich niet de wet voorschrijven. Ze zijn erg enthousiast, open en eerlijk maar kunnen ook weleens een beetje wisselvallig en twistziek zijn. Kijk uit dat de energie niet versnipperd wordt en probeer wat meer begrip op te brengen voor mensen die misschien wat minder enthousiast zijn.

 • * * – – – – MARS driehoek PLUTO:

Geeft een onbegrensde energie en wilskracht en een grote geldingsdrang. We kunnen uitstekend voor onszelf opkomen en hoeven dus niet naar een assertiviteits cursus. Belangrijk is dat er een goede uitlaatklep is voor al deze energie zoals een carriere met veel vaart en afwisseling of anders veel sport.

MARS in HUIS 5

Je laat je gevoelens altijd direkt spreken en je staat daarom waarschijnlijk beter bekend om je eerlijkheid dan om je tact. Je kunt veel energie steken in zaken die je voor je plezier doet, zoals sport en spel of een winstgevende carriere. Je moet er echter wel voor waken dat je niet te roekeloos wordt. Je overvloedige energie kan je tijdens je jeugdjaren problemen geven als je te lang in de schoolbanken moet zitten. Ook in huis houd je het gewoonlijk niet al te lang uit. Je hebt veel levenskracht en moed en dikwijls een soort branieachtig optreden bij je amoureuze betrekkingen.
Wat je loopbaan betreft kun je het best iets kiezen wat je ook echt leuk vindt. Met je wilskracht en je grote daadkracht kun je het dan ver brengen.


JUPITER in BOOGSCHUTTER

Sociaalvoelend, milieubewust en verdraagzaam maakt deze stand. Jupiter staat hier in z’n element en daarom komen alle goede eigenschappen van deze planeet hier naar voren. Deze mensen zijn zeer ruimdenkend en gaan redelijk onbezorgd door het leven. Verder houden ze vaak van sport. Kortom joviale mensen. (joviaal komt van Jupiter.)

 • * – – – – – JUPITER driehoek SATURNUS:

Het geestverruimende, uitbreidende principe van jupiter wordt gecompenseerd door de beperkende kracht van saturnus. Dit kan betekenen dat de krachten elkaar afwisselen, dus nu eens optimistisch en vol vertrouwen en dan weer wat sombertjes en weinig zelfvertrouwen. Of het kan betekenen dat de krachten elkaar aanvullen zodat met een positieve instelling lang en gestaag ergens aan gewerkt kan worden.

 • * * * * * * JUPITER oppositie URANUS:

Dit aspekt maakt erg onafhankelijk, intuitief en individualistisch en geeft originele en geestverruimende ideeen. Er is belangstelling voor filosofie en new age zaken. Maar we voelen ons niet zo thuis in groepen. Ook al omdat onze ideeen erg onrealistisch en irrationeel zijn. Bovendien zijn we veel te heftig, fel en wisselvallig zodat we niet serieus worden genomen.

JUPITER in HUIS 5

Je bent heel enthousiast en joviaal en verkeert het liefst op plaatsen waar meerdere mensen zijn, bijv. ook in een groot gezin. Je houdt van sport en spel en wilt alles het liefst groot aanpakken, waarbij je jezelf gemakkelijk als leider aandient. Met je liefde voor het spel en je voorliefde voor grootsheid kun je mogelijk veel bereiken in het leven. Met deze stand van Jupiter, die alles wat hij tegenkomt wil vergroten en uitbreiden, zul je vermoedelijk ook wel de nodige liefdesavonturen beleven. Ook is het mogelijk dat je gaat gokken of spekuleren of veel geld uitgeeft aan allerlei luxe genoegens.


SATURNUS in MAAGD

De levensvreugde kan hier ten offer vallen aan een te grote aandacht voor kleinigheden. Deze mensen zijn zeer nauwgezet, precies en zuinig. Met deze instelling kunnen veel praktische problemen opgelost worden, maar geestelijke vooruitgang vereist dat de geest vrij wordt gemaakt van aardse beslommeringen. Probeer wat minder zorgen en wat meer vertrouwen te hebben.

SATURNUS in HUIS 2

Het verkrijgen en behouden van bezit of andere financiele bestaansmogelijkheden spelen een heel belangrijke rol in je leven. Je bent er bijna dagelijks mee bezig en je voelt je ongelukkig, wanneer deze zekerheid plotseling zou wegvallen. Daarom zul je je waarschijnlijk wel eens onnodig zorgen maken over je financien en kun je maar moeilijk wat met anderen delen. Je komt daarom waarschijnlijk wat gierig over, maar anderzijds werk je er ook keihard voor nietwaar.

URANUS in HUIS 11

Je gaat het liefst om met niet-alledaagse vrienden en sluit je bij voorkeur aan bij klubs of verenigingen, waarbij nog eens wat te beleven valt. Je vriendenkring kan daarbij wel eens veranderen. Heel belangrijk bij je kontakten is dat je niet in je vrijheid beperkt wordt en dat ook je vrienden zichzelf kunnen zijn.
Je bent heel idealistisch maar ook onberekenbaar. Doordat je meer met je verstand dan met je gevoel bij vriendschappen en andere aktiviteiten in je sociale leven betrokken bent, kan het gemakkelijk gebeuren dat je plotseling voor anderen kiest of met heel andere oplossingen komt aanzetten.

 • * * * * – – NEPTUNUS sextiel PLUTO:

Dit aspekt komt voor in de geboortehoroskopen van mensen die geboren zijn in de 2-de helft van de 20-ste eeuw. Het is een groepsaspekt, dat te maken heeft met de verdieping in de verborgen en verdrongen kanten van het leven, zoals de para- en dieptepsychologie en alles wat te maken heeft met geboorte en dood. Ook de kernfysica -het verborgene van de materie- valt hieronder.

