Lorem ipsum is simply dummy text here.

Het karma in je horoscoop: wat is je doel in dit leven?

Bij het duiden van iemands geboortehoroscoop kunnen astrologen kiezen voor verschillende benaderingen. De twee belangrijkste zijn de exoterische en de esoterische opvatting. Het object van de exoterische – uiterlijke – astrologie is de persoonlijkheid, waarbij de geestelijke en fysieke aanleg van de geborene worden beschreven. De karmische of esoterische astrologie, aan de andere kant, is eerder ge├»nteresseerd in de ziel. Zij gaat ervan uit dat er naast het fysieke lichaam ook een onstoffelijk ‘etherisch’ lichaam bestaat dat de fysieke dood overleeft. Karmische astrologie houdt zich bezig met vragen als “Wat is het doel en het karma van mijn ziel voor het huidige leven?” en “Welke eigenschappen stammen uit voorbije levens?” of “Welke zijn de belangrijkste karmische indicatoren van mijn geboortehoroscoop? Bij het analyseren van het doel dat de ziel zich in de huidige incarnatie stelt, bekijkt de astroloog vooral Zon, Ascendant en de Noordelijke maanknoop in de geboortehoroscoop.

Verschil met de traditionele astrologie

Het verschil komt hierop neer: traditionele of exoterische astrologie is de astrologie van de persoonlijkheid. De focus ligt op de problemen en mogelijkheden van de persoonlijkheid. Het doel dat de exoterische astrologie zich stelt, is persoonsintegratie: lichaam, emoties en geest in een staat van harmonie brengen. Esoterische astrologie is de astrologie van de ziel. De duiding van een geboortehoroscoop vanuit het perspectief van de ziel concentreert zich op het doel van de ziel, waarom we hier zijn, waarvandaan we zijn gekomen en waar we naartoe gaan. Overigens kun je de benaming ‘esoterische’ astrologie beschouwen als een pleonasme, omdat alle vormen van astrologie immers behoren tot de esoterie. Vandaar dat veel astrologen de voorkeur geven aan de benaming ‘karmische’ astrologie, die precies aangeeft wat het hoofdonderwerp is: de ziel.

“Astrologen zullen uiteindelijk worden verdeeld in twee klassen: de exoterische astrologen die bezig zullen zijn met de horoscoop van de persoonlijkheid, en de esoterische astrologen die bezig zullen zijn met het doel van de ziel.”
Alice Bailey in ‘Esoteric Astrology’


Ontstaan uit de 19e-eeuwse theosofische traditie

De esoterische astrologie is een vrij recente tak van de astrologie. Zij is afkomstig uit de theosofische traditie, met name uit de leer die de Tibetaanse meester Djwhal Khul telepathisch zou hebben gedicteerd (‘gechanneld’) aan Alice A. Bailey (1880-1949). Channeling is een vorm van communicatie tussen mensen en niet-fysieke entiteiten, waarbij energie die de ‘channeler’ ontvangt wordt omgezet in een boodschap met woorden. Volgelingen van Bailey beroepen zich tot op heden op Bailey’s postuum gepubliceerde verhandeling ‘Esoteric astrology’ uit 1951 die zo zou zijn ontstaan. Haar esoterische astrologie gaat over de evolutie van het zielsbewustzijn en de obstakels die deze evolutie in de weg staan. Daarnaast zijn er ook hedendaagse astrologen die een andere vorm van esoterische astrologie beoefenen.

De Noordelijke maanknoop als wegwijzer voor dit leven

Maanknopen zijn geen fysieke hemellichamen. Het zijn gewoon punten waarop de maan op haar pad de baan van de zon kruist. De Noordelijke maanknoop is dan de plaats waar de maan van zuid naar noord ‘oversteekt’, de Zuidelijke andersom.
Terwijl de Zuidelijke maanknoop een verband heeft met voorbije levens en wat je daar voor problemen en talenten uit hebt meegebracht, heeft de Noordelijke maanknoop in je horoscoop betrekking op dit leven. Als tegenhanger van de Zuidelijke maanknoop duidt hij dingen aan die je van nature niet of onvoldoende beheerst en nu zou moeten aanpakken. Het is ‘de les die je moet leren’.