Lorem ipsum is simply dummy text here.

Astro-Logica, zo wil ik deze site noemen.
Ik ben nu al zo’n veertig jaar aktief als amateur astroloog, waarvan de eerste dertig jaar mijn kennis vooral kwam uit het lezen van artikelen en boeken. Zeker steek je daar een hoop van op, maar ik heb nooit de indruk gehad dat ik ook echt gericht bezig was me te verdiepen in de astrologie.
De afgelopen tien jaar heb ik mij met een tweetal cursussen echt verdiept in de astrologie, en het is m.n. de geboortehoroscoop die ik het liefste trek. Waarom?

De astrologie is een pseudo wetenschap. Geen voodoo, witchcraft of wat voor hocus pocus sommige mensen er ook van (willen) maken. Ook voorspeld het niets, totaal helemaal niets. Als je dit als uitgangspunt hebt, dan kan je de astrologie aan.
Dag, tijdstip en plaats op aarde en de Hemel met haar sterren en planeten daar tegenover zijn continue t.o.v. elkaar in beweging elke fractie van tijd zal anders zijn als die van slecht een seconde daarvoor.
Als we kunnen aannemen dat er vanuit de kosmos iets is wat de aarde en alles daarop kan beinvloeden afhankelijk van hoe aarde en kosmos tegenover elkaar staan, dan is de astrologie in mijn optiek terecht een pseudo wetenschap te noemen. Geen wetenschap, want er ontbreekt immers wetenschappelijk bewijs.

De geboortehoroscoop waarvan ik nader uitleg doe op het forum Astro-Logica rechtvaardigd het bijwoord: “pseudo”.
Van elke persoon waarvan ik de geboortehoroscoop heb getrokken, is er geen die al hetgeen wat naar voren kwam kon ontkennen als wel dan niet relevant op zijn/haar leven. Ik heb het dan over degenen waarvan ik de horoscoop trok toen zij de volwassenheid al hadden bereikt.
Een pasgeboren baby of een kind wat zich net is geen ontwikkelen of al iets verder is, voor hun is hetgeen er staat in hun geboortehoroscoop van groot belang, vermits de horoscoop nauwkeurig op dag, tijdstip en plaats op aarde is bepaald, Wat zegt het?

Allereerst, het is geen voorspelling. Ik en met mij meer astrologen, noemen het een blauwdruk.
Een uiteenzetting van opties en de wegen waarop deze mogelijkheden op het levenspad komen, maar ook de onmogelijkheden.
Beter is het om te zeggen: “welke sterke en minder sterke punten komen er naar voren in de horoscoop.
Wat bepaald nu uiteindelijk of sterke en minder sterke aspecten tot wasdom komen.
Afkomst, waar staat of heeft je wieg gestaan, wie waren je ouders, je directe omgeving waarin je opgroeide, ook de financiele middelen waarmee een kind opgroeit zijn mede bepalend, wat duidelijk zal zijn, maar als laatste is het degene zelf die bepaald welke wegen hij/zij bewandeld op zijn/haar levenspad.
Je kunt afstand nemen van iets wat jou niet schikt, of je extra inzetten voor iets wat je graag wilt bereiken, en juist dit de persoonlijkheid van het individu heeft het laatste en meest zwaarwegende woord.
Daarom is het dat ik graag geboortehoroscopen doe, het is zaak dat kinderen en ouders zo vroeg mogelijk weten wat er allemaal mogelijk is. Geen voorspelling dus maar een kaart met de wegen die men kan kiezen.