 • * * * * * – NEPTUNUS oppositie MIDHEMEL:

Doordat je er maar moeilijk achter kunt komen wie je nu eigenlijk bent, voel je je erg onzeker. Dit komt vooral door je grote gevoeligheid voor alles wat er van buiten op je af komt en de verkeerde interpretaties, die jezelf daaraan geeft. Ook de buitenwereld krijgt daardoor dikwijls een heel verkeerd beeld van je. Je bent daarom gemakkelijk te misleiden en wanneer je het dan niet meer zo ziet zitten, zoek je mogelijkheden weg te vluchten uit die wrede wereld. Je moet dan uitkijken voor verslavingen, die uiteen kunnen lopen van drank of drugverslavingen tot verslavingen aan bijv. religieuze onwerkelijke ideeen, die de vorming van je persoonlijkheid in de weg staan.
Je voelt je waarschijnlijk goed thuis in kunstzinnige beroepen, waarin illusie en schijn een hoofdrol spelen, zoals de film en de reklamewereld.

NEPTUNUS in HUIS 4

Je voelt de huiselijke situatie dikwijls feilloos aan, maar door je grote verbeeldingskracht kan dit je ook wat chaotisch maken. Je bent geneigd je ouders en ook je thuis teveel te idealiseren. Ook heb je meestal een sterke behoefte aan je eigen plekje, waarin je met je rijke fantasie een heel eigen sprookjeswereld kunt scheppen.
Bij een minder goede stand moet je uitkijken voor verslavingen, waarvan teveel roken en het thuis drinken wel de meest voorkomende zijn.

 • * * * – – – PLUTO driehoek MIDHEMEL:

Je komt krachtig en ambitueus op je omgeving over en wilt hierin hoe dan ook een belangrijke rol spelen. Met je doorzettingsvermogen en grote wilskracht straal je op je omgeving uit, dat je er bent en niet over je heen zult laten lopen. Het gevaar bestaat evenwel, dat je denkt meer te kunnen of te zijn dan het geval is, vooral ook omdat je zo weinig weerstand vanuit je omgeving ondervindt. Met je vermogen tot in de kern van zaken door te dringen, voel je je waarschijnlijk aangetrokken tot beroepen, waarbij de psyche van de mens met alles wat verborgen en verdrongen is een grote rol speelt, zoals psychiater of psycholoog. Ook wetenschappelijk onderzoek komt in aanmerking.

PLUTO in HUIS 1

Je optreden naar buiten is zeer energiek, wat gepaard gaat met een grote geldingsdrang en de behoefte om macht uit te oefenen. Deze macht is evenwel lang niet altijd zichtbaar, omdat Pluto zich vooral bezighoudt met de dingen die diep in onszelf gebeuren. Je zult je machtsinstinkt bijv. gebruiken om de mensen in je omgeving te doorgronden, waardoor je veel over hen te weten komt. Er kunnen dan nog wel eens onverwachte dingen naar boven komen.
Bij een minder goede plaatsing is manupulatie van mensen, waarmee je in het dagelijks leven te maken krijgt, mogelijk.

NOORD-MAANKNOOP in STIER
Vorige Incarnatie.

NOORD-MAANKNOOP in HUIS 10

ASCENDANT LEEUW (Leo)

De uitwerking van de tekens op de ascendant is vrijwel hetzelfde als op de zon. Echter bij de zon gaat het over je ego, je wil, oftewel je innerlijk terwijl de ascendant over je persoonlijkheid (persona=masker), je uiterlijke gedrag gaat: Het hemellichaam waar de leeuw het meest op lijkt is de zon. Dus “stralen” en “middelpunt” zijn de trefwoorden. De leeuw is grootmoedig en dominant, en kan daarom weleens wat moeilijk in de omgang zijn.
Voor zwakkere mensen zijn er geen problemen, want die vinden in de leeuw een sterke vriend en beschermer. Vergeet niet de leeuw te bedanken voor zijn inzet, en mooie cadeaux worden zeer op prijs gesteld.
Anders wordt het met mensen die zelf ook sterk en dominant zijn. Dit is vragen om moeilijkheden. Twee kapiteins op een schip dat gaat nu eenmaal niet.
Als een leeuw niet de sociale positie en mogelijkheden heeft om zijn leiderskwaliteiten te gebruiken, kunnen de positieve eigenschappen ontaarden in bemoeizucht en bedisselarij. Wees altijd eerlijk tegen een leeuw, en draai niet om de hete brij heen.


GELUKSPUNT in STEENBOK

Wanneer je trouw blijft aan het doel dat je jezelf gesteld hebt in het leven en je zaken goed organiseert, kan dat in belangrijke mate bijdragen tot een gelukkig leven.

GELUKSPUNT in HUIS 6

Met het gelukspunt in het huis van werk en gezondheid is het aan te bevelen te proberen wat minder op te zien naar belangrijke en leidinggevende posities. In wezen immers is alles wat er moet gebeuren belangrijk ook wanneer je je dienstbaar wilt opstellen. Het is goed een grote zelfdiscipline aan te kweken en te leren onderscheiden wat wel en niet van belang is. Is dat het geval dan kun je heel geschikt zijn voor een beroep in bv. de gezondheidszorg of op andere plaatsen waar voor anderen gezorgd of gewerkt moet worden. Wanneer dat met plezier en in een tevreden stemming gebeurt zal dit zeker ook de eigen gezondheid gunstig beinvloeden. Eenzaamheid en het wegvluchten in een droomwereld van wat zou kunnen moeten worden afgeraden.