Lorem ipsum is simply dummy text here.

Het heelal en de weg die de aarde iedere 24 uur aflegt is verdeeld in 12 delen, de huizen. Ieder huis representeert een bepaald levensgebied. De planeten en tekens van de dierenriem die in bepaalde huizen staan, zeggen iets over de manier hoe een persoon in een bepaald levensgebied staat.
Ook als een huis leeg is, zegt dat iets. Het vertelt dat het een gebied in je leven is waar je je minder mee bezig houdt of wat je minder belangrijk vindt.

1. Eerste huis – Ascendant

Lichaam, zelf, eerste omgeving

De ascendant valt samen met het begin van het eerste huis en is met de Zon en de Maan de belangrijkste factor in je horoscoop. Je eerste huis geeft aan hoe je naar buiten treedt, hoe je omgaat met andere mensen. Het vertelt ook iets over je uiterlijke kenmerken, je stijl en hoe je je kleedt.

2. Tweede huis

Bezit, geld, vermogen om geld te verdienen

Het tweede huis vertelt iets over hoe iemand zijn geld verdient, en hoe belangrijk materiële zaken voor iemand zijn.

3. Derde huis

Broers en zussen, korte reizen en contacten

Hoe verhoudt iemand zich tot zijn broers en zussen, en hoe legt iemand sociale contacten.

4. Vierde huis IC

Huis, familie en levenseinde

Het vierde huis vertelt iets over je huis en gezin, je afkomst, de relatie met je vader, de band die iemand met de familie heeft.

5. Vijfde huis

Plezier, gezelligheid en kinderen

Hoe ervaart iemand plezier en gezelligheid maar ook sexualiteit en erotiek, hoe is iemands verhouding met kinderen.

6. Zesde huis

Dagelijkse gang van zaken, werk
Hoe staat iemand tegenover zijn werk en hoe stelt hij zich op in zijn werksituatie. Het vertelt ook iets over de gezondheid, de lichaamsverzorging en hygiëne.

7. Zevende huis – Descendant

Relaties

Dit huis zegt iets over hoe iemand zijn partner kiest en tot wie men zich aangetrokken voelt. En over hoe iemand zich in een verhouding of relatie gedraagt.

8. Achtste huis

Dood, vernieuwing, belastingen

Dit huis geeft aan hoe een mens omgaat met verlies. Verliezen in materiële zin en in een extreme zin verlies van het leven. Het symboliseert ook geld van derden dus belastingen en erfenissen.

9. Negende huis

Filosofie, verre reizen, hoger onderwijs

Wat is iemands visie op de wereld, zijn levensfilosofie. Staat iemand open voor andere culturen. Waar ligt iemands belangstelling.

10 Tiende huis MC

Carrière, status, reputatie

Wat voor carrière kiest iemand en hoe ontwikkelt deze carrière zich. Het tiende huis zegt ook iets over de relatie met de moeder.

11. Elfde huis

Vrienden, hoop en wensen

Wat voor relatie heeft iemand met zijn vrienden en mensen in zijn omgeving. Maar ook over relatie als leraar-leerling. Wat hoopt iemand te bereiken in zijn leven, wat is zijn plaats in de maatschappij.

12. Twaalfde huis

beperkingen, zelfvernietiging

Dit huis wordt vaak gezien als de donkere kant van iemands karakter. Het zegt iets over iemands karma en mystieke belangstelling.